Proiectul Adăpost de zi şi de noapte destinat copiilor străzii – LIZUCA Fălticeni – AD-10/SV

Proiectul Adăpost de zi şi de noapte destinat copiilor străzii – LIZUCA Fălticeni – AD-10/SV
Proiectul -Adăpost de zi şi de noapte destinat copiilor străzii LIZUCA Fălticeni – AD-10/SV
Localizare: judeţul Suceava, localitatea Fălticeni, Str. Aleea Căminului nr. 2
Valoarea proiectului (fără taxe): 405.957 Euro din care:
 
Suma solicitată pentru finanţare de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei: 185.332 Euro
Contribuţia locală: 4.000 Euro în numerar, 214.502 Euro contravaloare clădire şi 2.123 Euro salariile echipei de pregatire a proiectului (total 220.625 Euro).
Data semnării contractului: 04.12.2008
Data finalizării proiectului: 28.02.2010
Durata de implementare: 15 luni
 
Obiectivul general: dezvoltarea la nivelul judeţului Suceava de servicii specializate destinate copiilor străzii în vederea reducerii cauzelor care generează apariţia fenomenului copiii străzii şi a efectelor acestuia.
Prin atingerea acestui obiectiv în cadrul sub-proiectului propus vom contribui la obiectivul general al Proiectului „Iniţiativa Copii Străzii”, şi anume „reducerea cauzelor care generează apariţia fenomenului copii străzii în România şi a efectelor acestuia”.
La nivel judeţean, prin implementarea acestui proiect, se va realiza diversificarea si profesionalizarea serviciilor locale prin deschiderea unui adăpost de zi şi de noapte – singurul serviciu de acest tip din judeţul Suceava – care sa poata oferi servicii de specialitate în sistem deschis.
Obiective specifice:
– Oferirea de servicii specializate destinate copiilor străzii prin înfiinţarea unui adăpost de zi şi de noapte care să ofere găzduire şi îngrijire de bază, asistenţă specializată, educaţie şi socializare în sistem deschis;
– formarea profesională continuă a personalului angajat în cadrul serviciului creat prin proiect
– reducerea fenomenului „copii străzii” prin servicii de consiliere şi suport adresate beneficiarilor şi familiilor acestora în vederea reintegrării socio-familiale
Grupul ţintă al proiectului este format din:
  • copii lipsiţi temporar sau definitiv de ocrotirea părintească;
  • copii aflaţi în stradă asupra cărora nu s-a luat nici o măsură de ocrotire;
  • copii şcolari fugiţi din familie care au ajuns în stradă şi prezintă riscul instituţionalizării;
  • copii puşi de părinţi să cerşească;
  • copii care sunt ocazional în stradă şi se întorc seara acasă;
  • copii care au fost instituţionalizaţi şi după terminarea şcolii au ajuns în stradă;
  • copii proveniţi din familii destrămate, neglijaţi afectiv sau consideraţi „o proprietate” sau „marfă de schimb” între părinţi;
  • copii care pleacă de acasă pentru a „atrage atenţia” părinţilor sau cunoscuţilor în semn de protest faţă de climatul negativ existent în familie.
Beneficiarii direcţi ai Adăpostului de zi şi de noapte „Lizuca” sunt 12 copii cu vârste între 3-18 ani care se află în stradă şi au părinţii cu domiciliul pe raza judeţului Suceava.
Beneficiarii indirecţi ai Adăpostului de zi şi de noapte „Lizuca” sunt familiile copiilor, comunitatea locală precum şi alţi copii ai străzii.
ÎNAPOI
Sari la conținut