Anunțuri DGASPC

Ascultă Pagina
rezultate
20 nov. 20
REZULTATELE EXAMENULUI DE PROMOVARE ÎN GRADUL SAU TREAPTA PROFESIONALĂ IMEDIAT SUPERIOARĂ A PERSONALULUI CONTRACTUAL, ORGANIZAT ÎN ZIUA DE 19.11.2020
Rezultate
rezultate
20 nov. 20
REZULTATELE FINALE la concursul organizat începând cu data de 13.11.2020 pentru ocuparea unui post vacant de asistent social debutant la Centrul rezidențial Phoenix din cadrul Centrului de abilitare și reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități „O Nouă Viață” Siret
Rezultate finale
rezultate
18 nov. 20
REZULTATUL LA INTERVIUL susținut în data de 18.11.2020, la concursul pentru ocuparea unui post vacant de asistent social debutant la Centrul rezidențial Phoenix din cadrul Centrului de abilitare și reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități „O Nouă Viață” Siret
Rezultate
rezultate
17 nov. 20
REZULTATELE FINALE la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de executie din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava organizat în perioada 11.11.2020 – 16.11.2020
Rezultate
rezultate
17 nov. 20
REZULTATUL selecției dosarelor candidaților înscriși la concursul pentru ocuparea prin recrutare a funcției publice de conducere vacante de șef serviciu, gradul II, la Serviciul întervenție în regim de urgență în domeniul asistenței sociale din cadrul D.G.A.S.P.C. Suceava, organizat în data de 03.12.2020, ora 10,00
Rezultate
concurs
17 nov. 20
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava, cu sediul în municipiul Suceava, Bulevardul George Enescu, nr.16, organizează concurs pentru ocuparea postului de medic primar cu jumătate de normă la Compartimentul persoane adulte în dificultate și asistență persoane vârstnice, persoana declarată „admis” fiind numită și în funcția de președinte al Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap.
Anunț
rezultate
16 nov. 20
REZULTATELE LA INTERVIU la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de executie din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava organizat în perioada 11.11.2020 – 16.11.2020
Rezultate
rezultate
13 nov. 20
REZULTATELE FINALE la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut, la Compartimentul management de caz plasament și reintegrare familială din cadrul Serviciului rezidențial copii și plasamente familiale, la Compartimentul management de caz copii aflați în asistență maternală din cadrul Serviciului de asistență maternală și la Serviciul juridic și contencios, ale D.G.A.S.P.C. Suceava, organizat în data de 12.11.2020
Rezultate
rezultate
13 nov. 20
REZULTATUL LA PROBA SCRISĂ susținută în data de 13.11.2020, în cadrul concursului organizat pentru ocuparea unui post vacant de asistent social debutant la Centrul rezidențial Phoenix din cadrul Centrului de abilitare și reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități „O Nouă Viață” Siret
Rezultate probă scrisă
rezultate
13 nov. 20
REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR candidaţilor înscrişi la concursul organizat începând cu data de 26.11.2020 pentru ocuparea a 4 posturi vacante de infirmieră debutantă din cadrul Centrului de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică Sasca Mică
Rezultate selecție dosare