Concurs pentru ocuparea postului vacant de execuție, de natură contractuală, de inspector de specialitate IA la Centrul de abilitare și reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități Mitocu Dragomirnei, pe durată nedeterminată, cu normă întreagă (8 ore/zi, 40 ore/săptămână).

Concurs pentru ocuparea postului vacant de execuție, de natură contractuală, de inspector de specialitate IA la Centrul de abilitare și reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități Mitocu Dragomirnei, pe durată nedeterminată, cu normă întreagă (8 ore/zi, 40 ore/săptămână).
Concurs pentru ocuparea unui post vacant de execuție, de natură contractuală, de psiholog specialist cu jumătate de normă (4 ore/zi) la Centrul de abilitare și reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități Mitocu Dragomirnei și a unui post de asistent social specialist cu normă întreagă (8 ore/zi) la Centrul de îngrijire şi asistență pentru persoane adulte cu dizabilităţi „Ama Deus” Siret
Concurs de recrutare pentru ocuparea a două funcţii publice de execuție vacante de consilier clasa I, grad profesional superior la Compartimentul investiţii şi recepții lucrări și consilier clasa I, grad profesional superior la Compartimentul SSM şi PSI
Concurs pentru ocuparea postului vacant de execuție, de natură contractuală, de medic primar la Serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap, pe durată nedeterminată, cu normă întreagă (8 ore/zi, 40 ore/săptămână).
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava, cu sediul în municipiul Suceava, Bulevardul George Enescu, nr. 16, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul investiţii şi recepții lucrări, cu o durată normală a timpului de muncă, respectiv 8 ore pe zi, 40 de ore pe săptămână.
Directia General de Asistenta Sociala si Protectia Copilului a Judetului Suceava, organizeaza concurs pentru ocuparea postului vacant de executie, de natura contractualã, de medic primar la Serviciul de evaluare complex a persoanelor adulte cu handicap, pe duratã nedeterminata, cu norma intreagã (8 ore/zi, 40 ore/sâptâmânã). Concursul se organizeaza la sediul institutiei, in data de 03.04.2023, ora 11.00, proba scrisã si interviul in data de 06.04.2023, ora 10.00.
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava, cu sediul în municipiul Suceava, Bulevardul George Enescu, nr. 16, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul investiţii şi recepții lucrări,
In temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Direcția Generală de Asistență Socială şi Protecția Copilului a Judeţului Suceava, cu sediul in municipiul Suceava, Bulevardul George Enescu, nr. 16, organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de execuție, de natură contractuală, de medic primar la Serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap, pe durată nedeterminată, cu normă întreagă (8 ore/zi, 40 ore/săptămână) Concursul se organizează la sediul instituției, în data de 13.02.2023, ora 11.00, proba scrisă şi interviul în data de 16.02.2023, ora 10.00.
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava, cu sediul în municipiul Suceava, Bulevardul George Enescu, nr.16, organizează concurs pentru ocuparea unui post temporar vacant de inspector de specialitate II la Centrul de abilitare și reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități „O Nouă Şansă” Todireşti.
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava, cu sediul în municipiul Suceava, Bulevardul George Enescu, nr.16, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale vacante: – referent IA (M) la Centrul de îngrijire şi asistență pentru persoane adulte cu dizabilităţi „Ama Deus” Siret; – infirmieră la Casa de tip familial „Iasmina” pentru copilul cu dizabilităţi Gura Humorului; – asistent social practicant la Compartiment echipa mobilă Siret.
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava, cu sediul în municipiul Suceava, Bulevardul George Enescu, nr.16, organizează examen pentru ocuparea postului contractual de execuție vacant de asistent medical principal farmacie (PL) la Centrul de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică Sasca Mică
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava, cu sediul în municipiul Suceava, Bulevardul George Enescu, nr. 16, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuție temporar vacantă de consilier, clasa I, grad profesional asistent la Compartimentul plăţi prestaţii sociale, cu o durată normală a timpului de muncă, respectiv 8 ore pe zi, 40 de ore pe săptămână, cu raportul de serviciu pe durată determinată.
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava, cu sediul în municipiul Suceava, Bulevardul George Enescu, nr.16, organizează concurs pentru ocuparea unui post temporar vacant de inspector de specialitate II la Centrul de abilitare și reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități „O Nouă Şansă” Todireşti.
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava, cu sediul în municipiul Suceava, Bulevardul George Enescu, nr.16, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale vacante: – educator debutant (M) la Casa de tip familial ,,Iris” pentru copilul cu dizabilități din cadrul Centrului de servicii multifuncționale pentru copilul aflat în dificultate Gura Humorului – educator principal (M) la Apartament nr. 2 din cadrul Centrului de servicii multifuncționale pentru copilul aflat în dificultate Gura Humorului; – asistent social practicant la Compartiment echipa mobilă Siret din cadrul Centrului de servicii multifuncţionale de tip rezidențial Suceava.
ANUNȚ PRIVIND AMÂNAREA CONCURSULUI ORGANIZAT ÎN ZILELE DE 05 ȘI 09 MAI 2022
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava, cu sediul în municipiul Suceava, Bulevardul George Enescu, nr.16, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale vacante: – educator debutant (M) la Casa de tip familial ,,Iris” pentru copilul cu dizabilități din cadrul Centrului de servicii multifuncționale pentru copilul aflat în dificultate Gura Humorului – educator principal (M) la Apartament nr. 2 din cadrul Centrului de servicii multifuncționale pentru copilul aflat în dificultate Gura Humorului; – asistent social practicant la Compartiment echipa mobilă Siret din cadrul Centrului de servicii multifuncţionale de tip rezidențial Suceava.
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava, cu sediul în municipiul Suceava, Bulevardul George Enescu, nr.16, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi de natură contractuale vacante: – 2 posturi de asistent medical debutant (PL) la Centrul de abilitare şi reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilităţi „Alma Mater” Siret din cadrul Centrului de servicii sociale pentru persoane adulte cu dizabilităţi „O Nouă Viaţă” Siret; – infirmieră la Casa de tip familial „Iasmina” pentru copilul cu dizabilităţi din cadrul Centrului de servicii multifuncţionale pentru copilul aflat în dificultate Gura Humorului.
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava, cu sediul în municipiul Suceava, Bulevardul George Enescu, nr. 16, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a două funcţii publice de execuție temporar vacante de consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional superior la Serviciul achiziţii publice şi contractare servicii sociale și consilier, clasa I, grad profesional asistent la Compartimentul plăţi prestaţii sociale, cu o durată normală a timpului de muncă, respectiv 8 ore pe zi, 40 de ore pe săptămână.
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava, cu sediul în municipiul Suceava, Bulevardul George Enescu, nr.16, organizează concurs pentru ocuparea postului contractual vacant de medic de specialitate cu gradul primar la Serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap.
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava, cu sediul în municipiul Suceava, Bulevardul George Enescu, nr.16, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale vacante: medic primar la Serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap; medic primar cu jumătate de normă la Compartimentul persoane adulte în dificultate și asistență persoane vârstnice. Persoana declarată „admis” pe acest post va fi numită și în funcția de președinte al Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap
Sari la conținut