DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI A JUDETULUI SUCEAVA anunță: Organizarea examenului de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, a unui functionar public din cadrul Directiei Generale de Asistentă Socială Protectia Copilului a Judetului Suceava, conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare, modificată de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 121 din 21 decembrie 2023 pentru modificarea si completarea O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum si pentru modificarea art. III din O.U.G. nr. 191/2022 pentru modificarea si completarea O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ art. 31 alin. (8) din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Denumirea functiei publice supuse promovării: – o functie publică de executie de consilier, clasa I, grad profesional asistent in consilier, clasa I, grad profesional principal la Compartimentul plăti prestatii sociale din cadrul Serviciului financiar — contabil.

Ascultă Pagina
examen
12 mart. 24
INAPOI