Proiect PHARE SV 515- Închiderea Centrului de plasament „Sf. Maria” Suceava

Proiect PHARE SV 515- Închiderea Centrului de plasament „Sf. Maria” Suceava
Proiect PHARE SV 515- Închiderea Centrului de plasament „Sf. Maria” Suceava
Obiectivul general al proiectului:
închiderea Centrului de Plasament „Sf. Maria” Suceava (fost leagăn, preluat de la Inspectoratul Şcolar în anul 1998 cu o capacitate de 235 de locuri) care ocrotea un număr de 50 de copii cu nevoi speciale cu vârsta cuprinsă între 0-18 ani prin oferirea de alternative de tip familial la instituţionalizare, servicii de recuperare şi integrare socială.
 
Obiective specifice:
  • dezinstituţionalizarea şi creşterea şanselor de recuperare a copiilor cu nevoi speciale prin integrarea într-o reţea de servicii alternative de specialitate care să corespundă tipului de stimulare, adecvate deficienţei;
  • recuperarea copiilor printr-un program individualizat de terapie;
  • sprijin pentru părinţii din comunitate care au copii cu nevoi speciale în vederea prevenirii instituţionalizării;
  • evitarea separarii copilului cu sau fără dizabilitati de familia sa naturala prin oferirea de servicii specializate la nivelul intregii familii atat in cadrul Centrului de Recuperare cat si a Centrului Maternal
  • dezvoltarea şi promovarea unui model de servicii comunitare pentru copii cu nevoi speciale reprezentativ pentru practicile speciale pentru protecţia copilului în conformitate cu Strategia Guvernamentală şi Strategia Judeţeană în domeniul protecţiei copilului
  • responsabilizarea şi implicarea familiei, a comunităţii, a societăţii civile, dezvoltarea de parteneriate pentru a se putea răspunde nevoilor speciale ale acestor categorii de beneficiari
  • copiii din comunitate cu dizabilităţi care nu au oportunităţi de recuperare. În anul 2003 Comisia pentru Protecţia Copilului Suceava a eliberat un număr de 2210 de certificate pentru încadrare într-un grad de handicap din care 1086 asimilate cu gradul I de handicap (1060 cu însoţitor iar 26 fără însoţitor), 478 asimilate cu gradul II iar 646 asimilate cu gradul III de handicap.
  • mamele singure cu copii de vârstă mică care traversează o perioadă de criză şi au nevoie de sprijin, consiliere şi îndrumare în vederea reintegrării în familia lărgită şi în comunitate;
Buget total proiect :   652.910 Euro
Sursele de finanţare scontate
Sursele de finanţare pentru acest proiect au fost fondurile Phare, în procent de 91%   (592.910 Euro) şi contribuţia solicitantului, în procent de 9% ( 60.000 Euro). Costuri le suplimentare care au apărut pe parcursul perioadei de implementare au fost suportate de către DGASPC Suceava.
 
Numarul de beneficiari – Grupurile ţintă:
  • 50 de copiii cu nevoi speciale cu vârsta cuprinsă între 0-18 ani instituţionalizaţi în Centrul de plasament „Sf. Maria” Suceava – fost leagăn – (10 copii provin din fostul Spital de Neuropsihiatrie Siret şi sunt cu nevoi speciale severe), iar 29 de copii sunt cu vârsta cuprinsă între 0-3 ani;
Perioada de derulare: 01.12.2004 – 30.09.2006
Rezultate in urma evaluarii:
     Prin inchiderea Centrului de Plasament « Sf. Maria » Suceava – obiectivul principal al proiectului si crearea unui centru maternal şţi centru de recuperare s-a reusit cresterea calitatii vietii copiilor beneficiari aiacestui proiect.
Discutiile directe, vizitele la domiciliu si consilierea parintilor s-au concretizat in reintegrarea cu succces a 7 copii din centrul de plasament in familiile naturale.
Pentru acestia s-a considerat oportun acordarea de ajutor material – fond de urgenta – pentru rezolvarea unor probleme punctuale sau a unor situatii de criza a caror depasire a dus nemijlocit la imbunatatirea climatului familial. Pregatirea familiilor beneficiare s-a facut in sensul dezvoltarii unei atitudini pro-active, facilitand astfel integrarea si participarea copilului la viata familiala.
Pentru 20 copii din comunitate acordarea fondului de urgenta s-a orientat spre prevenirea institutionalizarii si cresterea calitatii vietii copiilor.
Serviciul case de tip familial a oferit pentru 31 copii din centrul de plasament sansa de a se bucura de mediu echilibrat, pozitiv, stimulativ asemanator celui din familiile propriu-zise. Progresul inregistrat de copii este evident, in sensul dezvoltarii autonomiei personale si sociale, a orientarii si utilizarii spatiilor si dotarilor caselor si stabilirii de relatii interpersonale.
Relatiile cu familiile naturale sunt sustinute si incurajate, implicarea parintilor in activitatile copiilor fiind benefica. Realizarile in cadrul serviciului au fost mediatizate in presa si televiziune locala.
Reteaua de asistenta maternala a fost creata prin identificarea, selectarea si atestarea acelora care au raspuns din punct de vedere material, vocational si afectiv specificului activitatilor cu copii.
Copii s-au integrat cu succces in cadrul familial nou si au dezvoltat relatii afective si de atasament pentru membrii familiilor asistentilor maternali.
         Deschiderea centrului maternal a corespunde strategiei în domeniul protecţiei copilului, atât pe plan judeţean, cât şi pe plan naţional. De asemenea în elaborarea metodologiei s-a ţinut cont de Convenţia ONU privind drepturile copilului şi de standardele de calitate care prevăd în general dreptul şi nevoia copilului cu nevoi speciale de a se dezvolta într-un mediu de tip familial.
În alegerea activităţilor şi metodelor de implementare s-a ţinut cont de succesul unor acţiuni anterioare ale direcţiei prin deschiderea unui centru de acet tip şi numărul mare de solicitări pentru acest serviciu.
           Prin deschiderea centrului de recuperare s-a asigurat un mediu securizant şi instructiv pentru copii cu nevoi speciale, acest serviciu funcţionând şi ca centru de zi. Pe lângă asistarea copiilor pentru un număr limitat de ore pe zi părinţii vor participa la activităţile centrului şi vor fi consiliaţi în domeniul îngrijirii copilului cu nevoi speciale. Centrul de recuperare se adresează nediscriminatoriu atât copiilor proveniţi din instituţia ce urmează să fie închisă, cât şi copiilor din comunitate.
Serviciile din cadrul acestui proiect vor avea un puternic caracter comunitar, urmărindu-se deschiderea comunităţii faţă de problematica acestor copii prin o politică de genul „porţilor deschise”.
Judeţul Suceava este unul dintre judeţele dificile privind numărul copiilor cu nevoi speciale. Având în vedere acest lucru, cât şi teritoriul mare de acoperit, cel mai bun răspuns la această problemă îl constitue serviciile de tip alternativ deschise în cadrul proiectului care pun accentul pe prevenire şi educaţie şi nu pe instituţionalizare şi izolare.
Serviciile de consiliere şi legătura strânsă cu familia vor acţiona ca factori de sprijin al familiei în efortul zilnic de a-şi îngriji copiii.
Consideram ca proiectul si-a atins obiectivele, serviciile create ofera conditii de viata la nivelul standardelor si dau posibilitatea beneficiarilor de a se integra cu succes în comunitate.
ÎNAPOI
Sari la conținut