Acte necesare instituirii măsurii de plasament

Acte necesare instituirii măsurii de plasament

Condiţiile de acces/admitere în CSMTR sunt următoarele:

Acte necesare instituirii măsurii de plasament :

Pentru copil:

 • – Cerere sau sesizare pentru instituirea unei protecție specială
 • – Certificat de naştere: original şi copie;
 • – Adeverinţă medicală de la medicul de familie;
 • – Dovadă de vaccinări de la medicul de familie;
 • – Adeverinţă de elev de la şcoală/adeverinţă de la grădiniţă;
 • – Original /Copie C.I (dacă este cazul);

 Pentru părinţi :

 • – B.I/ C.I. părinți (copie) ;
 • – Adeverinţă medicală părinti
 • – Adeverinţă de venit părinți
 • – Certificat de deces mama/ tată -copie (dacă este cazul)
 • – Certificat de căsătorie -copie (dacă este cazul)
 • – Sentinţă de divorţ copie(dacă este cazul)

Documente întocmite de responsabilul de caz:

 • – Evaluarea intitiala SPSPC;
 • – Anchetă socială;
 • – Evaluarea internă elaborată de către psihologul serviciului rezidențial.
 • – Plan Individual de Protecție;
 • – Raport psihosocial cu propunerea de instituirii măsurii de plasament:
 • – Opinia scrisă a copilului;
 • – Declarația de acord a părintilor/ reprezentantului legal.

Decizia de admitere/respingere în centru se stabilește de către:

 • – CPC – Comisia pentru Protecția Copilului la nivel județean, în cazul în care există acordul părinților conform legislației în vigoare,
 • -Instanța Judecătorească, la cererea Direcției Generale de Asistentă Socială și Protecția Copilului ;
INAPOI
Sari la conținut