Anunțuri DGASPC

Ascultă Pagina
rezultate
REZULTATELE examenului de promovare a personalului contractual debutant din cadrul D.G.A.S.P.C.Suceava organizat în data de 02.10.2023, ora 13,00
rezultate
REZULTATELE EXAMENULUI DE PROMOVARE ÎN GRADUL SAU TREAPTA PROFESIONALĂ IMEDIAT SUPERIOARĂ A PERSONALULUI CONTRACTUAL, ORGANIZAT ÎN DATA DE 02.10.2023
concurs
Concurs de recrutare pentru ocuparea a două funcţii publice de execuție vacante de consilier clasa I, grad profesional superior la Compartimentul investiţii şi recepții lucrări și consilier clasa I, grad profesional superior la Compartimentul SSM şi PSI
rezultate
22 sept. 23
REZULTATELE selecției dosarelor la examenul de promovare a personalului contractual debutant, organizat în ziua de 02.10.2023, ora 13,00
rezultate
22 sept. 23
REZULTATELE selecției dosarelor la examenul de promovare a personalului contractual, organizat în ziua de 02.10.2023, ora 12,00
examen
15 sept. 23
Examen pentru promovarea personalului contractual debutant
Detalii
examen
15 sept. 23
Examne pentru promovarea personalului contractual în grad/treaptă profesională
Detalii
concurs
11 sept. 23
Concurs pentru ocuparea postului vacant de execuție, de natură contractuală, de medic primar la Serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap, pe durată nedeterminată, cu normă întreagă (8 ore/zi, 40 ore/săptămână).
Detalii Concurs
rezultate
4 mai 23
REZULTATELE EXAMENULUI DE PROMOVARE ÎN GRADUL SAU TREAPTA PROFESIONALĂ IMEDIAT SUPERIOARĂ A PERSONALULUI CONTRACTUAL, ORGANIZAT ÎN DATA DE 03.05.2023
rezultate
4 mai 23
REZULTATELE examenului de promovare a personalului contractual debutant din cadrul D.G.A.S.P.C.Suceava organizat în data de 03.05.2023
rezultate
REZULTATELE FINALE la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut, organizat în data de 18.04.2022, ora 9,00 la Compartimentul investiţii şi recepții lucrări, la Serviciul resurse umane, la Biroul management de caz asistență maternală din cadrul Serviciului pentru protecția copilului aflat în dificultate și management de caz ale D.G.A.S.P.C. Suceava
rezultate
REZULTATELE selecției dosarelor la examenul de promovare a personalului contractual, organizat în ziua de 03.05.2023
rezultate
19 apr. 23
Rezultatele interviului la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut, organizat în data de 18.04.2022, ora 9,00 la Compartimentul investiţii şi recepții lucrări, la Serviciul resurse umane, la Biroul management de caz asistență maternală din cadrul Serviciului pentru protecția copilului aflat în dificultate și management de caz ale D.G.A.S.P.C. Suceava
rezultate
18 apr. 23
Rezultatul la proba scrisă la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut, organizat în data de 18.04.2022, ora 9,00 la Compartimentul investiţii şi recepții lucrări, la Serviciul resurse umane, la Biroul management de caz asistență maternală din cadrul Serviciului pentru protecția copilului aflat în dificultate și management de caz ale D.G.A.S.P.C. Suceava
examen
12 apr. 23
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava Organizează în ziua de 03.05.2023 la sediul instituției din Bld.George Enescu, nr.16 EXAMEN pentru promovarea personalului contractual în grad/treptă profesională și promovarea personalului contractual debutant
concurs
6 apr. 23
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava, cu sediul în municipiul Suceava, Bulevardul George Enescu, nr. 16, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul investiţii şi recepții lucrări, cu o durată normală a timpului de muncă, respectiv 8 ore pe zi, 40 de ore pe săptămână.
rezultate
5 apr. 23
REZULTATUL selecției dosarelor candidaților înscriși la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut, organizat în data de 18.04.2023, ora 9,00 la Compartimentul investiţii şi recepții lucrări, la Serviciul resurse umane, la Biroul management de caz asistență maternală din cadrul Serviciului pentru protecția copilului aflat în dificultate și management de caz ale D.G.A.S.P.C. Suceava
Detalii
concurs
27 mart. 23
Directia General de Asistenta Sociala si Protectia Copilului a Judetului Suceava, organizeaza concurs pentru ocuparea postului vacant de executie, de natura contractualã, de medic primar la Serviciul de evaluare complex a persoanelor adulte cu handicap, pe duratã nedeterminata, cu norma intreagã (8 ore/zi, 40 ore/sâptâmânã). Concursul se organizeaza la sediul institutiei, in data de 03.04.2023, ora 11.00, proba scrisã si interviul in data de 06.04.2023, ora 10.00.
Detalii
examen
16 mart. 23
DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI A JUDEŢULUI SUCEAVA anunţă: Organizarea examenlui în vederea promovării în grad profesional imediat superior celui deţinut, a unui număr de trei funcţionari publici din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava, care îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 479 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
concurs
15 feb. 23
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava, cu sediul în municipiul Suceava, Bulevardul George Enescu, nr. 16, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul investiţii şi recepții lucrări,
Detalii Anunt