STRATEGIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE

Ascultă Pagina
STRATEGIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE
DECLARAŢIE privind asumarea agendei de integritate organizațională in coordonatele Strategiei naţionale anticorupţie 2021-2025
DISPOZIŢIE privind aprobarea Planului de integritate elaborat la nivelul Direcţiei Generale Asistenţă Socială şi Protecția Copilului a Județului Suceava, pentru 2021-2025 şi desemnarea Grupului de lucru pentru implementarea măsurilor incluse in planulul de integritate pentru 2021-2025 elaborat la nivelul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială și Protecția Copilului Suceava
Plan de integritate al D.G.A.S.P.C. Suceava 2021-2025