Achizitii Publice

Ascultă Pagina
Achiziție DALI Spălătorie CRRN COSTÂNA
Achiziție lucrări privind îndeplinirea măsurilor tehnice necesare pentru obținerea autorizației de securitate la incendiu pentru CP ALMA MATER – proiectare și execuție
Achiziție multifuncțională/copiator color alb/negru
Achiziție lucrări privind îndeplinirea măsurilor tehnice necesare pentru obținerea autorizației de securitate la incendiu pentru CASĂ DE TIP FAMILIAL CTF 7 Gură Humorului – proiectare și execuție
Achiziție lucrări privind îndeplinirea măsurilor tehnice necesare pentru obținerea autorizației de securitate la incendiu pentru CASĂ DE TIP FAMILIAL CTF 6 Gură Humorului – proiectare și execuție
Achiziție lucrări privind îndeplinirea măsurilor tehnice necesare pentru obținerea autorizației de securitate la incendiu pentru CASĂ DE TIP FAMILIAL ȘCHEIA – proiectare și execuție
Achiziție servicii de pază
Achiziție servicii de colectare a deșeurilor medicale
Achiziție SF colectare ape pluviale CRRN Todireşti
Achiziție lucrări pentru execuție platformă de deshidratare/depozitare nămol de la stația de epurare CRRN SASCA MICĂ- proiectare și execuție
Documentație asigurări RCA DGASPC Suceava
Documentație asigurări CASCO DGASPC Suceava
Invitație și caiet de sarcini – verificare stingătoare DGAPSC Suceava