Proiect PHARE SV 513 – Închiderea Centrului de plasament „George Sidorovici” Gura Humorului

Proiect PHARE SV 513 – Închiderea Centrului de plasament „George Sidorovici” Gura Humorului

 Proiect PHARE SV 513 – Închiderea Centrului de plasament „George Sidorovici” Gura Humorului

Obiectivul general al proiectului: închiderea Centrului de Plasament „George Sidorovici” Gura Humorului (instituţie de tip vechi) care ocrotea un număr de 128 copiii şi tineri atat cu nevoi speciale cat si dezavantajati din punct de vedere social sau familial si facilitarea integrarii socio-profesionale a acestora.
 
Obiective specifice:
 • Promovarea îngrijirii individuale şi personalizate a copilului;
 • Dezvoltarea de modele comportamentale familiale;
 • Inserţia socio-familială a copiilor aflaţi în dificultate;
 • Promovarea unor relaţii pozitive părinte-copil, în vederea reintegrării în familie a copilului;
 • Implicarea membrilor familiei lărgite a copilului în Planul personalizat de intervenţie alături de echipa reţelei de case/apartamente de tip familial în vederea pregătirii reintegrării sociale şi familiale a copilului;
 • Creşterea randamentului şcolar al copiilor incluşi în proiect;
 • Implicarea altor instituţii, organizaţii şi asociaţii din cadrul comunităţii locale în susţinerea activităţilor de socializare a copiilor implicaţi în acest proiect;
 • Sensibilizarea comunităţii locale cu privire la problematica copiilor cu nevoi speciale, a copiilor aflaţi în dificultate, în general, a copiilor instituţionalizaţi în special (efectele instituţionalizării, viabilitatea modelului de îngrijire familială, etc);
 • Organizarea de cursuri de perfecţionare pentru personalul implicat în funcţionarea reţelei;
 • Mediatizarea proiectului şi a implicaţiilor lui în scopul sensibilizării comunităţii locale;
 • Asigurarea unui spaţiu personalizat în cele 6 apartamente şi 5 case de tip familial pentru 90 de copii/tineri instituţionalizaţi în centrul de plasament eficient organizat îmn funcţie de particularităţile vârstei care să faciliteze crearea unei ambianţe apropiate de cea familială, asigurarea cazării în aceeaşi locuinţă pentru fraţi;
 • Reintegrarea în familiile naturale, plasamentul şi/sau plasamentul în familiile lărgite, plasament la asistent maternal profesionist, a unui număr 38 de copii/tineri;
 • Identificarea echipei pluridisciplinare care va asigura funcţionalitatea reţelei de îngrijire familială.
 • copiii cu nevoi speciale defavorizati din comunitate care vor beneficia de serviciile de sprijin si de atelierele protejate existente şi cele care se vor înfiinţa in cladirea unde functioneaza in prezent Centru de plasament „George Sidorovici” Gura Humorului.
Buget total proiect : 775.220 Euro
Sursele de finanţare pentru acest proiect au fost fondurile Phare, în procent de 74% (575220 Euro) şi contribuţia solicitantului, în procent de 26% ( 200000 Euro). Costuri le suplimentare şi costurile neeligibile care au apărut pe parcursul perioadei de implementare au fost suportate de către DGASPC Suceava.
 
Numarul de beneficiari – Grupurile ţintă:
 • 128 de copiii/tineri cu vârsta cuprinsă între 10-26 ani instituţionalizaţi în Centrul de plasament „George Sidorovici” Gura Humorului, mentionam ca toti tinerii cu varsta peste 18 ani sunt cuprinsi intr-o forma de invatamant pentru tineri cu nevoi speciale.
Perioada de derulare: 01.12.2004 – 30.08.2006
Rezultate in urma evaluarii:
Prin închiderea Centrului de Plasament George Sidorovici Gura Humorului – obiectivul principal al proiectului si crearea unei retele de servicii comunitare s-a reusit cresterea calitatii vietii copiilor beneficiari aiacestui proiect.
Discutiile directe, vizitele la domiciliu si consilierea parintilor s-au concretizat in reintegrarea cu succces a 51copii din centrul de plasament in familiile naturale.
Pentru 24 copii dintre acestia s-a considerat oportun acordarea de ajutor material – fond de urgenta – pentru rezolvarea unor probleme punctuale sau a unor situatii de criza a caror depasire a dus nemijlocit la imbunatatirea climatului familial. Pregatirea familiilor beneficiare s-a facut in sensul dezvoltarii unei atitudini pro-active, facilitand astfel integrarea si participarea copilului la viata familiala.
Pentru 8 copii din comunitate acordarea fondului de urgenta s-a orientat spre prevenirea institutionalizarii si cresterea calitatii vietii copiilor.
Serviciul case de tip familial a oferit pentru 67 copii din centru de plasament sansa de a se bucura de mediu echilibrat, pozitiv, stimulativ asemanator celui din familiile propriu-zise. Progresul inregistrat de copii este evident, in sensul dezvoltarii autonomiei personale si sociale, a orientarii si utilizarii spatiilor si dotarilor caselor si stabilirii de relatii interpersonale. Toti copii participa la activitati si evenimente ce au loc in comunitate si au acces la serviciile comunitare de educatie, sanatate, igiena.
In cadrul caselor copii sunt responsabilizati cu sarcini (asezatul mesei, facutul patului, aranjarea obiectelor personale, spalatul vaselor, cumparaturi, etc), ce tin cont de gradul de independenta al acestora. Relatiile cu familiile naturale sunt sustinute si incurajate, implicarea parintilor in activitatile copiilor fiind benefica. Realizarile in cadrul serviciului au fost mediatizate in presa si televiziune locala.
Reteaua de asistenta maternala a fost creata prin identificarea, selectarea si atestarea acelora care au raspuns din punct de vedere material, vocational si afectiv specificului activitatilor cu copii.
Copii s-au integrat cu succces in cadrul familial nou, au dezvoltat relatii afective si de atasament pentru membrii familiilor asistentilor maternali, participa la viata comunitatii (vizite, serbari, slujbe religioase) si au acces la serviciile medicale, educationale si de sprijin.
ÎNAPOI
Sari la conținut