Actele pe care le conține un dosar de plasament

Actele pe care le conține un dosar de plasament

După apariția Ordinului 1733/2015

Copii Xerox :

 1. – Buletine identitate ( pentru toti membrii familiei potential ocrotitoare, pãrintii naturali si pentru toate persoanele care locuiesc in aceeasi casa, care au peste 14 ani , dacã este posibil );
 2. – Certificat de nastere pentru copilul care urmeazã a fi luat in ocrotire, pentru toti membrii familiei potential ocrotitoare si parintii naturali ( dacã este posibil );
 3. – Certificate medicale, certificate de incadrare in grad de  handícap,  decizii  de pensionare,  iesiri din spital,  orice  acte medicale  care pot  fi de  fotos  in  clarificarea situatiei, pentru toti membrii familiei potential ocrotitoare si pentru copiii care urmeazã a fi luati in ocrotire ( dacã este cazul);
 4. – Titlul de proprietate, contractul de inchiriere sau orice alt document care atestà dreptul de proprietate sau, dupa caz, folosinta al locuintei
 5. – Orice alte acte care ar putea clarifica situatia (copii hotarâri de divort , certificate deces, copii curatelã sau tutelã, dacã este cazul);

ACTE IN ORIGINAL :

 • – Cerere de plasament catre d-I Presedinte (al C.P.C. Suceava sau al Tribunalului Suceava, dupã caz):
 • – Declaratia pe propria raspundere a membrilor familiei potential ocrotitoare ca nu se aflã in niciuna din situatiile art. 2, alin. 4 din Ordinul 1733/2015, privind aprobarea procedurii de stabilire si platã a alocatiei lunare de plasament;
 • – Declaratia scrisà a copilului care are peste 10 ani (inclusiv) cu opinia cu privire la instituirea mãsurii speciale de protectie;
 • – Anchetã socialã de la primaria de domiciliu a familiei potential ocrotitoare cu opinia cu privire la necesitatea instituirii unei mâsuri de protectie specialã;
 • – Ancheta socialã de la primária/primariile de domiciliu a familiei naturale cu opinia cu privire la necesitatea instituirii unei mãsuri de protectie specialã;
 • – Planul de Servicii, in conformitate cu Ordinul nr. 286/2006, pentru aprobarea Normelor Metodologice privind intocmirea Planului de servicii si a Normelor metodologice privind intocmirea Planului individualizat de protectie, pentru fiecare copii, In vederea prevenirii separarii lor de parinti (pt. fam. naturalã, unde este cazul);
 • – Declaratie cu privire la mãsura de plasament din partea pãrintiIor naturali cu motiva{ia ( de cé sunt sau nu sunt de acord cu instituirea mãsurii — dacã este posibil; mentionãm cà absenta domiciliilor si declaratiilor pâritilor naturali poate conduce la intârzieri in solutionarea cererii de plasament );
 • – O scurtã prezentare a persoanelor cu care locuieste familia potential ocrotitoare, in care sa se mentioneze numele, prenumele si data nasterii acestora, precum si, dupà caz, gradul lor de rudenie cu solicitantii mãsurii;
 • – Declaratiile rudelor pânã la gradul IV (strabunici, bunici, unchi, mátusi, veri primari) cu privire la plasament (acord/dezacord cu motivatia);
 • – 2-3 recomandãri de la vecini, cunoscuti, educator/invatator/diriginte cu privire la comportamentul social al persoanei/familiei potential ocrotitoare;
 • – Cerere de plasament catre d-I Presedinte (al C.P.C. Suceava sau al Tribunalului Suceava, dupã caz):
 • – Declaratia pe propria raspundere a membrilor familiei potential ocrotitoare ca nu se aflã in niciuna din situatiile art. 2, alin. 4 din Ordinul 1733/2015, privind aprobarea procedurii de stabilire si platã a alocatiei lunare de plasament;
 • – Declaratia scrisà a copilului care are peste 10 ani (inclusiv) cu opinia cu privire la instituirea mãsurii speciale de protectie;
 • – Anchetã socialã de la primaria de domiciliu a familiei potential ocrotitoare cu opinia cu privire la necesitatea instituirii unei mâsuri de protectie specialã;
 • – Ancheta socialã de la primária/primariile de domiciliu a familiei naturale cu opinia cu privire la necesitatea instituirii unei mãsuri de protectie specialã;
 • – Planul de Servicii, in conformitate cu Ordinul nr. 286/2006, pentru aprobarea Normelor Metodologice privind intocmirea Planului de servicii si a Normelor metodologice privind intocmirea Planului individualizat de protectie, pentru fiecare copii, In vederea prevenirii separarii lor de parinti (pt. fam. naturalã, unde este cazul);
 • – Declaratie cu privire la mãsura de plasament din partea pãrintiIor naturali cu motiva{ia ( de cé sunt sau nu sunt de acord cu instituirea mãsurii — dacã este posibil; mentionãm cà absenta domiciliilor si declaratiilor pâritilor naturali poate conduce la intârzieri in solutionarea cererii de plasament );
 • – O scurtã prezentare a persoanelor cu care locuieste familia potential ocrotitoare, in care sa se mentioneze numele, prenumele si data nasterii acestora, precum si, dupà caz, gradul lor de rudenie cu solicitantii mãsurii;
 • – Declaratiile rudelor pânã la gradul IV (strabunici, bunici, unchi, mátusi, veri primari) cu privire la plasament (acord/dezacord cu motivatia);
 • – 2-3 recomandãri de la vecini, cunoscuti, educator/invatator/diriginte cu privire la comportamentul social al persoanei/familiei potential ocrotitoare;
 • – Adeverinl e de venituri ( adeverintã salariat, cupon de pensie, cupon somaj, adeverintã de la Ad-tia Financiara ca realizeazã sau nu venituri impozabile, etc. dupà caz) pentru toti membrii familiei naturale si potential ocrotitoare;
 • – Adeverinte din Registrul agricol pentru toti membrii familiei naturale si potential. ocrotitoare;
 • – Adeverinte de elev pentru copii care frecventeaza scoala si caracterizãri de la educator/invatator/profesor diriginte (copiii familiei potential ocrotitoare si copilul care urmeaza a fi luat in ocrotire);
 • – Adeverinte medicale de la medicul de familie pentru familia potential ocrotitoare si toate persoanele care locuiesc in aceeasi casã si copilul care urmeaza  a  fi luat  in ocrotire;
 • – Declaratii de la ceilalti membrii ai familiei potential ocrotitoare cu privire la plasamentul copilului;
 • – Cazier judicial pentru membrii familiei potential ocrotitoare;
 • – Aviz psihologic (de la cabinet psiholog clinician cu drept de liberă practică) din care să reiasă dacă perosana/ familia potențial ocrotitoare este aptă pentru a crește, îngriji și educa un copil
INAPOI
Sari la conținut