Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Fundu Moldovei

Ascultă Pagina
Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Fundu Moldovei
Adresa: Strada Timan, numărul 270 C, localitatea Fundu Moldovei, judeţ Suceava

 

 CENTRUL DE ABILITARE SI REABILITARE PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂȚI FUNDU MOLDOVEI

Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Fundu Moldovei este instituție de interes public pentru persoane adulte cu dizabilități, fără personalitate juridică, aflat în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Suceava. CAbR Fundu Moldovei a fost înființat în data de 15 noiembrie 2020 în urma Hotărârii Consiliului Județean Suceava, nr.129. Oferă servicii de găzduire, îngrijire, recuperare, reabilitare și reinserție socială pentru persoane adulte cu dizabilități, pe o perioadă nedeterminată, în funcție de tipul, misiunea unității și nevoile individuale ale beneficiarilor.

CAbR Fundu Moldovei funcţionează în conformitate cu Contractul de Comodat nr.124475/16.11.2020, încheiat între Fundaţia Umanitară “Viorica & Ria” şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Suceava.

 

Capacitatea: 

C.Ab.R Fundu Moldovei are o capacitate de 24 de locuri și este structurat astfel:

Spaţiul în care funcţionează Centrul de abilitare și reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilităţi este amplasat în comunitate şi compus dintr-o  clădire  care respectă prevederile legale în ceea ce priveşte adaptările necesare  pentru persoanele cu dizabilităţi, având o suprafață totală  de  944 mp și o suprafață utilă  de 583,86 mp, cu următoarea  structură compusă din etaj și parter.

 Etajul este structurat astfel: 

 –  palier I este compus din 4 dormitoare a câte 3 paturi, două grupuri sanitare;

–  palier II este compus din 4 dormitoare a câte 3 paturi, două grupuri sanitare. 

   Parterul cuprinde:

 • 1 bucătărie, 1 magazie alimente;
 • 1 sală spațioasă și luminoasă de mese;
 • cabinet psihologic;
 • cabinet medical/ social;
 •  1 sală club de recreere și  pentru desfășurarea diverselor terapii/activități educative,  dotată cu bibliotecă, canapea, TV, etc.
 •  2 grupuri sanitare pentru beneficiari și 1 grup sanitar pentru personal.

Spaţiile interioare beneficiază de toate utilităţile  necesare astfel încât  să nu afecteze starea de sănătate a beneficiarilor.

Spaţiul exterior oferă siguranţă beneficiarilor cât şi posibilitatea de recreere prin amenajarea diverselor echipamente de relaxare și mișcare. 

Beneficiari 

„Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Fundu Moldovei” asigură servicii sociale de cazare, hrană, asistență şi îngrijire medicală, îngrijire personală, reabilitare funcțională și socializare, în vederea recuperării potenţialului restant şi (re)integrării în comunitate pentru persoane adulte cu handicap psihic, mental sau asociat. Beneficiarii centrului sunt persoane adulte cu dizabilități, ce nu se pot gospodării singuri sau necesită îngrijire de specialitate, se află în imposibilitatea de a-şi asigura nevoile socio-medicale, datorită bolii ori stării lor fizice sau psihice.

SERVICII ȘI ACTIVITĂȚI

Serviciile sociale sunt acordate în conformitate cu nevoile individuale identificate în urma evaluării multidisciplinare și a Planului Personalizat. Activitățile propuse țin cont de nevoile particulare a fiecărui beneficiar, de gradul de autonomie personală, de elementele afecțiunii psiho-somatice cu care sunt diagnosticați și de nevoia de sprijin din partea personalului.

Principalele servicii și activități furnizate în cadrul centrului constau în:

 1. găzduire pe perioadă nedeterminată sau determinată, în funcție de nevoile individuale ale beneficiarilor; 
 2. informare și asistență socială – informare și consiliere cu privire la drepturile și facilitățile sociale, sprijin pentru menținerea relației beneficiarului cu familia, prieteni etc, informare și sprijin pentru realizarea demersurilor pentru obținerea de echipamente asistive; informare despre programele de lucru, facilităţile oferite de cabinete medicale, informare despre activități și servicii alternative sau complementare oferite de furnizori sociali privați, îndeosebi organizații neguvernamentale, informare și sprijin pentru realizarea demersurilor pentru adaptarea locuinţei. 
 3. consiliere psihologică – dezvoltarea comportamentului adecvat situațiilor sociale, dezvoltarea atenției și gândirii pozitive, adecvarea emoțiilor, conștientizarea de sine, evitarea situațiilor de izolare socială și depresie, optimizarea şi dezvoltarea personală, autocunoaşterea, altele.
 4. abilitare și reabilitare – psihoterapie, masaj, artterapie (modelaj,  pictură sau desen, decoraţiuni pe diverse materiale, artizanat, dans, muzică) sau terapie prin muzică, stimulare psiho-senzorio-motorie și terapie ocupaţională, activităţi de tip vocaţional /ocupaţional. 
 5. îngrijire și asistență – sprijin pentru îmbrăcat/dezbrăcat, încălțat/descălțat, alegerea hainelor adecvate, sprijin pentru asigurarea igienei zilnice, sprijin pentru administrarea medicamentației, în limita competenței, pe baza recomandărilor medicului de familie/specialist, sprijin pentru transfer şi mobilizare, pentru deplasarea în interior / exterior, inclusiv efectuarea de cumpărături, sprijin pentru comunicare, altele.
 6. dezvoltarea deprinderilor de viață independentă, care vizează:  
  • menținerea și dezvoltarea deprinderilor cognitive;
  • menținerea și dezvoltarea deprinderilor zilnice;
  • menținerea și dezvoltarea deprinderilor de comunicare; 
  • menținerea și dezvoltarea deprinderilor de mobilitate; 
  • menținerea și dezvoltarea deprinderilor de autoîngrijire;
  • menținerea și dezvoltarea deprinderilor de îngrijire a propriei sănătăți;
  • menținerea și dezvoltarea deprinderilor de autogospodărire. 
 7.  pregătire pentru muncă – aplicarea de sprijin pentru ca beneficiarii să facă față cerințelor instituției profesionale, să participe la acțiuni de meșteșugărit sau hobby-uri, să-și exerseze/consolideze cunoștințele și abilitățile practice și sociale, să-și capaciteze întreg potențialul creativ și lucrativ, altele. – consiliere pre și post angajare, consiliere juridică, organizarea de grupuri de suport. 
 8. asistență și suport pentru luarea unei decizii, poate cuprinde, după caz: informare şi consiliere cu privire la drepturile şi facilităţile sociale existente, clarificări privind demersurile de obţinere a acestora etc, asistenţă şi suport pentru ordonarea logică a informaţiilor privind identificarea unei probleme, asistenţă şi suport pentru explorarea şi evaluarea alternativelor, asistenţă şi suport pentru alegerea variantei finale şi asumarea responsabilităţii consecinţelor, asistenţă şi suport pentru desfăşurarea de acţiuni de către beneficiar conform deciziei luate, asistenţă şi suport pentru revizuirea deciziei luate, după caz, în funcţie de modificarea contextului.
 9. integrare și participare socială și civică: cunoașterea mediului social,stimularea /învățarea unui comportament adecvat situațiilor sociale, implicarea în activități sportive, culturale, artistice desfășurate în comunitate, participarea la acțiuni de recreere și petrecere a timpului liber, la acțiuni de meșteșugărit, vizite,altele.

ÎNAPOI
Sari la conținut