CENTRUL MULTIFUNCȚIONAL DESTINAT VICTIMELOR VIOLENȚEI ÎN FAMILIE

Ascultă Pagina
CENTRUL MULTIFUNCȚIONAL DESTINAT VICTIMELOR VIOLENȚEI ÎN FAMILIE
Adresa: GURA HUMORULUI JUDEȚUL SUCEAVA COD POȘTAL: 725300
Telefon: 0230/233170
Șef Centru: ANDRONIC GABRIELA FLORENTINA

PREZENTARE „CENTRUL MULTIFUNCȚIONAL  DESTINAT VICTIMELOR VIOLENȚEI ÎN FAMILIE”

 

DENUMIREA  SERVICIULUI SOCIAL :

CENTRUL MULTIFUNCȚIONAL DESTINAT VICTIMELOR VIOLENȚEI ÎN FAMILIE

 

DATE DE CONTACT: 

COORDONATOR CENTRU: ANDRONIC GABRIELA FLORENTINA 

TEL: 0745195746; 0230/233170

FAX: 0230/233170

ADRESĂ E-MAIL: ellaandronic@yahoo.com

GURA HUMORULUI

JUDEȚUL SUCEAVA

COD POȘTAL: 725300

 

DESCRIEREA ACTIVITĂȚIOLOR DESFĂȘURATE ȘI A METODOLOGIILOR DE LUCRU UTILIZATE: 

 

“Centrul Multifuncțional Destinat Victimelor Violenței în Familie” Gura Humorului este un serviciu social, de tip rezidențial, fără personalitate juridică, în structura funcțională a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului a Județului Suceava.

 

Centrul Multifuncțional Destinat Victimelor Violenței în Familie Gura Humorului a fost înființat în anul 2012 ca urmare a implementării Proiectului Privind Incluziunea Socială, finanțat de Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare B.I.R.D și cofinanțat de Consiliul Județean Suceava, din necesitatea de a oferi servicii specializate de asistență socială victimelor violenței domestice.      

Serviciul social „Centrul Multifuncțional Destinat Victimelor Violenței în Familie” este înființat prin Hotărârea Consiliului Județean Suceava, Nr. 110 din 20.08.2012 și funcționează în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Suceava.

Scopul serviciului social „Centrul Multifuncțional Destinat Victimelor Violenței în Familie” constă în prevenirea și combaterea violenței domestice prin asigurarea de găzduire pentru o perioadă de timp determinată, recuperare și îngrijire, consiliere juridică, consiliere psihologică și suport emoțional, consiliere psihosocială în vederea depășirii traumei și adaptării la o viață activă pentru realizarea inserției sociale, profesionale, familiale a victimei violenței domestice. 

 

                                                                                   

 

Beneficiarii serviciilor sociale acordate în cadrul „Centrului Multifuncțional Destinat Victimelor Violenței în Familie” sunt:

 1. a) adulți victime ale violenței domestice- în sensul Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, modificată și completată prin Legea nr. 174/2018;
 2. b) cupluri părinte/reprezentant legal copii.

Beneficiarii serviciilor sociale acordate în „Centrul Multifuncțional Destinat Victimelor Violenței în Familie” au domiciliul/reședința pe raza județului Suceava.

Condiţiile de acces în centru sunt următoarele:

 1. a) acte necesare:

– acord de prelucrare a datelor cu caracter personal a beneficiarului;

– copii după cartea de identitate, certificatul de naștere, certificatul de căsătorie dacă este cazul;

– copii după certificatele de naștere ale copiilor minori;

– ancheta socială întocmită de serviciul SPAS de la domiciliul sau reședința victimei;

– cerere de admitere, semnată de beneficiar, în original;

– raport psiho-social întocmit de managerul de caz prin care se propune accesul la serviciile oferite de centru;

– dispoziția de admitere aprobată sau după caz avizată de Directorul Executiv al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului a Județului Suceava, în original; 

– contractul de furnizare servicii sociale semnat de părți, în original;

– fișa de deschidere a cazului;

– fișa inițială a cazului;

– fișa de evaluare inițială/reevaluare a beneficiarului;

– planul de intervenție;

– istoricul social;

– fișă monitorizare servicii;

– regulamentul de ordine interioară a centrului semnat de beneficiar;

– documentele completate de organizațiile/instituțiile care au constatat cazul de violență domestică și au identificat victima, dacă există;

– orice document prin care s-a constatat o formă de violență domestică definită de lege.

 1. b) criterii de eligibilitate 

– adulți victime ale violenței domestice- în sensul Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, cu modificările și completările ulterioare; 

– cupluri părinte/reprezentant legal copii;

– au domiciliul/reședința pe raza județului Suceava.

 1. c) admiterea în centru se face pe baza dispoziției directorului executiv al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecției Copilului a Județului Suceava. 

