Proiectul „Centru multifuncţional destinat victimelor violenţei în familie”

Proiectul „Centru multifuncţional destinat victimelor violenţei în familie”

 Proiectul „Centru multifuncţional destinat victimelor violenţei în familie”

Valoarea totală a proiectului: 812.658,67 lei (189.210,4 Euro)
 
– suma solicitată de la autoritatea finanţatoare (Banca Internaţională de Reconstrucţie şi Dezvoltare): 442.226,08 lei (102.963 Euro)
– contribuţia proprie a aplicantului: 370.040,08lei (din care: 321.040,08 contravaloare clădire pusă la dispoziţia proiectului şi 49.392,5 lei numerar).
Durată de implementare: 10 luni incepand cu data semnării contractului.
Obiectiv general
           Dezvoltarea la nivelul judeţului Suceava de servicii specializate destinate victimelor violenţei în familie în vederea reducerii cauzelor care generează apariţia acestui fenomen şi a efectelor acestuia   şi îmbunătăţirea echilibrului economico-social al familiei.
Prin atingerea acestui obiectiv în cadrul proiectului propus vom contribui la realizarea obiectivului operaţional nr. 4 al Planului de măsuri pentru implementarea strategiei naţionale în domeniul prevenirii şi combaterii fenomenului de violenţă în familie, şi anume „dezvoltarea unui sistem unitar de servicii sociale specifice domeniului prevenirii şi combaterii violenţei în familie”.
          La nivel judeţean, prin implementarea acestui proiect, se va realiza diversificarea si profesionalizarea serviciilor locale prin deschiderea unui centru cu destinaţie multifuncţională pentru adăpostirea victimelor violenţei în familie, prin asigurarea condiţiilor necesare recuperării victimelor şi asistenţei lor. Acest lucru se va realiza prin integrarea familiei în viaţa comunitară precum şi prin combaterea formelor de discriminare în cadrul familiei precum şi prin servicii de specialitate şi activităţi specifice acestei categorii de beneficiari.
 
Obiective specifice
– înfiinţarea unui centru multifuncţional de servicii sociale integrate cu o capacitate de 12 locuri, care să ofere găzduire şi îngrijire de bază victimelor violenţei în familie.
– Oferirea de servicii specializate de asistenţă socială victimelor violenţei în familie (recuperare şi îngrijire, consiliere juridică, consilere psihologică în vederea adaptării la o viaţă activă pentru realizarea inserţiei sociale şi profesionale a victimei, promovarea unor programe de reinserţie socială, asistenţă medicală, inclusiv evaluare în cadrul serviciilor de medicină legală).
– Formarea unor grupuri terapeutice de suport pentru victimele violenţei în familie în vederea depăşirii traumei şi a reintegrării socio-profesionale şi familiale.
– formarea profesională continuă a personalului angajat în cadrul serviciului creat prin proiect
Grupul ţintă
Grupul ţintă al proiectului este format din:
  • persoanele care sunt frecvent afectate de violenţa domestică;
  • familiile marginalizate social;
  • copii afectaţi de violenţa în familie.
Beneficiarii direcţi ai centrului multifuncţional sunt 24 de persoane, victime ale violenţei în familie, împreună cu copiii acestora, cu domiciliul pe raza judeţului Suceava.
Beneficiarii indirecţi ai Centrului sunt familiile victimelor violenţei în familie, copiii acestora, agresorii şi comunitatea locală
 Numărul victimelor care vor beneficia direct de serviciile furnizate în cadrul proiectului pe perioada implementării acestuia; Având în vedere capacitatea adăpostului de 12 locuri şi numărul de victime ale violenţei domestice apreciem că pe parcursul unui an de funcţionare a centrului vom avea:
  • număr de victime asistate – 30 (din judeţul Suceava);
  • numărul de victime precum şi copiii ai familiei consiliaţii – 80 de persoane (inclusiv cele 40 de victime care sunt asistate);
  • numărul de familii consiliate, inclusiv agresorii – 70;
ÎNAPOI
Sari la conținut