Proiectul – Centrul de Recuperare si Reabilitare „O Noua Sansa” Todiresti

Proiectul – Centrul de Recuperare si Reabilitare „O Noua Sansa” Todiresti

Proiectul -Centrul de Recuperare si Reabilitare „O Noua Sansa” Todiresti – proiect finalizat- 13.08.2013

LOCALIZARE : TODIREŞTI
VALOAREA TOTALA A PROIECTULUI: 1.060.830,14 Euro
CONTRIBUŢIE BANCA MONDIALĂ (finanţare nerambursabilă)

881.823,85

Euro

3.853.570,23

Lei

CONTRIBUTIE CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA

179.006,19

Euro

782.257,04

Lei

Scopul proiectului a fost de a crea condiţii de îngrijire şi de recuperare mai bune în acord cu tipul si gradul persoanei cu handicap psihic, de îmbunătăţire a calităţii vieţii şi a serviciilor de asistenţă socială pentru beneficiarii din Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Costîna.
Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat crearea condiţiilor necesare în vederea respectării prevederilor Strategiei Naţionale pentru Protecţia, Integrarea si Incluziunii Sociale a Persoanelor cu Handicap in perioada 2006-2013, aprobata prin HGR 1175/2005 referitoare la asigurarea de şanse egale pentru persoanele cu handicap.
Obiectivele specifice:

– Înfiinţarea unui Centru de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică cu o capacitate de 50 locuri, unde persoanele adulte cu dizabilităţi să beneficieze de confortul impus de standardele minimale de calitate;

– Sprijinirea persoanelor cu dizabilităţi în vederea integrării în viaţa familială şi cea comunitară, formarea autonomiei personale şi a deprinderilor de trai independent

– Asigurarea departajarii gradelor si tipurilor de handicap si omogenizarea grupelor de terapie

– Diversificarea activităţii terapeutice care să funcţioneze in conformitate cu necesităţile asistaţilor

– Valorificarea relaţiilor asistaţi-asistaţi, asistaţi-familie, asistaţi-comunitate prin campanii de promovare a imaginii reale a persoanelor cu dizabilităţi

– Diversificarea activităţilor terapeutice, în special a celor de relaxare, stimulare si de creaţie proprie pentru a oferi asistaţilor metode diverse de valorificare a potenţialului si ritmului propriu;

– Eficientizarea serviciilor specializate, în mod special serviciul medical si cel de consiliere psihologica.

ÎNAPOI
Sari la conținut