Acte necesare pentru instituirea unei măsuri speciale de protecție

Acte necesare pentru instituirea unei măsuri speciale de protecție
Acte necesare pentru instituirea unei măsuri speciale de protecție:

1.Cerere de solicitare a unei măsuri speciale de protecție;

2.Copii după acte de identitate părinți;

3.Certificat de naștere/Carte de identitate minor;

4.Declarațiile părinților cu privire la acordul acestora și motivul solicitării măsurii speciale de protecție;

5.Declarația minorului care a împlinit vârsta de 10 ani;

6.Declarațiile rudelor până la gradul IV;

7.Copii acte medicale;

8.Copie adeverință elev;

9.Adeverință venit de la Agenția Județeană a Finanțelor Publice;

10.Anchetă Socială de la primăria de domiciliu;

11.Plan de servicii de la primăria de domiciliu.

INAPOI
Sari la conținut