Proiect PHARE SV 514 – Închiderea Centrului de plasament „Dumbrava minunata” Falticeni

Proiect PHARE SV 514 – Închiderea Centrului de plasament „Dumbrava minunata” Falticeni

Proiect PHARE SV 514 – Închiderea Centrului de plasament „Dumbrava minunata” Falticeni

Obiectivul general al proiectului:-Inchiderea Centrului de Plasament „Dumbrava Minunata” Falticeni (instituţie de tip vechi) care ocrotea un număr de 102 copiii şi tineri dezavantajati din punct de vedere social sau familial si facilitarea integrarii socio-profesionale a acestora.
 
Obiective specifice:
  • dezinstituţionalizarea şi creşterea şanselor de integrare socio-profesionala a copiilor/tinerilor dezavantajati din punct de vedere social sau familial prin integrarea într-o reţea de servicii de tip familial;
  • formarea abilitatilor de viata independenta si facilitarea integrarii sociale;
  • sprijin pentru părinţii din comunitate pentru reintegrarea copiilor ce au fost institutionalizati;
  • dezvoltarea şi promovarea unui model de servicii comunitare pentru copii cu nevoi sociale reprezentativ pentru practicile speciale pentru protecţia copilului în conformitate cu Strategia Guvernamentală şi Strategia Judeţeană în domeniul protecţiei copilului
  • responsabilizarea şi implicarea familiei, a comunităţii, a societăţii civile, dezvoltarea de parteneriate pentru a se putea răspunde nevoilor speciale ale acestor categorii de beneficiari
  • copiii defavorizati din comunitate care vor beneficia de serviciile centrului comunitar ce se va deschide in cladirea unde functioneaza in prezent Centru de plasament „Dumbrava Minunata”.
Buget total proiect : 589.000 Euro
Sursele de finanţare pentru acest proiect au fost fondurile Phare, în procent de 100% (589000 Euro). Costurile suplimentare şi costurile neeligibile care au apărut pe parcursul perioadei de implementare au fost suportate de către DGASPC Suceava.
 
Numarul de beneficiari – Grupurile ţintă:
  • 102 de copiii/tineri cu vârsta cuprinsă între 6-26 ani instituţionalizaţi în Centrul de plasament „Dumbrava minunată” Falticeni, mentionam ca toti tinerii cu varsta peste 18 ani sunt cuprinsi intr-o forma de invatamant si este necesara prelungirea perioadei de protectie.
Perioada de derulare: 01.12.2004 – 30.08.2006
Rezultate in urma evaluarii:
   Asa cum am prezentat serviciile dezvoltate in cadrul proiectului si activitatile desfasurate pe intreaga perioada de implementare a proiectului se poate observa ca proiectul si-a atins obiectivele, serviciile create ofera conditii de viata la nivelul standardelor si dau posibilitatea beneficiarilor de a se pregati pentru o viata independenta in vederea traversarii perioadei de dezinstitutionalizare si pentru integrare socio-profesionala..
   Totodata, prin serviciile oferite, se urmareste reducerea dependenţei de sistemul de protecţie a copilului/tânărului cu perioadă lungă de instituţionalizare prin dezvoltarea puterii de decizie şi asumarea responsabilităţilor părinţilor faţă de proprii copii. Părinţii pot ieşi din izolare şi au la dispoziţie structuri (grup de sprijin, centru comunitar, consiliere, specialişti din cadrul DGJPDC, etc.) prin care să-şi comunice ingrijorările, să ceară ajutor şi să ofere ajutor la rândul lor.
   Serviciile dezvoltate in cadrul proiectului ofera posibilitatea unei ingrijiri profesioniste în mediul natural de viaţă sau în mediul substitut, deprinderea unor abilităţi necesare traiului autonom şi interrelaţionarea mai bună cu părinţii, cu copii/tinerii de vârsta lor, cu specialiştii şi comunitatea în ansamblul, ceea ce conduce la respectarea drepturilor copilului, evitarea instituţionalizării, creşterea gradului de socializare, îmbunătăţirea imaginii copilului/tânărului instituţionalizat perioadă lungă de timp şi creşterea şanselor de integrare socio-profesională a copiilor/tinerilor din grupul ţintă.
    Operaţionalizarea proiectului sub forma unor acţiuni axate pe comunitate reflectă orientarea europeană a responsabilizării comunitare şi a descentralizării. Prin serviciile nou înfiinţate, copii/tinerii proveniţi din Centrul de plasament „Dumbrava minunată” Fălticeni, îşi vor face simţită prezenţă în comunitate, acesta din urmă fiind invitată să ofere sprijinul şi deschiderea către acest grup de beneficiari. Astfel, rezultatul principal al acestei acţiuni îl va constitui fundamentarea unui dialog activ între comunitate/societate civilă şi copii/tinerii dezavantajaţi.
In conformitate cu prevederile Contractului de Grantt a fost respectat bugetul proiectului, cheltuielile au fost facute din cei 80% din avansul primit, transa a doua de 20% a fost pusa la dispozitia proiectului din bugetul DGASPC Suceava pentru a se asigura functionarea serviciilor dezvoltate in cadrul proiectului si desfasurarea activitatilor propuse.
ÎNAPOI
Sari la conținut