Proiect: Reţea alternativa de servicii sociale comunitare pentru îngrijirea, recuperarea şi educaţia copiilor cu nevoi speciale dezinstitutionalizati din Centrul de Plasament pentru Copilul cu Handicap Fălticeni RO 0401.01 – SV363

Proiect: Reţea alternativa de servicii sociale comunitare pentru îngrijirea, recuperarea şi educaţia copiilor cu nevoi speciale dezinstitutionalizati din Centrul de Plasament pentru Copilul cu Handicap Fălticeni RO 0401.01 – SV363

 Proiect PHARE RO0104.01-SV363

Denumirea proiectului: Reţea alternativa de servicii sociale comunitare pentru îngrijirea, recuperarea şi educaţia copiilor cu nevoi speciale dezinstitutionalizati din Centrul de Plasament pentru Copilul cu Handicap Fălticeni RO 0401.01 – SV363
 
Valoare totala : 420 327,2 Euro
 
Autotitatea Contractanta: 339,883 Euro
Consiliul Judetean Suceava: 80,444 Euro
Obiectivele proiectului:
Obiectivul general: Inchiderea Centrului de Plasament pentru Copilul cu Handicap Falticeni
Obiective specific:
1. Retea de unităţi de tip familial ( 3 case)
2. Retea de asistenti maternali profesionisti pentru copilul aflat in dificultate
3. Reintegrare în familia naturala si fond de urgentă
Grupul tinta :
102 copii cu handicap dupa cum urmeaza :
  • 75 copii proveniti din centrul de plasament Lizuca Falticeni,
  • 27 de copii din comunitate (lista de asteptare) ce doreau a fi integrati in centru inainte de aprobarea proiectului de fata.
Rezultate :
– au fost achizitionate 3 case din cadrul reţelei de case de tip familial, 2 case situate în municipiul Fălticeni ( contract nr. 2432/05.08.2004 – in valoare de 40.000 Euro, contract nr. 2431/05.08.2004 – in valoare de 40.000 Euro), 1 casa situata în comuna Vicovu de Jos (contract nr.1164/28.04.2005- in valoare de 41.500 Euro). Acestea indeplinind criteriile din grillele de evaluare agreată şi aprobată de către echipa de asistenţă tehnică ;
– echipamentele achizitionate tin cont atât de nevoile specifice ale copiilor cât şi de preferintele lor. (mobiler adaptat vârstei copiilor şi nevoilor acestora, jucării diverse, leaganele a permis amenajarea la fiecare unitate de tip familial a unui loc de joaca unde copii isi petrec timpul liber,echipamentul IT facilitează desfăsurarea activităţilor educative formandu-le copiilor noi abilitati si deprinderi, aparatura electrocasnica achizitionata în funcţie de necesităţi , obiectele uzuale de bucatarie (vesela, tacamurile) usor accesibile copiilor, participarea lor la activitatile gospodaresti fiind benevolă şi recreativă.
Toate bunurile mentionate mai sus au fost achizitionate in conformitate cu reglementarile Phare privind procedurile de licitatie si regulile de origine.
        Serviciul case de tip familial
         Serviciul case de tip familial a oferit pentru 25 copii din centru de plasament sansa de a se bucura de mediu echilibrat, pozitiv, stimulativ asemanator celui din familiile propriu-zise. Progresul inregistrat de copii este evident, in sensul dezvoltarii autonomiei personale si sociale, a orientarii si utilizarii spatiilor si dotarilor caselor si stabilirii de relatii interpersonale firesti. Programele educative desfasurate cu copiii sunt atractive cu tematici diverse cum ar fi mediul inconjurator, educatia rutiera, educatia civica , igiena si sanatate, sportive, muzicale, plastice, etc. Toti copii participa la activitati si evenimente ce au loc in comunitate (serbari, vizite, concursuri) si au acces la serviciile comunitare de educatie, sanatate, igiena , recuperare si sprijin.
In cadrul caselor copii sunt responsabilizati cu sarcini (asezatul mesei, facutul patului, aranjarea obiectelor personale, spalatul vaselor, cumparaturi, etc), ce tin cont de gradul si tipul de handicap, de gradul de independenta al acestora, sarcini ce au dubla finalitate (finalitate educativa, finalitate terapeutica).
 
