REZULTATUL FINAL la examenul pentru ocuparea unui post vacant de execuție, de natură contractuală, de inspector de specialitate IA, la Centrul de zi pentru copii cu dizabilități Blijdorp România din cadrul Complexului de recuperare neuro-psiho-motorie Blijdorp – O Nouă Viață Suceava

REZULTATUL FINAL la examenul pentru ocuparea unui post vacant de execuție, de natură contractuală, de inspector de specialitate IA, la Centrul de zi pentru copii cu dizabilități Blijdorp România din cadrul Complexului de recuperare neuro-psiho-motorie Blijdorp – O Nouă Viață Suceava
REZULTATUL la proba interviu la examenul pentru ocuparea unui post vacant de execuție, de natură contractuală, de inspector de specialitate IA, la Centrul de zi pentru copii cu dizabilități Blijdorp România din cadrul Complexului de recuperare neuro-psiho-motorie Blijdorp – O Nouă Viață
REZULTATUL la proba scrisă la examenul pentru ocuparea unui post vacant de execuție, de natură contractuală, de inspector de specialitate IA, la Centrul de zi pentru copii cu dizabilități Blijdorp România din cadrul Complexului de recuperare neuro-psiho-motorie Blijdorp – O Nouă Viață Suceava
REZULTATUL selecției dosarului candidatului înscris la concursul pentru ocuparea unui post vacant de execuție, de natură contractuală, de inspector de specialitate IA, la Centrul de zi pentru copii cu dizabilități Blijdorp România din cadrul Complexului de recuperare neuro-psiho-motorie Blijdorp – O Nouă Viață Suceava
REZULTATELE concursului de ocupare a unui post contractual de execuţie temporar vacant, pe durată determinată, de psiholog specialist la Compartimentul violență în familie din cadrul Serviciului intervenţie în regim de urgenţă în domeniul asistenței sociale și a unui post contractual de execuţie temporar vacant, pe durată determinată, de asistent medical (PL) la Centrul de abilitare și reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități Gura Humorului din cadrul Complexului de servicii multifuncţionale pentru copii și adulți aflați în dificultate Gura Humorului, organizat în data de 23.04.2024
REZULTATUL selecției dosarelor candidaților înscriși la concursul pentru ocuparea unui post temporar vacant de execuție, de natură contractuală, de psiholog specialist la Compartimentul violenţă în familie din cadrul Serviciului intervenţie în regim de urgenţă în domeniul asistenței sociale și a unui post temporar vacant de asistent medical (PL) la Centrul de abilitare și reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități Gura Humorului din cadrul Complexului de servicii multifuncţionale pentru copii și adulți aflați în dificultate Gura Humorului, din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava, cu sediul în municipiul Suceava, Bulevardul George Enescu, nr.16 organizat în data de 23.04.2023, ora 11,00
REZULTATUL FINAL la examenul de promovare în grad profesional imediat superior a unui funcționar public de execuție din cadrul Compartimentului plăți prestații sociale al Serviciului financiar-contabil din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului a Județului Suceava, organizat în data de 11.04.2024
REZULTATUL PROBEI INTERVIU la examenul de promovare în grad profesional imediat superior a unui funcționar public de execuție din cadrul Compartimentului plăți prestații sociale al Serviciului financiar-contabil din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului a Județului Suceava, organizat în data de 11.04.2024
REZULTATUL PROBEI SCRISE la examenul de promovare în grad profesional imediat superior a unui funcționar public de execuție din cadrul Compartimentului plăți prestații sociale al Serviciului financiar-contabil din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului a Județului Suceava, care se va organiza în data de 11.04.2024
REZULTATUL VERIFICĂRII ELIGIBILITĂȚII CANDIDATULUI în urma depunerii dosarului de examen pentru examenul de promovare în grad profesional imediat superior a unui funcționar public de execuție din cadrul Compartimentului plăți prestații sociale al Serviciului financiar-contabil din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului a Județului Suceava, care se va organiza în data de 11.04.2024
REZULTATELE EXAMENULUI DE PROMOVARE ÎN GRADUL SAU TREAPTA PROFESIONALĂ IMEDIAT SUPERIOARĂ A PERSONALULUI CONTRACTUAL, ORGANIZAT ÎN DATA DE 03.04.2024
REZULTATELE EXAMENULUI DE PROMOVARE ÎN FUNCȚIA, GRADUL SAU TREAPTA PROFESIONALĂ IMEDIAT SUPERIOARĂ A PERSONALULUI CONTRACTUAL, ORGANIZAT ÎN DATA DE 29.03.2024
REZULTATELE selecției dosarelor la examenul de promovare a personalului contractual, organizat în ziua de 03.04.2024, ora 11,00
REZULTATELE selecției dosarelor la examenul de promovare a personalului contractual, organizat în ziua de 29.03.2024, ora 10 00
REZULTATELE FINALE la concursul de ocupare prin recrutare a funcției publice de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul SSM şi PSI din cadrul D.G.A.S.P.C. Suceava, organizat în data de 02.11.2023, ora 11,00
Rezultatele interviului la concursul de ocupare prin recrutare a funcției publice de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul SSM şi PSI din cadrul D.G.A.S.P.C. Suceava, organizat în data de 02.11.2023, ora 11,00
Rezultatul la proba scrisă la concursul de ocupare prin recrutare a funcției publice de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul SSM şi PSI din cadrul D.G.A.S.P.C. Suceava, organizat în data de 02.11.2023, ora 11,00
REZULTATUL selecției dosarelor candidaților înscriși la concursul de ocupare prin recrutare a funcției publice de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul SSM şi PSI din cadrul D.G.A.S.P.C. Suceava, organizat în data de 02.11.2023, ora 11,00
REZULTATELE examenului de promovare a personalului contractual debutant din cadrul D.G.A.S.P.C.Suceava organizat în data de 02.10.2023, ora 13,00
REZULTATELE EXAMENULUI DE PROMOVARE ÎN GRADUL SAU TREAPTA PROFESIONALĂ IMEDIAT SUPERIOARĂ A PERSONALULUI CONTRACTUAL, ORGANIZAT ÎN DATA DE 02.10.2023
Sari la conținut