Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului SUCEAVA

Ascultă Pagina

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (D.G.A.S.P.C.) Suceava, instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea consiliului județean, este partener-cheie pentru consiliile locale și asigură la nivelul județean, aplicarea politicilor și strategiilor de asistență socială în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum și a oricăror persoane aflate în nevoie.

D.G.A.S.P.C. Suceava are în subordine ansamblul serviciilor rezidențiale pentru persoane adulte cu handicap, serviciilor rezidențiale și de tip familial destinate copiilor pentru care au fost stabilite, în condițiile legii, masuri de protecție specială în afara propriei familii.