Anunțuri DGASPC

Ascultă Pagina
important
9 nov. 23
Anularea concursului organizat in data de 27.11.2023 pentru ocuparea unui post vacant de executie, de natura contractuala, de psiholog specialist cu jumătate de normă (4 ore/zi) la Centrul de abilitare si reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilitti Mitocu Dragomirnei si a unui post vacant de asistent social specialist cu norma întreaga (8 ore/zi) la Centrul de îngrijire si asistent pentru persoane adulte cu dizabilitati „Ama Deus” Siret precum si anularea concursului organizat in data de 22.11.2023 pentru ocuparea postului vacant de executie, de natura contractuala, de inspector de specialitate IA la Centrul de abilitare si reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilitäti Mitocu Dragomirnei, pe duratã nedeterminatã, cu normă întreagă (8 ore/zi)
rezultate
7 nov. 23
REZULTATELE FINALE la concursul de ocupare prin recrutare a funcției publice de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul SSM şi PSI din cadrul D.G.A.S.P.C. Suceava, organizat în data de 02.11.2023, ora 11,00
rezultate
3 nov. 23
Rezultatele interviului la concursul de ocupare prin recrutare a funcției publice de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul SSM şi PSI din cadrul D.G.A.S.P.C. Suceava, organizat în data de 02.11.2023, ora 11,00
rezultate
2 nov. 23
Rezultatul la proba scrisă la concursul de ocupare prin recrutare a funcției publice de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul SSM şi PSI din cadrul D.G.A.S.P.C. Suceava, organizat în data de 02.11.2023, ora 11,00
concurs
25 oct. 23
Concurs pentru ocuparea postului vacant de execuție, de natură contractuală, de inspector de specialitate IA la Centrul de abilitare și reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități Mitocu Dragomirnei, pe durată nedeterminată, cu normă întreagă (8 ore/zi, 40 ore/săptămână).
concurs
25 oct. 23
Concurs pentru ocuparea unui post vacant de execuție, de natură contractuală, de psiholog specialist cu jumătate de normă (4 ore/zi) la Centrul de abilitare și reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități Mitocu Dragomirnei și a unui post de asistent social specialist cu normă întreagă (8 ore/zi) la Centrul de îngrijire şi asistență pentru persoane adulte cu dizabilităţi „Ama Deus” Siret
rezultate
25 oct. 23
REZULTATUL selecției dosarelor candidaților înscriși la concursul de ocupare prin recrutare a funcției publice de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul SSM şi PSI din cadrul D.G.A.S.P.C. Suceava, organizat în data de 02.11.2023, ora 11,00
rezultate
REZULTATELE examenului de promovare a personalului contractual debutant din cadrul D.G.A.S.P.C.Suceava organizat în data de 02.10.2023, ora 13,00
rezultate
REZULTATELE EXAMENULUI DE PROMOVARE ÎN GRADUL SAU TREAPTA PROFESIONALĂ IMEDIAT SUPERIOARĂ A PERSONALULUI CONTRACTUAL, ORGANIZAT ÎN DATA DE 02.10.2023
concurs
Concurs de recrutare pentru ocuparea a două funcţii publice de execuție vacante de consilier clasa I, grad profesional superior la Compartimentul investiţii şi recepții lucrări și consilier clasa I, grad profesional superior la Compartimentul SSM şi PSI
rezultate
22 sept. 23
REZULTATELE selecției dosarelor la examenul de promovare a personalului contractual debutant, organizat în ziua de 02.10.2023, ora 13,00
rezultate
22 sept. 23
REZULTATELE selecției dosarelor la examenul de promovare a personalului contractual, organizat în ziua de 02.10.2023, ora 12,00
examen
15 sept. 23
Examen pentru promovarea personalului contractual debutant
Detalii
examen
15 sept. 23
Examne pentru promovarea personalului contractual în grad/treaptă profesională
Detalii
concurs
11 sept. 23
Concurs pentru ocuparea postului vacant de execuție, de natură contractuală, de medic primar la Serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap, pe durată nedeterminată, cu normă întreagă (8 ore/zi, 40 ore/săptămână).
Detalii Concurs
rezultate
4 mai 23
REZULTATELE EXAMENULUI DE PROMOVARE ÎN GRADUL SAU TREAPTA PROFESIONALĂ IMEDIAT SUPERIOARĂ A PERSONALULUI CONTRACTUAL, ORGANIZAT ÎN DATA DE 03.05.2023
rezultate
4 mai 23
REZULTATELE examenului de promovare a personalului contractual debutant din cadrul D.G.A.S.P.C.Suceava organizat în data de 03.05.2023
rezultate
REZULTATELE FINALE la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut, organizat în data de 18.04.2022, ora 9,00 la Compartimentul investiţii şi recepții lucrări, la Serviciul resurse umane, la Biroul management de caz asistență maternală din cadrul Serviciului pentru protecția copilului aflat în dificultate și management de caz ale D.G.A.S.P.C. Suceava
rezultate
REZULTATELE selecției dosarelor la examenul de promovare a personalului contractual, organizat în ziua de 03.05.2023
rezultate
19 apr. 23
Rezultatele interviului la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut, organizat în data de 18.04.2022, ora 9,00 la Compartimentul investiţii şi recepții lucrări, la Serviciul resurse umane, la Biroul management de caz asistență maternală din cadrul Serviciului pentru protecția copilului aflat în dificultate și management de caz ale D.G.A.S.P.C. Suceava