Anunțuri DGASPC

Ascultă Pagina
examen
21 mai 24
Examen de promovare in grad profesional imediat superior celui definut, a unui functionar public din cadrul Directiei Generale de Asistent Sociala si Protectia Copilului a Judetului Suceava. Denumirea functiei publice supuse promovarii: – o functie publica de executie de consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent în consilier juridic, clasa I, grad profesional principal la Serviciul juridic si contencios.
DETALII
B I B L I O G R A F I E ȘI TEMATICĂ
rezultate
20 mai 24
REZULTATUL FINAL la examenul pentru ocuparea unui post vacant de execuție, de natură contractuală, de inspector de specialitate IA, la Centrul de zi pentru copii cu dizabilități Blijdorp România din cadrul Complexului de recuperare neuro-psiho-motorie Blijdorp – O Nouă Viață Suceava
rezultate
16 mai 24
REZULTATUL la proba interviu la examenul pentru ocuparea unui post vacant de execuție, de natură contractuală, de inspector de specialitate IA, la Centrul de zi pentru copii cu dizabilități Blijdorp România din cadrul Complexului de recuperare neuro-psiho-motorie Blijdorp – O Nouă Viață
rezultate
14 mai 24
REZULTATUL la proba scrisă la examenul pentru ocuparea unui post vacant de execuție, de natură contractuală, de inspector de specialitate IA, la Centrul de zi pentru copii cu dizabilități Blijdorp România din cadrul Complexului de recuperare neuro-psiho-motorie Blijdorp – O Nouă Viață Suceava
rezultate
7 mai 24
REZULTATUL selecției dosarului candidatului înscris la concursul pentru ocuparea unui post vacant de execuție, de natură contractuală, de inspector de specialitate IA, la Centrul de zi pentru copii cu dizabilități Blijdorp România din cadrul Complexului de recuperare neuro-psiho-motorie Blijdorp – O Nouă Viață Suceava
concurs
24 apr. 24
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava, cu sediul în municipiul Suceava, Bulevardul George Enescu, nr.16, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante de execuție, de natură contractuală. – un post vacant de educator principal (S) la Casa de tip familial nr. 7 copil cu dizabilităţi din cadrul Complexului de servicii multifuncţionale pentru copii și adulți aflați în dificultate Gura Humorului, durata timpului de lucru:inegal, 40 ore/săptămână; – un post vacant de asistent social principal la Compartiment echipa mobilă Gura Humorului din cadrul Centrului de servicii multifuncţionale de tip rezidenţial Suceava, durata timpului de lucru: 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.
rezultate
18 apr. 24
REZULTATELE concursului de ocupare a unui post contractual de execuţie temporar vacant, pe durată determinată, de psiholog specialist la Compartimentul violență în familie din cadrul Serviciului intervenţie în regim de urgenţă în domeniul asistenței sociale și a unui post contractual de execuţie temporar vacant, pe durată determinată, de asistent medical (PL) la Centrul de abilitare și reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități Gura Humorului din cadrul Complexului de servicii multifuncţionale pentru copii și adulți aflați în dificultate Gura Humorului, organizat în data de 23.04.2024
rezultate
17 apr. 24
REZULTATUL selecției dosarelor candidaților înscriși la concursul pentru ocuparea unui post temporar vacant de execuție, de natură contractuală, de psiholog specialist la Compartimentul violenţă în familie din cadrul Serviciului intervenţie în regim de urgenţă în domeniul asistenței sociale și a unui post temporar vacant de asistent medical (PL) la Centrul de abilitare și reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități Gura Humorului din cadrul Complexului de servicii multifuncţionale pentru copii și adulți aflați în dificultate Gura Humorului, din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava, cu sediul în municipiul Suceava, Bulevardul George Enescu, nr.16 organizat în data de 23.04.2023, ora 11,00
concurs
17 apr. 24
Concurs pentru ocuparea postului vacant de executie, de natura contractuala, de inspector de specialitate IA la Centrul de zi pentru copii cu dizabilitati Blijdorp Romania, pe durata nedeterminata, cu norma intreaga (8 ore/zi, 40 ore/saptamana)
rezultate
15 apr. 24
REZULTATUL FINAL la examenul de promovare în grad profesional imediat superior a unui funcționar public de execuție din cadrul Compartimentului plăți prestații sociale al Serviciului financiar-contabil din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului a Județului Suceava, organizat în data de 11.04.2024
rezultate
12 apr. 24
REZULTATUL PROBEI INTERVIU la examenul de promovare în grad profesional imediat superior a unui funcționar public de execuție din cadrul Compartimentului plăți prestații sociale al Serviciului financiar-contabil din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului a Județului Suceava, organizat în data de 11.04.2024
rezultate
11 apr. 24
REZULTATUL PROBEI SCRISE la examenul de promovare în grad profesional imediat superior a unui funcționar public de execuție din cadrul Compartimentului plăți prestații sociale al Serviciului financiar-contabil din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului a Județului Suceava, care se va organiza în data de 11.04.2024
concurs
10 apr. 24
Concurs pentru ocuparea unui post temporar vacant de execuție, de natură contractuală, de psiholog specialist la Compartimentul violenţă în familie din cadrul Serviciului intervenţie în regim de urgenţă în domeniul asistenței sociale și a unui post temporar vacant de asistent medical (PL) la Centrul de abilitare și reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități Gura Humorului din cadrul Complexului de servicii multifuncţionale pentru copii și adulți aflați în dificultate Gura Humorului.
concurs
9 apr. 24
Concurs pentru ocuparea postului vacant de execuție, de natură contractuală, de medic primar la Serviciul rezidenţial adulţi – Compartimentul persoane adulte în dificultate și asistență persoane vârstnice, pe durată nedeterminată, cu jumătate de normă (4 ore/zi, 20 ore/săptămână).
rezultate
5 apr. 24
REZULTATUL VERIFICĂRII ELIGIBILITĂȚII CANDIDATULUI în urma depunerii dosarului de examen pentru examenul de promovare în grad profesional imediat superior a unui funcționar public de execuție din cadrul Compartimentului plăți prestații sociale al Serviciului financiar-contabil din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului a Județului Suceava, care se va organiza în data de 11.04.2024
rezultate
4 apr. 24
REZULTATELE EXAMENULUI DE PROMOVARE ÎN GRADUL SAU TREAPTA PROFESIONALĂ IMEDIAT SUPERIOARĂ A PERSONALULUI CONTRACTUAL, ORGANIZAT ÎN DATA DE 03.04.2024
rezultate
1 apr. 24
REZULTATELE EXAMENULUI DE PROMOVARE ÎN FUNCȚIA, GRADUL SAU TREAPTA PROFESIONALĂ IMEDIAT SUPERIOARĂ A PERSONALULUI CONTRACTUAL, ORGANIZAT ÎN DATA DE 29.03.2024
rezultate
28 mart. 24
REZULTATELE selecției dosarelor la examenul de promovare a personalului contractual, organizat în ziua de 03.04.2024, ora 11,00
rezultate
21 mart. 24
REZULTATELE selecției dosarelor la examenul de promovare a personalului contractual, organizat în ziua de 29.03.2024, ora 10 00
examen
20 mart. 24
DGASPC Suceava Organizează în ziua de 03.04.2024 la sediul instituției din Bld.George Enescu, nr.16 EXAMEN pentru promovarea personalului contractual în grad/treptă profesională