Compartiment strategii, proiecte şi parteneriate

Ascultă Pagina
Compartiment strategii, proiecte şi parteneriate
 • identifică surse de finanţare pentru proiecte care au ca activitate asistenţa socială;

 • dezvoltă programe de finanţare pentru toate structurile din subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava;

 • colaborează cu toate structurile din subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava;

 • elaborează, redactează şi implementează proiecte în domeniul asistenţei sociale finanţate de Uniunea Europeană, Banca Mondială, Fondul Român de Dezvoltare Socială, Guvernul României precum şi organizaţiile neguvernamentale;

 • elaborează proiecte şi programe în funcţie de sursele de finanţare identificate;

 • implementează proiectele aprobate prin diferite finanţări;

 • transmite unităţilor de management ale proiectelor documentele necesare implementării proiectelor;

 • întocmeşte situaţiile şi rapoartele necesare derulării proiectelor, conform indicatorilor solicitaţi de finanţator;

 • elaborează sinteze privind evoluţia şi dinamica activităţii de finanţare nerambursabilă promovată de Uniunea Europeană, pe baza informaţiilor deţinute;

 • încheie contracte cu partenerii implicaţi în proiectele implementate de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava;

 • elaborează programe proprii şi în colaborare cu alte servicii pentru punerea în aplicare a strategiei guvernamentale în domeniul asistenţei sociale;
 • asigură corespondenţa cu administraţia centrală şi locală, cu Organizaţiile Nonguvernamentale, privind stadiul proiectelor în derulare;
 • îndeplineşte parcurge etape de aprobare a proiectelor de strategii;
 • menţine contactul permanent cu celelalte departamente din cadrul instituției, în vederea bunei cunoaşteri a contextului social şi a nevoilor existente, ca bază pentru elaborarea strategiilor şi a proiectelor.
ÎNAPOI
Sari la conținut