Proiectul – Program de formare profesională pentru personalul din serviciile de tip rezidenţial din subordinea DGASPC Suceava

Proiectul – Program de formare profesională pentru personalul din serviciile de tip rezidenţial din subordinea DGASPC Suceava

Proiectul -Program de formare profesională pentru personalul din serviciile de tip rezidenţial din subordinea DGASPC Suceava

Valoarea totală a proiectului: 85.230 lei
 
– suma solicitată de la autoritatea finanţatoare (bugetul de stat prin bugetul Autorităţii Naţionale pentru Protectia Drepturilor Copilului în cadrul Programului de Interes Naţional: 76.530 lei
– contribuţia proprie a aplicantului: 8.700lei.
Data semnarii contractului: 17 martie 2009
Durată de implementare: maxim 10 luni incepand cu luna martie 2009 si pana la finele anului 2009.
Obiectivul general: asigurarea de formare profesională pentru personalul care lucrează în serviciile de protecţie a copilului în vederea perfecţionării permanente şi dezvoltarea abilităţilor personalului.
Obiective specifice:
  • Îmbunătăţirea accesului şi a participării la o formare continuă de calitate a personalului care lucrează direct cu copiii în serviciile de tip rezidenţial şi de zi;
  • Asigurarea calităţii serviciilor oferite de personalul de educaţie în general, şi îmbunătăţirea relaţiei personalului cu copiii, părinţii acestora şi comunitate, în particular;
  • Asigurarea unei mai bune corelări între serviciile oferite, cadrul legislativ în vigoare şi nevoile specifice ale beneficiarilor;
  • Asigurarea la nivel judeţean a unui plan de formare profesională continuă a întregului personal prin elaborarea şi aplicarea Strategiei Judeţene de Formare.
Rezultate:
  • Formarea unui număr de 120 de angajaţi ai DGASPC Suceava care lucrează direct cu copilul în serviciile de tip rezidenţial;
  • Elaborarea materialelor de formare care vor fi folosite pentru formarea întregului personal după terminarea perioadei de implementare a proiectului;
  • Elaborarea şi respectarea Strategiei Judeţene de formare, scopul acestei strategii fiind formarea întregului personal din sistemul de protecţie al copilului;
  • Cunoaşterea modificărilor din cadrului legislativ în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului;
  • Formarea în domeniul standardelor minime obligatorii pentru serviciile de tip rezidenţial;
Proiectul se deruleaza conform graficului de planificare a activitatilor.
In data de 26 septembrie s-a incheiat a treia sesiune de formare, din cele 5 prevazute in programul de formare profesională pentru personalul din serviciile de tip rezidenţial din subordinea DGASPC Suceava, urmand ca a patra sesiune sa inceapa din data de 10 septembrie 2009.
ÎNAPOI
Sari la conținut