Structura Organizatorică DGASPC Suceava

Ascultă Pagina
Serviciul Administrativ

Compartimentul tehnic-administrativ asigură paza şi protecţia instituţiei; asigură gestionarea mijloacelor auto care deservesc Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia […]

VEZI DETALII
Serviciul Financiar – Contabil

Compartimentul financiar-contabil conduce contabilitatea financiară în partidă dublă şi răspunde de ţinerea ei la zi înregistrează în contabilitate, cronologic şi […]

VEZI DETALII
Serviciul Buget – Salarizare

Compartimentul buget şi ordonanţări întocmeşte şi elaborează la termenul scadent proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al Direcţiei Generale de […]

VEZI DETALII
Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap

Serviciul de Evaluare Complexa a Persoanelor Adulte cu handicap, din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială si Protecția Copilului Suceava, […]

VEZI DETALII
Serviciul Rezidenţial Adulţi

Compartiment persoane adulte în dificultate şi asistenţă persoane vârstnice; informarea și consilierea persoanelor în legătură cu prevederile Legii nr.448/2006 privind […]

VEZI DETALII
Serviciul de Asistență Maternală

    Serviciul de asistență maternală asigura protecția copilului care necesită stabilirea unei măsuri de protecție ce impune creșterea, îngrijirea și […]

VEZI DETALII
Serviciul Intervenție în Regim de Urgență în domeniul Asistenței Sociale

Serviciul intervenție în regim de urgență în domeniul asistenței sociale Compartimentul intervenție în regim de urgență și în situații de […]

VEZI DETALII
Serviciul Rezidenţial copii şi plasamente familiale

Serviciul Rezidențial Copii și Plasamente Familiale are în structura doua compartimente: Compartimentul Management de Caz pentru Copii în Sistem Rezidenţial […]

VEZI DETALII
Serviciul de evaluare complexă a copilului cu dizabilităţi

Conform Hotărârii Nr. 502/2017 din 13 iulie 2017 privind organizarea şi funcţionarea comisiei pentru protecţia copilului, ART. 19 prevede: (1) […]

VEZI DETALII
Compartiment registratură şi relaţii cu publicul

asigură legătura permanentă cu publicul; comunică din oficiu informaţiile de interes public; primeşte corespondenţa, reclamaţiile şi sesizările adresate Direcţiei Generale […]

VEZI DETALII
Biroul adopţii şi postadopţii

Compartimentul adopţii identifică copiii ale căror Planuri Individualizate de Protecție prevăd ca obiectiv final adopția, prin colaborarea cu serviciul de […]

VEZI DETALII
Serviciul resurse umane

Atribuţii – Serviciul resurse umane asigură elaborarea strategiei şi politicii de resurse umane pe funcţii publice, funcţii contractuale şi personal […]

VEZI DETALII