Proiectul „Centrul cu destinaţie multifuncţională Gura Humorului”

Proiectul „Centrul cu destinaţie multifuncţională Gura Humorului”
Proiectul „Centrul cu destinaţie multifuncţională Gura Humorului”
Localizare:judeţul Suceava, municipiul Gura Humorului, str. Sf. Mihail, nr. 29
Valoarea totală a proiectului 492.630,68 Euro
 
Din care:
Suma solicitată pentru finanţare din Programul de Incluziune Socială: 297.947,15 Euro
Contribuţia locală: 18.350 Euro în numerar şi 176.333,53 Euro contravaloare clădire (total 194.683,53 Euro).
Data aprobării proiectului: 01.07.2008
Data semnării contractului: după aprobarea indicatorilor tehnico-economici prin Hotărâre de Guvern
Durata de implementare: 18 luni de la semnarea contractului
 
Obiectivul general:
     Prevenirea excluziunii sociale a tinerilor care părăsesc sistemul de protecţie a copilului prin asigurarea de găzduire pe o perioadă determinată de timp, de asistenţă şi suport prin servicii de consiliere specializată în vederea integrării socio-profesionale şi traversarea perioadei de dezinstituţionalizare. Prin atingerea acestui obiectiv, în cadrul proiectului propus, vom contribui la obiectivul general al programul, şi anume „creşterea gradului de incluziune socială a persoanelor din grupurile ţintă, prin dezvoltarea şi diversificarea serviciilor sociale adresate acestor categorii de populaţie vulnerabilă”. La nivel judeţean, prin implementarea acestui proiect, se va realiza diversificarea și profesionalizarea serviciilor locale prin deschiderea unui centru social cu destinaţie multifuncţională şi a unor cabinete de consiliere în cadrul comunității, care să poată oferi servicii de specialitate, activităţi specifice unui trai autonom şi pentru deprinderi de viaţă independentă beneficiarilor centrului, în perioada cât vor fi găzduiţi aici;
 
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
Asigurarea de găzduire pe o perioadă limitată de timp – maxim 3 ani.
Oferirea de servicii de consiliere socio-profesională şi psihologică.
Orientare profesională, informare, educaţie civică şi pentru sănătate.
Dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă, autonomă.
Beneficiari:
   Centrul social cu destinaţie multifuncţională va răspunde nevoilor tinerilor care părăsesc sistemul de protecţie a copilului prin oferirea de adăpost şi hrană, pe o perioadă determinată de timp pentru traversarea crizei post-instituţionalizare, întrucât, de cele mai multe ori, costurile pentru chirie şi hrană depăsesc salarul minim garantat de care dispun la începutul angajării, va oferi suport şi asistenţă pe toată această perioadă, consiliere profesională în vederea integrării pe piaţa muncii, consiliere psihologică, educaţie civică şi pentru sănătate.
 
Capacitatea maximă de 40 de locuri
În data de 7 septembrie 2009 s-a obţinut avizul Consiliului Interministerial nr. 123 prin care s-au aprobat indicatorii tehnico economici iar în acest moment se aşteaptă Hotărârea de Guvern pentru a putea fi semnată cererea de finanţare.
ÎNAPOI
Sari la conținut