Admiterea se realizează prin încheierea unui contract de acordare de servicii sociale, între Direcția Generală de Asistență Socială și Protecției Copilului a Județului Suceava – Centrului Multifuncțional Destinat Victimelor Violenței în Familie Gura Humorului și persoana beneficiară.

Perioada de găzduire este determinată, până la maxim 180 de zile, în funcție de situația particulară a fiecărui beneficiar și în raport cu nevoile individuale ale acestuia.

 

CAPACITATEA CENTRULUI

 

Capacitatea maximă a centrului este de 12 locuri. 

           SERVICII OFERITE:

 

Centrul Multifuncțional Destinat Victimelor Violenței în Familie Gura Humorului oferă mai multe tipuri de servicii victimelor violenței printre care:   

 • Asistență socială- activități care au ca principal obiectiv scoaterea victimei violenței domestice din starea de criză și oferirea de suport; colaborarea cu instituțiile locale de asistență socială; integrarea/reintegrarea socială a beneficiarelor, acestea fiind încurajate și sprijinite să-și reia contactele sociale, să-și organizeze și să-și planifice propria viață cu eliminarea riscului de violență în familie, să se integreze/reintegreze pe deplin în societate; intermedierea de locuri de muncă prin furnizarea de informații privind piața muncii și evoluția ocupațiilor, instruirea în metode și tehnici de căutare a unui loc de muncă și de prezentare la interviuri.
 • Consiliere psihologică, consiliere individuală și terapie de grup pentru femeile victime ale violenței domestice. Împreună cu victima se caută resursele din viața ei pe care se poate baza pentru depășirea situației în vederea găsirii alternativelor la problema pe care o are și alegerea celei mai eficiente prin tehnica rezolvării de probleme. De consiliere psihologică beneficiază și copii minori ai victimei, martori ai violențelor și abuzurilor din familie.
 • Consiliere juridică  – în cadrul căreia femeile victime ale violenței în familie primesc informații privind: drepturile de care pot beneficia, modul în care își pot exercita drepturile, procedurile juridice aplicabile. Prin activitățile de consiliere juridică se oferă ajutor în elaborarea unor documente și orientarea către instituțiile competente. Scopul consilierii juridice îl reprezintă asigurarea confortului și securității prin respectarea prevederilor legale și a drepturilor fiecărei persoane. Prin prezentarea mijloacelor legale care stau la îndemâna victimei, consilierul juridic o poate încuraja pe victima violenței în familie să iasă din relația conflictuală de cuplu și să utilizeze instrumentele legale de protecție respectiv introducerea unei cereri de divorț și/sau depunerea cererii privind emiterea ordinului de protecție împotriva agresorului. Prin toate aceste activități de consiliere juridică victima este ajutată să conștientizeze și să înțeleagă drepturile pe care le are și modul concret în care o va afecta fiecare decizie și efectele juridice care decurg din acțiunile sale. 
 • Centrul dispune de spații amenajate și dotate corespunzător desfășurării 

activităților/terapiilor de integrare/reintegrare socială – centrul dispune de un cabinet pentru servicii de asistență socială, cabinet psihologic, cabinet juridic, spații destinate derulării activităților/terapiilor de integrare/reintegrare socială dotate cu mobilierul, materialele și echipamentele adecvate.

 • Supravegherea sănătății– Pentru supravegherea stării de sănătate, centrul facilitează accesul beneficiarilor la servicii medicale de specialitate din ambulatoriu sau după caz spitale.
 • Siguranța beneficiarilor –  Centrul asigură beneficiarilor un mediu de locuit sigur și adaptat nevoilor acestora, dispune de dotări, echipamente și personal care asigura securitatea beneficiarilor. 
 • Cazarea beneficiarilor – Centrul asigura fiecărui beneficiar un spațiu de cazare personal, corespunzător nevoilor proprii.
 • Centrul asigură obiecte de cazarmament adecvate și păstrate în stare corespunzătoare(curate, neuzate) – Fiecare beneficiar dispune de lenjerie de pat, pături și alte obiecte de cazarmament, curate și în stare bună, astfel încât să se asigure un minim de confort și condiții de igienă.
 • Centrul asigură condițiile necesare pentru prepararea hranei și servirea meselor, asigurând produsele alimentare necesare preparării hranei și încurajează beneficiarii să-și prepare singuri hrana. 

 

RESURSE UMANE PENTRU REALIZAREA SERVICIULUI SOCIAL:

 

 • psiholog :1
 • asistent social: 1
 • consilier juridic:1
 • inspector de specialitate:3

Personalul angajat își desfășoară activitatea conform atribuțiilor din fișa postului, care sunt cunoscute și asumate pe bază de semnătură. Toate categoriile de personal participă activ și cu responsabilitate la identificarea nevoilor, asigură asistența de specialitate și intervine în sensul acordării unor servicii de calitate.

     

ÎNAPOI
Sari la conținut