Proiectul – Reabilitare termică și înlocuire tâmplarie la Complexul Terapeutic – AMA DEUS Siret

Proiectul – Reabilitare termică și înlocuire tâmplarie la Complexul Terapeutic – AMA DEUS Siret
Proiectul – Reabilitare termica si inlocuire tamplarie la Complexul Terapeutic –   AMA DEUS Siret
LOCALIZARE: SIRET
VALOAREA TOTALA A PROIECTULUI: 225.324 Lei din care:
 
FINANŢARE NERAMBURSABILĂ – bugetul de stat: 202.791,6 Lei
CONTRIBUTIE CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA: 22.532,4 Lei
          Obiectivul proiectului este de a creea condiţiile necesare respectării prevederilor Regulilor Standard referitoare la asigurarea de şanse egale pentru beneficiari, prin sprijinirea lor în vederea integrării în viaţa familială şi cea comunitară, formarea autonomiei personale şi a deprinderilor de trai independent.
În dorinţa de a oferi beneficiarii din instituţia rezidenţială pentru beneficiarii din cadrul Complexului Terapeutic AMA DEUS SIRET condiţii de viaţă şi de îngrijire la standarde europene, precum şi de a face posibilă intervenţia personalizată şi multidisciplinară, pentru a asigura un sistem fluent de servicii sociale accesibile identificate în urma evaluării persoanelor cu dizabilităţi şi pe cât posibil diferenţiate pe nivele de abilitate, se vor asigura prin acest proiect, standarde ridicate de viaţă.
Complexul Terapeutic -AMA DEUS –Siret funcţionează de la data de 15.01.2004 şi ocroteşte în prezent un număr de 35 de copii/tineri, cu vârste cuprinse între 6 – 25 ani, copii/tineri cu dizabilitati grave şi asociate, iar de la data de când işi desfăşoară activitatea nu au fost facute reparatii exterioare la cladirea în care functionează.        
          Prin reabilitarea termică şi înlocuirea tâmplăriei la Complexul Terapeutic AMA DEUS SIRET se vor realiza condiţiile optime de trai care sa respecte standardele de calitate ceea ce va contribui, în mod esential, la cresterea calitatii serviciilor acordate.
ÎNAPOI
Sari la conținut