Proiectul – Refuncţionalizare şi reparaţii la pavilionul A, etajul 2 şi 3 – Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică Zvoriştea – jud. Suceava

Proiectul – Refuncţionalizare şi reparaţii la pavilionul A, etajul 2 şi 3 – Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică Zvoriştea – jud. Suceava

 Proiectul – REFUNCŢIONALIZARE ŞI REPARAŢII LA PAVILIONUL A, ETAJUL 2 ŞI 3 – CENTRU DE RECUPERARE ŞI REABILITARE NEUROPSIHIATRICĂ ZVORIŞTEA – JUD. SUCEAVA

LOCALIZARE: ZVORIŞTEA
VALOAREA TOTALA A PROIECTULUI: 1.112.402 Lei din care:
 
FINANŢARE NERAMBURSABILĂ – bugetul de stat: 1.001.161,8 Lei
CONTRIBUTIE CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA: 111.240,2 Lei
Obiectivul proiectului este de a creea condiţiile necesare respectării prevederilor Regulilor Standard referitoare la asigurarea de şanse egale pentru persoanele cu handicap, prin sprijinirea lor în vederea integrării în viaţa familială şi cea comunitară, formarea autonomiei personale şi a deprinderilor de trai independent.
Prin acest proiect se urmăreşte asigurarea condiţii de viaţă şi de îngrijire a beneficiarilor din instituţia rezidenţială pentru persoanele cu handicap de la Zvoriştea la standarde europene.
Principalele tipuri de servicii sociale oferite în prezent în CRRN Zvoriştea sunt:
– servicii de găzduire;
– servicii de îngrijire şi hrană;
– servicii de evaluare – primire; evaluare – ieşire;
– serviciul de recuperare / reabilitare;
– serviciul consiliere psiho – socială;
– serviciul terapie ocupaţională – ergoterapie;
– serviciul de instruire educaţională;
– serviciul de socializare / resocializare;
– serviciul de integrare şi reintegrare în familie şi societate;
– servicii medicale.
Cele 62 de persoane instituţionalizate în Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihica de la Zvoriştea din pavilionul A vor beneficia, după reabilitare de condiţii de locuit la nivelul standardelor de calitate impuse de normele europene, precum şi de servicii de îngrijire socio-medicale adecvate: evaluare, monitorizare, consiliere, dezvoltarea abilităţilor de trai independent, mediere şi intervenţie în caz de urgenţă.
ÎNAPOI
Sari la conținut