Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava, cu sediul în municipiul Suceava, Bulevardul George Enescu, nr.16, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante de execuție, de natură contractuală. – un post vacant de educator principal (S) la Casa de tip familial nr. 7 copil cu dizabilităţi din cadrul Complexului de servicii multifuncţionale pentru copii și adulți aflați în dificultate Gura Humorului, durata timpului de lucru:inegal, 40 ore/săptămână; – un post vacant de asistent social principal la Compartiment echipa mobilă Gura Humorului din cadrul Centrului de servicii multifuncţionale de tip rezidenţial Suceava, durata timpului de lucru: 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava, cu sediul în municipiul Suceava, Bulevardul George Enescu, nr.16, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante de execuție, de natură contractuală. – un post vacant de educator principal (S) la Casa de tip familial nr. 7 copil cu dizabilităţi din cadrul Complexului de servicii multifuncţionale pentru copii și adulți aflați în dificultate Gura Humorului, durata timpului de lucru:inegal, 40 ore/săptămână; – un post vacant de asistent social principal la Compartiment echipa mobilă Gura Humorului din cadrul Centrului de servicii multifuncţionale de tip rezidenţial Suceava, durata timpului de lucru: 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.
Concurs pentru ocuparea postului vacant de executie, de natura contractuala, de inspector de specialitate IA la Centrul de zi pentru copii cu dizabilitati Blijdorp Romania, pe durata nedeterminata, cu norma intreaga (8 ore/zi, 40 ore/saptamana)
Concurs pentru ocuparea unui post temporar vacant de execuție, de natură contractuală, de psiholog specialist la Compartimentul violenţă în familie din cadrul Serviciului intervenţie în regim de urgenţă în domeniul asistenței sociale și a unui post temporar vacant de asistent medical (PL) la Centrul de abilitare și reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități Gura Humorului din cadrul Complexului de servicii multifuncţionale pentru copii și adulți aflați în dificultate Gura Humorului.
Concurs pentru ocuparea postului vacant de execuție, de natură contractuală, de medic primar la Serviciul rezidenţial adulţi – Compartimentul persoane adulte în dificultate și asistență persoane vârstnice, pe durată nedeterminată, cu jumătate de normă (4 ore/zi, 20 ore/săptămână).
Concurs pentru ocuparea postului vacant de execuție, de natură contractuală, de inspector de specialitate IA la Centrul de abilitare și reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități Mitocu Dragomirnei, pe durată nedeterminată, cu normă întreagă (8 ore/zi, 40 ore/săptămână).
Concurs pentru ocuparea unui post vacant de execuție, de natură contractuală, de psiholog specialist cu jumătate de normă (4 ore/zi) la Centrul de abilitare și reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități Mitocu Dragomirnei și a unui post de asistent social specialist cu normă întreagă (8 ore/zi) la Centrul de îngrijire şi asistență pentru persoane adulte cu dizabilităţi „Ama Deus” Siret
Concurs de recrutare pentru ocuparea a două funcţii publice de execuție vacante de consilier clasa I, grad profesional superior la Compartimentul investiţii şi recepții lucrări și consilier clasa I, grad profesional superior la Compartimentul SSM şi PSI
Concurs pentru ocuparea postului vacant de execuție, de natură contractuală, de medic primar la Serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap, pe durată nedeterminată, cu normă întreagă (8 ore/zi, 40 ore/săptămână).
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava, cu sediul în municipiul Suceava, Bulevardul George Enescu, nr. 16, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul investiţii şi recepții lucrări, cu o durată normală a timpului de muncă, respectiv 8 ore pe zi, 40 de ore pe săptămână.
Directia General de Asistenta Sociala si Protectia Copilului a Judetului Suceava, organizeaza concurs pentru ocuparea postului vacant de executie, de natura contractualã, de medic primar la Serviciul de evaluare complex a persoanelor adulte cu handicap, pe duratã nedeterminata, cu norma intreagã (8 ore/zi, 40 ore/sâptâmânã). Concursul se organizeaza la sediul institutiei, in data de 03.04.2023, ora 11.00, proba scrisã si interviul in data de 06.04.2023, ora 10.00.
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava, cu sediul în municipiul Suceava, Bulevardul George Enescu, nr. 16, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul investiţii şi recepții lucrări,
In temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Direcția Generală de Asistență Socială şi Protecția Copilului a Judeţului Suceava, cu sediul in municipiul Suceava, Bulevardul George Enescu, nr. 16, organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de execuție, de natură contractuală, de medic primar la Serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap, pe durată nedeterminată, cu normă întreagă (8 ore/zi, 40 ore/săptămână) Concursul se organizează la sediul instituției, în data de 13.02.2023, ora 11.00, proba scrisă şi interviul în data de 16.02.2023, ora 10.00.
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava, cu sediul în municipiul Suceava, Bulevardul George Enescu, nr.16, organizează concurs pentru ocuparea unui post temporar vacant de inspector de specialitate II la Centrul de abilitare și reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități „O Nouă Şansă” Todireşti.
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava, cu sediul în municipiul Suceava, Bulevardul George Enescu, nr.16, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale vacante: – referent IA (M) la Centrul de îngrijire şi asistență pentru persoane adulte cu dizabilităţi „Ama Deus” Siret; – infirmieră la Casa de tip familial „Iasmina” pentru copilul cu dizabilităţi Gura Humorului; – asistent social practicant la Compartiment echipa mobilă Siret.
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava, cu sediul în municipiul Suceava, Bulevardul George Enescu, nr.16, organizează examen pentru ocuparea postului contractual de execuție vacant de asistent medical principal farmacie (PL) la Centrul de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică Sasca Mică
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava, cu sediul în municipiul Suceava, Bulevardul George Enescu, nr. 16, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuție temporar vacantă de consilier, clasa I, grad profesional asistent la Compartimentul plăţi prestaţii sociale, cu o durată normală a timpului de muncă, respectiv 8 ore pe zi, 40 de ore pe săptămână, cu raportul de serviciu pe durată determinată.
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava, cu sediul în municipiul Suceava, Bulevardul George Enescu, nr.16, organizează concurs pentru ocuparea unui post temporar vacant de inspector de specialitate II la Centrul de abilitare și reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități „O Nouă Şansă” Todireşti.
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava, cu sediul în municipiul Suceava, Bulevardul George Enescu, nr.16, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale vacante: – educator debutant (M) la Casa de tip familial ,,Iris” pentru copilul cu dizabilități din cadrul Centrului de servicii multifuncționale pentru copilul aflat în dificultate Gura Humorului – educator principal (M) la Apartament nr. 2 din cadrul Centrului de servicii multifuncționale pentru copilul aflat în dificultate Gura Humorului; – asistent social practicant la Compartiment echipa mobilă Siret din cadrul Centrului de servicii multifuncţionale de tip rezidențial Suceava.
ANUNȚ PRIVIND AMÂNAREA CONCURSULUI ORGANIZAT ÎN ZILELE DE 05 ȘI 09 MAI 2022
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava, cu sediul în municipiul Suceava, Bulevardul George Enescu, nr.16, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale vacante: – educator debutant (M) la Casa de tip familial ,,Iris” pentru copilul cu dizabilități din cadrul Centrului de servicii multifuncționale pentru copilul aflat în dificultate Gura Humorului – educator principal (M) la Apartament nr. 2 din cadrul Centrului de servicii multifuncționale pentru copilul aflat în dificultate Gura Humorului; – asistent social practicant la Compartiment echipa mobilă Siret din cadrul Centrului de servicii multifuncţionale de tip rezidențial Suceava.
Sari la conținut