Serviciul Rezidenţial Adulţi

Ascultă Pagina
Serviciul Rezidenţial Adulţi

Compartiment persoane adulte în dificultate şi asistenţă persoane vârstnice;

 1. informarea și consilierea persoanelor în legătură cu prevederile Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 2. verifică şi primește  actele care stau la baza întocmirii dosarelor pentru acordarea drepturilor prevăzute de Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 3. primește certificatele şi actele privind facilităţile acordate persoanelor cu handicap  aflate în evidenţa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială și Protecția Copilului a Județului Suceava; 
 4. acordă facilităţile Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare (bilete transport, adeverinţe, scutiri, etc.) persoanelor cu handicap din județul Suceava;
 5. actualizează situațiile cu persoanele cu handicap care beneficiază de legitimații de transport urban si le înaintează consiliilor locale;
 6. evaluează situația socioeconomică a persoanelor adulte aflate în dificultate și persoanelor vârstnice, a nevoilor și resurselor acestora, facilitând accesul la informații și servicii sociale adecvate în vederea refacerii şi dezvoltării capacităţilor individuale şi ale celor familiale, necesare pentru a depăşi cu forţe proprii, situaţiile de dificultate;
 7. acordă persoanei adulte aflate în dificultate și persoanei vârstnice asistenţă şi sprijin pentru exercitarea dreptului său la exprimarea liberă a opiniei;
 8. depune diligențe și colaborează cu Serviciul Juridic pentru clarificarea situaţiei juridice a persoanei adulte aflate în dificultate și a persoanei vârstnice, inclusiv pentru înregistrarea tardivă a naşterii acesteia;
 9. colaborează cu diferite instituţii publice şi private în vederea asigurării serviciilor de calitate adecvate nevoilor persoanelor adulte aflate în dificultate și a celor vârstnice;
 10. sprijină soluţionarea cazurilor persoanelor adulte aflate în dificultate și a celor vârstnice, colaborând cu DGASPC – uri din ţară, secţii şi spitale de psihiatrie în vederea monitorizării stării clinice şi sociale a beneficiarilor ce trebuie instituţionalizaţi.

 

Compartiment manageri de caz  a persoanelor adulte cu dizabilităţi  aflate în sistem rezidenţial.

 1. îndrumă, monitorizează şi evaluează activitatea medico-psiho-socială, conform Standardelor minime de calitate în domeniu, din serviciile sociale specializate rezidențiale din subordine: Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Sasca Mică, Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Costîna, Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică şi Locuință Maxim Protejată Mitocu Dragomirnei, Centrul de Recuperare și Reabilitare Persoane cu Handicap Pojorîta,Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Zvoriştea, Centrul de Recuperare și Reabilitare Persoane cu Handicap Siret;
 2. vizează Planul individual de intervenție pentru persoanele adulte cu dizabilități din centrele rezidențiale, verificând dacă obiectivele și activitățile propuse răspund nevoilor beneficiarului; 
 3. monitorizează și evaluează îndeplinirea obiectivelor din Planul individual de intervenție pentru persoanele adulte cu dizabilități aflate în sistem rezidențial;
 4. periodic evaluează situația care a determinat instituționalizarea persoanelor cu nevoi și caută / propune alternative la instituționalizare, integrare/reintegrare în familie sau comunitate;
 5. colaborează cu responsabilii de caz și membrii echipei pluridisciplinare din centrele rezidențiale pe întreg procesul de furnizare a serviciilor sociale către beneficiari;
 6. identifică, alături de ceilalţi specialişti, obiectivele de interes social major ce fac parte integrantă din Strategia Judeţeană, răspunzând nevoilor persoanelor cu şi fără handicap;
 7. stabileşte, în colaborare cu specialiştii din centre, strategii, cu ajutorul  cărora să fie eficientizată funcţionarea de servicii sociale specifice;
 8. colaborează cu Serviciile de asistenţă socială ale consiliilor locale, ONG-uri, alte organisme şi organizaţii cu atribuţii în domeniul protecţiei persoanelor cu dizabilităţi;
 9. întocmește şi redactează lucrări de sinteză sau situații statistice, privind protecţia persoanelor adulte cu handicap la solicitarea unor instituţii abilitate, în domeniul protecţiei persoanelor adulte.

 

Compartiment asistenți personali profesioniști

 1. asigură, prin de activităţile pe care le desfăşoară, la domiciliul său, îngrijirea şi protecţia adulţilor cu handicap grav şi accentuat, conform Ordinului nr. 1690/2018 pentru aprobarea Procedurii de monitorizare şi control al activităţii asistentului personal profesionist;
 2. asigură adulţilor cu handicap grav şi accentuat spații de locuit individualizate curate, accesibile și sigure din punct de vedere al securității personale;
 3. implementează activitățile de îngrijrie, recuperare și integrare socială stabilite în Planul individual de servicii și Programul individual de reabilitare şi integrare socială; 
 4. asigură persoanei adulte cu handicap o alimentație corectă, sănătoasă și corespunzătoare nevoilor individuale;
 5. acordă suport pentru îngrijirea stării de sănătate și întreținerea mobilității, în acord cu nevoile și dorințele persoanei cu handicap;
 6. se asigură că persoanei cu handicap îi este recunoscut și respectat dreptul la intimitate și confidențialitate, la a deține și administra bunuri personale; 
 7. sprijină persoana cu handicap să ia decizii în cunoștință de cauză, în funcție de caracteristicile și interesele personale;
 8. se preocupă ca persoana cu handicap să fie un membru activ în viața familiei sale;
 9. se obligă să cunoască și să aplice standardele, procedurile și instrumentele de lucru reglementate în domeniul îngrijirii și protecției adulților cu handicap grav sau accentuat.
 10. păstrează actele în  dosarul fiecărei persoane adulte cu dizabilități  aflat în îngrijire;
 11. participă la cursuri de formare şi de perfecţionare.
ÎNAPOI
Sari la conținut