Serviciul de asistenta maternala
30 asistenti maternali profesionisti atestati, avand in ingrijire :
  • 16 copii proveniţi din centru închis sunt in plasament la 16 asistenti maternali formati in cadrul proiectului
  • 21 copii din comunitate sunt in plasament la 14 asistenti maternali formati in cadrul proiectului
  •   3 copii din lista de asteptare sunt în plasament la 3 asistenti maternali din reteaua D.G.A.S.P.C
O atentie deosebita a fost acordata perioadei de matching cand copilul a fost a monitorizat indeaprope si au fost rezolvate eventualele probleme de comunicare si adaptare. A fost inregistrat un singur caz de nereusita a plasamentului care a fost rezolvat in timp foarte scurt. Avand in vedere specificul acestor copii s-a hotarat ca fiecare asistent maternal sa primeasca maximum un copil.
Fiecare copil a fost prezentat in mod corespunzator tuturor membrilor noii sale familii. I s-a oferit copilului posibilitatea de a-si exprima propriile dorinte si opinii, amp tinand cont atat de acestea cat si de nevoile reale ale acestuia. Fundamentala in acest sens a fost atitudinea deschisa a asistentului maternal fata de copil. Copii si-au   dezvoltat gradul de independenta fiind explorand siguri pe ei spatiul gospodariilor. Fiind acceptati de ceilalti membrii ai familiei copii s-au integrat   in cadrul familial nou si au dezvoltat relatii afective si de atasament pentru acestia.
Prin implicarea copiilor, zi de zi, in activitati gospodaresti si educative acestia si-au format noi deprinderi ( autoservire, imbracare, folosirea toaletei, orientare in noul spatiu, executarea unei sarcini simple, identificarea si recunoasterea unor obiecte noi,etc) care au marit gradul de autonomie personala si independenta.
Asistentii maternali incurajeaza pastrarea relatiilor cu familiile naturale ale copiilor, acestea fiind informate despre evolutia copiilorsi invitate la serbari si momente deosebite din viata copiilor. Unele familii de origine viziteaza copii la domiciliile asistenţilor maternali şi la unităţile şcolare, fiind monitorizaţi de autorităţile locale.
 
Serviciul de reintegrare si preventie cu sau fara fond de urgenta
  •  22 copii din institutie reintegrati, din acestia 18 beneficiază de fond urgenta
  • 4 copii din comunitate beneficiază de fond urgenta,
  • 10 copii fiind din cadrul listei de aşteptare
  • 4 copii din comunitate altii decat cei din lista de asteptare
Reintegrarea a fost posibila in urma re-evaluarii copiilor si a situatiei familiilor si dupa consilierea parintilor, la o parte din aceste cazuri echipa mobila a DGASPC face vizite regulate in care acorda sprijin de tip terapeutic. Aceste reintegrari au fost posibile nu doar in urma evaluarii exhaustive a cazurilor dar mai ales in urma unei activitati de consiliere si incurajare a parintilor privind importanta mediului familial mai ales pentru copilul cu nevoi speciale.
În conformitate cu Ghidul metodologic de acordare a fondului de urgenţă s-a constituit, prin dispoziţiile directoriale nr.1159/03.11.2004 şi 71/12.04.2005, o comisie de evaluare a cazurilor în vederea acordării fondului de urgenţă, sprijin fara de care unele reintergrari nu ar fi fost posibile.
Fondul de urgenţă a fost acordat unui numar de 32 beneficiari
S-a întocmit un contract de acordare a fondului de urgenţă, contract ce aduce la cunoştinţa familiei responsabilităţile şi obligaţiile părţilor care se semnează. Ca indiciu al responsabilitatii si implicarii parintilor privind acordarea fondului de urgenta acestia au asigurat copiilor integrare permanenta in cadrul instituţiilor: gradinita, şcoala, spital, policlinica, comisia de expertiza, etc. Astfel toti copii au fost înscrisi intr-o forma de învatamant (invatamant la domiciliu, scoala de masa, gradinita), au fost expertizati de catre comisia de evaluare complexa in vederea incadrarii intr-o categorie de persoane cu handicap, au fost la clinici de recuperare in tara.
Familiile beneficiare au fost monitorizate şi vizitate periodic în vederea asigurării bunei gestionări a fondului de urgenţă şi a respectării obligaţiilor contractuale. Gradul de implicare al părinţilor a crescut învatand sa gestioneze eficient resursele si sa colaboreze cu asistentul social din cadrul echipei de implementare.
Perioada de implementare 2005 -2005
ÎNAPOI
Sari la conținut