Examen de promovare in grad profesional imediat superior celui definut, a unui functionar public din cadrul Directiei Generale de Asistent Sociala si Protectia Copilului a Judetului Suceava. Denumirea functiei publice supuse promovarii: – o functie publica de executie de consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent în consilier juridic, clasa I, grad profesional principal la Serviciul juridic si contencios.

Examen de promovare in grad profesional imediat superior celui definut, a unui functionar public din cadrul Directiei Generale de Asistent Sociala si Protectia Copilului a Judetului Suceava. Denumirea functiei publice supuse promovarii: – o functie publica de executie de consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent în consilier juridic, clasa I, grad profesional principal la Serviciul juridic si contencios.
DGASPC Suceava Organizează în ziua de 03.04.2024 la sediul instituției din Bld.George Enescu, nr.16 EXAMEN pentru promovarea personalului contractual în grad/treptă profesională
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava Organizează în ziua de 29.03.2024 la sediul instituției din Bld.George Enescu, nr.16 EXAMEN pentru promovarea personalului contractual în funcție/grad/treptă profesională
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI A JUDETULUI SUCEAVA anunță: Organizarea examenului de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, a unui functionar public din cadrul Directiei Generale de Asistentă Socială Protectia Copilului a Judetului Suceava, conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare, modificată de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 121 din 21 decembrie 2023 pentru modificarea si completarea O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum si pentru modificarea art. III din O.U.G. nr. 191/2022 pentru modificarea si completarea O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ art. 31 alin. (8) din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Denumirea functiei publice supuse promovării: – o functie publică de executie de consilier, clasa I, grad profesional asistent in consilier, clasa I, grad profesional principal la Compartimentul plăti prestatii sociale din cadrul Serviciului financiar — contabil.
Examen pentru promovarea personalului contractual debutant
Examne pentru promovarea personalului contractual în grad/treaptă profesională
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava Organizează în ziua de 03.05.2023 la sediul instituției din Bld.George Enescu, nr.16 EXAMEN pentru promovarea personalului contractual în grad/treptă profesională și promovarea personalului contractual debutant
DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI A JUDEŢULUI SUCEAVA anunţă: Organizarea examenlui în vederea promovării în grad profesional imediat superior celui deţinut, a unui număr de trei funcţionari publici din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava, care îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 479 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava Organizează în ziua de 09.11.2022, ora 10,00 la sediul instituției din Bld.George Enescu, nr.16 EXAMEN Nr. 130635 din 26.10.2022 pentru promovarea personalului contractual
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava Nr. 107879 din 19.07.2022 Organizează în ziua de 04.08.2022, ora 10,00 la sediul instituției din Bld.George Enescu, nr.16 EXAMEN pentru promovarea personalului contractual
DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI A JUDEŢULUI SUCEAVA anunţă: Organizarea examenlui în vederea promovării în grad profesional imediat superior celui deţinut, a unui număr de trei funcţionari publici din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava, care îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 479 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Organizează în ziua de 23.05.2022, ora 10,00 la sediul instituției din Bld.George Enescu, nr.16 EXAMEN pentru promovarea personalului contractual
Organizează în ziua de 20.05.2022, ora 10,00 la sediul instituției din Bld.George Enescu, nr.16 EXAMEN pentru promovarea personalului contractual
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecția Copilului a Județului Suceava, organizeaz examenul de testare profesionala pentru personalul contractual ale căror posturi au fost supuse reorganizării prin desființarea locului de muncă, în vederea aplicării procedurilor legale necesare ducerii la indeplinire a Hotărârii Consiliului Județean Suceava nr. 26 din 03.02.2022 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Direcției Generale de Asistență Socială şi Protecția Copilului a Judetului Suceava, pentru urmatoarele posturi:
Organizează în ziua de 26.11.2021, ora 10,00 la sediul Centrului de recuperare și reabilitare persoane cu handicap Pojorâta EXAMEN pentru promovarea personalului contractual
Organizează în ziua de 26.11.2021, ora 10,00 la sediul Centrului de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică Sasca Mică EXAMEN pentru promovarea personalului contractual
Organizează în ziua de 02.12.2021, ora 10,00 la sediul Centrului de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică Zvoriștea EXAMEN pentru promovarea personalului contractual
Organizează în ziua de 02.12.2021, ora 10,00 la sediul Centrului de abilitare și reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități „O Nouă Șansă” Todireşti EXAMEN pentru promovarea personalului contractual
Organizează în ziua de 02.12.2021, ora 10,00 la sediul Centrului de abilitare și reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități Fundu Moldovei EXAMEN pentru promovarea personalului contractual
Organizează în ziua de 02.12.2021, ora 10,00 la sediul Complexului de recuperare neuro-psiho-motorie Blijdorp-O Nouă Viață Suceava EXAMEN pentru promovarea personalului contractual
Sari la conținut