Proiectul „Centru rezidenţial destinat copilului care prezintă comportament delincvent” – Ostra

Proiectul „Centru rezidenţial destinat copilului care prezintă comportament delincvent” – Ostra
Proiectul „Centru rezidenţial destinat copilului care prezintă comportament delincvent” – Ostra
Localizare: judeţul Suceava, localitatea Ostra, Str. Principală nr. 446
Valoarea totală a proiectului: 529.800 lei din care:
 
– suma solicitată de la autoritatea finanţatoare (bugetul de stat prin bugetul Autorităţii Naţionale pentru Protectia Drepturilor Copilului în cadrul Programului de Interes Naţional 3): 476.800 lei (89,99%)
– contribuţia proprie a aplicantului 53.000 lei
-Buget total proiect: 529.800 lei
Data semnarii contractului: 18.03.2009
Durată de implementare: maxim 10 luni (pana la sfarsitul anului 2009, cu perioada de functionare a serviciului de 4 luni incepand cu data de 1 septembrie 2009).
Obiectivul general: prevenirea şi reducerea comportamentelor predelincvente şi delincvente în rândul copiilor care au săvârşit o faptă penală şi nu răspund penal precum şi combaterea acţiunilor şi a comportamentelor deviante ale copiilor aflaţi în centrele de plasament de tip rezidenţial la nivelul judeţului Suceava.
Obiectivele specifice:
 • Înfiinţarea unui centru specializat pentru copiii care au săvârşit o faptă penală şi pentru copiii din sistemul de protecţie care prezintă un comportament deviant;
 • Creşterea gradului de informare şi constientizarea tinerilor cu privire la riscurile implicării sau asocierii în activităţi ilegale şi imorale;
 • Formarea unor grupuri terapeutice de suport în vederea îmbunătăţirii abilităţilor de viaţă independentă ale grupului ţintă printr-un program variat şi echilibrat.
Grupul tintă al proiectului:
 • 70 de copiii aflaţi în familie şi care prezintă tulburări de comportament;
 • 30 de copiii aflaţi în sistemul de protecţie şi care prezintă tulburări de comportament;
 • 70 familii care au copii cu cerinţe educative speciale şi care solicită ajutorul;
Beneficiarii direcţi ai proiectului:
 • 10 copii care au săvârşit o faptă penală dar nu răspund penal şi pentru care s-a stabilit măsura specială de internare într-un centru specializat sau care prezintă comportamentele predelicvente sau devieri de comportament vor beneficia de serviciile oferite de centru specializat;
 • 50 de copii care prezintă comportamentele predelicvente sau devieri de comportament vor beneficia de servicii de consiliere, asistenţă şi sprijin în cadrul grupurilor de suport pentru prevenirea delincveţei juvenile
Beneficiari indirecţi:  
 • profesionişti care vor folosi o metodologie conformă cu standardele europene
 • Părinţii copiilor/tinerilor care prezintă comportament delincevnt – aproximativ 90 de familii
 • Profesioniştii care activează în serviciile de protecţie a copilului – şi vor fi implicaţi în activităţile desfăşurate în cadrul proiectului;
 • Comunitatea (evitarea creşterii fenomenului de izolare a familiilor aflate în dificultate sau care se află în situaţie de risc), care va fi mai tolerantă;
 • Organizaţii neguvernamentale din judeţ (duplicarea modelului);
ÎNAPOI
Sari la conținut