Proiecte DGASPC

Ascultă Pagina
Proiect POCU – Axa prioritara 4 – incluziunea sociala si combaterea saraciei – obiectivul 4.15 – 05.06.2019
VEZI PROIECT
Programul de Interes Naţional „PAȘI SPRE VIITOR ”
Valoare Proiect: 2.180.112,35 lei
VEZI PROIECT
TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor
Valoare Proiect: 2.657.162.612,32 lei
VEZI PROIECT
Proiectul „Transfer de competenţe, formare abilităţi – extindere echipa mobilă” – PHARE 2006/018-147.04.0203.01.107
Localizare: judeţul Suceava, localităţile Fălticeni, Gura Humorului şi Siret
Valoare Proiect: 212.670 Euro
VEZI PROIECT
Proiectul „Centrul cu destinaţie multifuncţională Gura Humorului”
Localizare: Judeţul Suceava, Municipiul Gura Humorului, str. Sf. Mihail, nr. 29
Valoare Proiect: 492.630,68 Euro
VEZI PROIECT
Proiectul Adăpost de zi şi de noapte destinat copiilor străzii – LIZUCA Fălticeni – AD-10/SV
Localizare: Judeţul Suceava, localitatea Fălticeni, Str. Aleea Căminului nr. 2
Valoare Proiect: 405.957 Euro
VEZI PROIECT
Proiectul „Centru rezidenţial destinat copilului care prezintă comportament delincvent” – Ostra
Localizare: Judeţul Suceava, localitatea Ostra, Str. Principală nr. 446
Valoare Proiect: 529.800 lei
VEZI PROIECT
Proiectul – Program de formare profesională pentru personalul din serviciile de tip rezidenţial din subordinea DGASPC Suceava
Valoare Proiect: 85.230 lei
VEZI PROIECT
Proiectul „Centru multifuncţional destinat victimelor violenţei în familie”
Valoare Proiect: 812.658,67 lei (189.210,4 Euro)
VEZI PROIECT
Proiect: Reţea alternativa de servicii sociale comunitare pentru îngrijirea, recuperarea şi educaţia copiilor cu nevoi speciale dezinstitutionalizati din Centrul de Plasament pentru Copilul cu Handicap Fălticeni RO 0401.01 – SV363
Valoare Proiect: 420 327,2 Euro
VEZI PROIECT