Anunțuri DGASPC

Ascultă Pagina
rezultate
6 dec. 21
REZULTATELE FINALE la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut, organizat în data de 03.12.20210, ora 9,00 la Serviciul juridic și contencios și la Compartimentul financiar – contabil din cadrul Serviciului financiar-contabil, ale D.G.A.S.P.C. Suceava
Rezultate
rezultate
3 dec. 21
Rezultatele interviului la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut, organizat în data de 03.12.20210, ora 9,00 la Serviciul juridic și contencios și la Compartimentul financiar – contabil din cadrul Serviciului financiar-contabil, ale D.G.A.S.P.C. Suceava
Rezultate
rezultate
3 dec. 21
Rezultatul la proba scrisă la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut, organizat în data de 03.12.20210, ora 9,00 la Serviciul juridic și contencios și la Compartimentul financiar – contabil din cadrul Serviciului financiar-contabil, ale D.G.A.S.P.C. Suceava
Detalii
rezultate
3 dec. 21
Rezultatele examenului de promovare în gradul sau treapta profesională imediat superioara a personalului contractual, organizat în ziua de 02.12.2021
Rezultate
rezultate
2 dec. 21
REZULTATUL EXAMENULUI DE PROMOVARE ÎN GRADUL SAU TREAPTA PROFESIONALĂ IMEDIAT SUPERIOARĂ A PERSONALULUI CONTRACTUAL, ORGANIZAT ÎN ZIUA DE 26.11.2021
Detalii
rezultate
2 dec. 21
REZULTATUL EXAMENULUI DE PROMOVARE ÎN GRADUL SAU TREAPTA PROFESIONALĂ IMEDIAT SUPERIOARĂ A PERSONALULUI CONTRACTUAL, ORGANIZAT ÎN ZIUA DE 26.11.2021
Detalii
rezultate
2 dec. 21
REZULTATELE EXAMENULUI DE PROMOVARE ÎN GRADUL PROFESIONAL IMEDIAT SUPERIOR A PERSONALULUI CONTRACTUAL, ORGANIZAT ÎN ZIUA DE 02.12.2021
Detalii
rezultate
26 nov. 21
REZULTATELE EXAMENULUI DE PROMOVARE ÎN GRADUL SAU TREAPTA PROFESIONALĂ IMEDIAT SUPERIOARĂ A PERSONALULUI CONTRACTUAL, ORGANIZAT ÎN ZIUA DE 26.11.2021
Rezultate
rezultate
23 nov. 21
REZULTATUL selecției dosarelor candidaților înscriși la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut, organizat în data de 03.12.2021, ora 9,00 la Serviciul juridic și contencios și la Compartimentul financiar – contabil din cadrul Serviciului financiar-contabil, ale D.G.A.S.P.C. Suceava
Rezultate
rezultate
11 aug. 21
REZULTATELE FINALE la concursul de ocupare prin recrutare a funcției publice de execuție vacante de expert, clasa I, grad profesional debutant la Compartimentul intervenţie în regim de urgenţă şi în situații de violență asupra copilului, prevenire marginalizare socială şi a separării copilului de familie din cadrul D.G.A.S.P.C. Suceava, organizat în perioada 02.08.-05.08.2021
Rezultate finale