Anunțuri DGASPC

Ascultă Pagina
rezultate
19 apr. 22
REZULTATUL selecției dosarelor candidaților înscriși la concursul de ocupare prin recrutare a funcției publice de execuție temporar vacantă de consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional superior la Serviciul achiziţii publice şi contractare servicii sociale și a funcției publice de execuție temporar vacantă de consilier, clasa I, grad profesional asistent la Compartimentul plăţi prestaţii sociale din cadrul D.G.A.S.P.C. Suceava, organizat în data de 27.04.2022, ora 10,00
concurs
13 apr. 22
ANUNȚ PRIVIND AMÂNAREA CONCURSULUI ORGANIZAT ÎN ZILELE DE 05 ȘI 09 MAI 2022
concurs
11 apr. 22
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava, cu sediul în municipiul Suceava, Bulevardul George Enescu, nr.16, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale vacante: – educator debutant (M) la Casa de tip familial ,,Iris” pentru copilul cu dizabilități din cadrul Centrului de servicii multifuncționale pentru copilul aflat în dificultate Gura Humorului – educator principal (M) la Apartament nr. 2 din cadrul Centrului de servicii multifuncționale pentru copilul aflat în dificultate Gura Humorului; – asistent social practicant la Compartiment echipa mobilă Siret din cadrul Centrului de servicii multifuncţionale de tip rezidențial Suceava.
concurs
11 apr. 22
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava, cu sediul în municipiul Suceava, Bulevardul George Enescu, nr.16, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi de natură contractuale vacante: – 2 posturi de asistent medical debutant (PL) la Centrul de abilitare şi reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilităţi „Alma Mater” Siret din cadrul Centrului de servicii sociale pentru persoane adulte cu dizabilităţi „O Nouă Viaţă” Siret; – infirmieră la Casa de tip familial „Iasmina” pentru copilul cu dizabilităţi din cadrul Centrului de servicii multifuncţionale pentru copilul aflat în dificultate Gura Humorului.
Detalii
concurs
11 apr. 22
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava, cu sediul în municipiul Suceava, Bulevardul George Enescu, nr. 16, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a două funcţii publice de execuție temporar vacante de consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional superior la Serviciul achiziţii publice şi contractare servicii sociale și consilier, clasa I, grad profesional asistent la Compartimentul plăţi prestaţii sociale, cu o durată normală a timpului de muncă, respectiv 8 ore pe zi, 40 de ore pe săptămână.
Detalii
important
10 mart. 22
Comunicat de presa important pentru persoanele cu dizabilitati
Detalii
rezultate
22 feb. 22
REZULTATELE FINALE la examenului de testare profesională desfășurat în data de 17.02.2022, ora 11,00 pentru personalul contractual ale căror posturi au fost supuse reorganizării prin desființarea locului de muncă de la CRRN Zvoriștea conform Hotărârii Consiliului Județean Suceava nr. 26 din 03.02.2022 privind aprobarea organigramei și a statului de functii ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului a Județului Suceava
Detalii
rezultate
21 feb. 22
REZULTATELE CONTESTAŢIILOR DEPUSE LA PROBA SCRISĂ la examenul de testare profesională desfăşurat în data de 17.02.2022, ora 11,00, pentru personalul contractual ale căror posturi au fost supuse reorganizării prin desfiinţarea locului de muncă de la C.R.R.N. Zvoriştea, conform Hotărârii Consiliului Judeţean Suceava nr.26 din 03.02.2022 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava
Detalii
rezultate
18 feb. 22
Rezultate PROBA SCRISA testare din 17.02.2022, pentru personalul contractual de la C.R.R.N. Zvoriștea
Rezultate
examen
10 feb. 22
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecția Copilului a Județului Suceava, organizeaz examenul de testare profesionala pentru personalul contractual ale căror posturi au fost supuse reorganizării prin desființarea locului de muncă, în vederea aplicării procedurilor legale necesare ducerii la indeplinire a Hotărârii Consiliului Județean Suceava nr. 26 din 03.02.2022 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Direcției Generale de Asistență Socială şi Protecția Copilului a Judetului Suceava, pentru urmatoarele posturi:
Detalii
important
10 feb. 22
Centralizator optiune post ca urmare a reorganizarii Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protecția Copilului a Judetului Suceava, potrivit Hotararii Consiliului Judetean Suceava nr.26 din 03.02.2022 privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Jud. Suceava
Detalii
important
9 feb. 22
Dispoziție privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea și desfășurarea examenului de testare profesională pentru personalul contractual din cadrul DGASPC Suceava, ale căror posturi au fost supuse reorganizării prin desființarea locului de munca și care urmează sa ocupe funcțiile prevazute în noile structuri organizatorice asurarea
Detalii
concurs
28 ian. 22
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava, cu sediul în municipiul Suceava, Bulevardul George Enescu, nr.16, organizează concurs pentru ocuparea postului contractual vacant de medic de specialitate cu gradul primar la Serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap.
Detalii
rezultate
18 ian. 22
REZULTATUL selecției dosarelor candidaților înscriși la concursul organizat în perioada 25.01.2022 – 28.01.2022, pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuţie vacante de medic primar la Serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap şi medic primar cu jumătate de normă la Compartimentul persoane adulte în dificultate și asistență persoane vârstnice
Detalii
rezultate
3 ian. 22
REZULTATELE FINALE la concursul organizat organizat începând cu data de 28.12.2021 pentru ocuparea funcţiei contractuale vacantă de șef centru la Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică Costâna din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava
Detalii
concurs
31 dec. 21
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava, cu sediul în municipiul Suceava, Bulevardul George Enescu, nr.16, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale vacante: medic primar la Serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap; medic primar cu jumătate de normă la Compartimentul persoane adulte în dificultate și asistență persoane vârstnice. Persoana declarată „admis” pe acest post va fi numită și în funcția de președinte al Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap
Detalii
rezultate
30 dec. 21
REZULTATELE INTERVIULUI la concursul organizat organizat începând cu data de 28.12.2021 pentru ocuparea funcţiei contractuale vacantă de șef centru la Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică Costâna din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava
Detalii
rezultate
28 dec. 21
REZULTATELE PROBEI SCRISE la concursul organizat organizat începând cu data de 28.12.2021 pentru ocuparea funcţiei contractuale vacantă de șef centru la Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică Costâna din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava
Detalii
rezultate
21 dec. 21
REZULTATELE SELECȚIEI DOSARELOR candidaților înscriși la concursul organizat începând cu data de 28.12.2021 pentru ocuparea funcţiei contractuale vacantă de șef centru la Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică Costâna din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava
Detalii
concurs
6 dec. 21
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava, cu sediul în municipiul Suceava, Bulevardul George Enescu, nr.16, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacantă de șef centru la Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică Costâna.
Detalii concurs