Condiții de utilizare

Acceptarea condițiilor
Utilizarea site-ului www.dgaspcsv.ro presupune acceptarea în totalitate a termenilor
și condițiilor expuse mai jos.
Termenii și condițiile pot fi modificate în orice moment de către administratorul site-
ului, fără notificarea prealabilă a persoanelor care îl utilizează. De aceea, utilizatorii vor
avea acces permanent la termenii și condițiile pentru utilizarea serviciilor pentru a le
putea consulta în orice moment.


Accesând și navigând pe acest site, Utilizatorii acceptă implicit, termenii de utilizare
descriși în continuare. în cazul în care nu sunt de acord cu termenii și condițiile impuse,
utilizatorii trebuie să înceteze accesarea acestui serviciu.


www.dgaspcsv.ro este site-ul oficial al D.G.A.S.P.C. Suceava pentru asigurarea unei
mai mari transparențe și o mai bună înțelegere a activităților D.G.A.S.P.C. Suceava.
Prin accesarea site-ului oferim prin Internet un serviciu electronic cu scopul de a
îmbunătăți procesul de comunicare dintre cetățeni și D.G.A.S.P.C. Suceava.


Politica de confidențialitate
Prezenta politică de confidențialitate se aplică site-ului www.dgaspcsv.ro, dezvoltat
și operat de către D.G.A.S.P.C. Suceava.
Toate activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal desfășurate în cadrul
sau în legătură cu site-ului www.dgaspcsv.ro sunt în acord cu prevederile
Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește
prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de
abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) și cu
Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE)
2016/679.
Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în mod legal, echitabil și
transparent.
D.G.A.S.P.C. Suceava, în calitate de operator de date cu caracter personal se obligă
să ofere suficiente garanții în ceea ce privește măsurile de securitate, tehnice și
organizatorice referitoare la operațiunea de prelucrare a datelor cu caracter personal și
să respecte normele de securitate, astfel încât prelucrarea datelor cu caracter personal
ale persoanelor vizate să întrunească cerințele prevăzute de Regulamentul (UE)
2016/679 și să asigure protecția drepturilor persoanei vizate, în conformitate cu
prevederile art.32 din Regulament.


Termeni si definiții
Date cu caracter personal – orice informații privind o persoană fizică, identificată
sau identificabilă, direct sau indirect, în special prin referire la un element de
identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un
identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.


Prelucrare – orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu
caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără
utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea,
structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea,
extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau
punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea,
ștergerea sau distrugerea.


Consimțământ – orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de
ambiguitate a utilizatorului prin care acesta acceptă, printr-o declarație sau printr-o
acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care îl privesc să fie prelucrate.


Cookie — Un “Internet Cookie” (termen cunoscut și ca “browser cookie” sau “HTTP
cookie” sau pur și simplu“cookie”) este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și
numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui
utilizator de pe care se accesează Intemetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea
emisă de către un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) și este
complet “pasiv” (nu conține programe software, viruși sau spy ware și nu poate accesa
informațiile de pe hard-disk-ul utilizatorului). Un cookie este format din 2 părți: numele și
conținutul sau valoarea cookie-ului. Mai mult, durata de existență a unui cookie este
determinată; tehnic, doar webserverul care a trimis cookie-ul îl poate accesa din nou în
momentul în care un utilizator se întoarce pe website-ul asociat webserverului respectiv.


Operator – D.G.A.S.P.C. Suceava, care prelucrează date cu caracter personal în
UE, conform legislației și prezentei politici.


Utilizator – persoana fizică, cetățean român sau străin, care își exprimă
consimțământul pentru accesarea site-ului dgaspcsv.ro.ro, conform politicilor
operatorului.
Autoritate de supraveghere – Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării
Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).


Dreptul utilizatorului
In conformitate cu cerințele privind protecția datelor personale, persoana vizată are
dreptul de acces și de intervenție asupra datelor cu caracter personal furnizate.
Drepturile persoanei vizate sunt următoarele:
> de a retrage oricând consimțământul cu privire la prelucrarea datelor cu
caracter personal;
> de a fi informat cu privire la datele sale cu caracter personal pe care
operatorul le deține;
> de a solicita ștergerea sau actualizarea datelor incomplete sau incorecte;
> dreptul pentru motive întemeiate și legitime de a se opune anumitor
prelucrări de date personale, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale
contrare;
> dreptul de acces sau intervenție asupra datelor cu caracter personal.

Temeiul juridic al prelucrării datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal se prelucrează în temeiul consimțământului expres, liber exprimat, specific și neechivoc al utilizatorului site-ului dgaspcsv.ro.ro, în acord cu
prevederile legislației în vigoare și în condițiile prezentei politici.
Poate constitui temei al prelucrării: un contract, o cerere a utilizatorului înainte de
intrarea într- un contract, necesitatea respectării unei obligații legale, interesul legitim al
operatorului sau al unei terțe părți, necesitatea de a proteja interesele vitale ale
utilizatorului sau ale altei persoane fizice, îndeplinirea unei sarcini care servește unui
interes public.


Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal
Prezenta politică de prelucrare a datelor cu caracter personal poate fi actualizată ca
urmare a modificării legislației relevante în domeniu sau a schimbărilor intervenite în
structura și funcțiile site- ului dgaspcsv.ro.
Incurajăm utilizatorii să verifice această pagină periodic pentru a fi informați despre
ultimele noutăți în ceea ce privește practicile noastre de prelucrare a datelor cu caracter
personal.


Politica pentru cookie

Platforma dgaspcsv.ro.ro instalează module cookie doar pentru a permite
îmbunătățirea funcțiilor oferite, astfel încât experiența ocazionată de vizitarea site-ului
să devină mai plăcută. Domeniul dgaspcsv.ro.ro nu utilizează module cookie pentru a
culege, a prelucra, a difuza sau a înregistra date cu caracter personal.
Prin navigarea pe site-ul dgaspcsv.ro.ro, prin intermediul browserului, în calculatorul
dumneavoastră pot fi stocate mici fișiere cu date, cunoscute sub numele de cookie-uri
de sesiune.
Cookie-uri de sesiune:
> sunt folosite pentru identificarea unui dispozitiv în mod unic, în vederea
efectuării de statistici privind numărul de vizitatori;
> durata de viață a acestor cookie-uri este până la închiderea browserului de
internet;
> nu stochează informații care să identifice o persoană sau date cu caracter
personal;
> nu conțin viruși, cod malițios și nu pot extrage date din dispozitivul vizitatorului.
Nu sunt alcătuite din bucăți de cod, așa că nu pot fi executate, nici nu pot rula în mod
automat. în consecință, nu se pot duplica sau replica pe alte rețele pentru a rula sau a
se replica din nou.
Un cookie conține informații care fac legătura între un web-browser (utilizator) și un
webserver anume (website-ul). Dacă un browser accesează acel web-server din nou,
acesta poate citi informația deja stocată și reacționa în consecință. Cookie-urile
păstrează informații într-un fișier text de mici dimensiuni, care permit unui website să
recunoască un browser. Web-serverul va recunoaște browserul, până când cookie-ul
expiră sau este șters.


Cookie-urile sunt administrate de webservere. Durata de viață a unui cookie poate
varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt
folosite exclusiv pentru o singură sesiune (session cookies) și nu mai sunt reținute,
odată ce utilizatorul a părăsit website-ul, în timp ce alte cookie-uri sunt reținute și
refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel website (cookie-uri persistente). Cu toate acestea, cookie-urile pot fi șterse de utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului.
Alte atacuri bazate pe cookie implică reglaje greșite ale cookie-urilor pe webservere.
Dacă un website nu solicită browserului să folosească doar canale criptate, atacatorii
pot folosi aceasta vulnerabilitate pentru a păcăli browserele în a trimite informații prin
intermediul canalelor nesecurizate. Atacatorii utilizează apoi informațiile cu scopul de a
accesa neautorizat anumite site-uri.
Este foarte important ca utilizatorii să fie atenți în alegerea metodei celei mai
potrivite de protecție a informațiilor personale.


Cum procedați dacă nu doriți să fie instalate module cookie pe computerul dumneavoastră?
Fișierele de cookie pot fi controlate prin ștergerea sau blocarea acestora din setările
browserelor, după cum doriți. Dacă faceți acest lucru, s-ar putea ca anumite
caracteristici ale site-ului să nu funcționeze corespunzător și este posibil să fiți nevoit să
setați manual unele preferințe, de fiecare dată când vizitați site-ul. Fiți însă conștient de
faptul că riscați să nu puteți utiliza anumite funcții. Pentru a activa acest blocaj, trebuie
să modificați parametrii de confidențialitate ai browserului.
Toate browserele modeme oferă posibilitatea de a schimba setările cookie-urilor.
Aceste setări se găsesc de regulă în secțiunea de “opțiuni” sau în meniul de “preferințe”
al browserului dumneavoastră.
Aflați cum puteți gestiona cookie-urile folosind cele mai populare browsere:
> https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-
delete-manage- cookies
> https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-
your-computer?
> https://support.google.com/chrome/answer/956477hWn
> https://support.apple.com/kb/PH2141 l?locale=en_US
Dacă preferați, aveți posibilitatea de a bloca toate modulele cookie sau doar pe
unele dintre acestea ori chiar de a elimina module cookie care au fost instalate pe
terminalul dumneavoastră. Dezactivarea și refuzul de a primi cookie-uri pot face
anumite site-uri impracticabile sau dificil de vizitat și folosit. De asemenea, refuzul de a
accepta cookie-uri nu înseamnă că utilizatorul nu va mai primi / vedea publicitate online.
Este posibilă reglarea din browser pentru ca aceste cookie-uri să nu mai fie acceptate,
sau se poate regla browserul să accepte cookie-uri de la un anumit website. Toate
browserele modeme oferă posibilitatea de a schimba reglajele cookie-urilor.