Proiectul- Dezinstituţionalizare şi recuperare – Închiderea Centrului de Plasament „Laurenţia Ulici” Gura Humorului

Proiectul- Dezinstituţionalizare şi recuperare – Închiderea Centrului de Plasament „Laurenţia Ulici” Gura Humorului
Proiectul- Dezinstituţionalizare şi recuperare – Închiderea Centrului de Plasament „Laurenţia Ulici” Gura Humorului, judeţul Suceava 
LOCALIZARE: GURA HUMORULUI
VALOAREA TOTALA A PROIECTULUI: 3.550.000 Lei din care
 
FINANŢARE NERAMBURSABILĂ – bugetul de stat -: 3.195.000 Lei
CONTRIBUTIE CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA: 355.000 lei
Obiective:
Obiectivul general al proiectului: închiderea Centrului de Plasament „Laurenţia Ulici” Gura Humorului, judeţul Suceava prin oferirea de alternative de tip familial la instituţionalizare, servicii de recuperare şi integrare socială în scopul creşterii calităţii serviciilor sociale pentru copil şi familie precum şi reducerea numarului de instituţii de tip vechi.
 
Obiective specifice:
  • dezinstituţionalizarea şi creşterea şanselor de recuperare a copiilor cu nevoi speciale prin integrarea într-o reţea de servicii alternative de specialitate care să corespundă tipului de nevoi, adecvate deficienţei;
  • organizarea şi funcţionarea serviciilor de tip familial prin respectarea standardelor de îngrijire, a normelor legale în vigoare şi a Convenţiei Naţiunilor Unite pentru Protecţia Copilului;
  • recuperarea copiilor printr-un program individualizat de terapie
  • sprijin pentru părinţii din comunitate care au copii cu nevoi speciale în vederea prevenirii instituţionalizării;
  • evitarea separării copilului cu sau fără dizabilităţi de familia sa naturală prin oferirea de servicii specializate la nivelul întregii familii în cadrul Centrului de Recuperare ;
  • responsabilizarea şi implicarea familiei, a comunităţii, a societăţii civile, dezvoltarea de parteneriate pentru a se putea răspunde nevoilor speciale ale acestor categorii de beneficiari
 
Rezultate
Dezvoltarea unei reţele de servicii alternative care va cuprinde
  • 4 case de tip familial care urmează să găzduiască 64 de copii cu dizabilităţi mintale asistaţi în Centrul de plasament „Laurenţia Ulici” Gura Humorului , judeţul Suceava propus spre închidere;
  • reintegrarea unui număr de 16 copii din centrul de plasament la familia naturală sau familia lărgită;
  • distribuirea unor copii din centrul de plasament existent în alte unităţi de tip familial cu locuri disponibile din cadrul DGASPC Suceava;
  • un centru de recuperare pentru copiii cu nevoi speciale proveniţi din Centrul de plasament „Laurenţia Ulici” Gura Humorului , judeţul Suceava şi din comunitate;
Reevaluarea copiilor şi integrarea lor în noile servicii create;
Recuperare medicală şi integrare socială;
Asigurarea accesului acestora la serviciile educaţionale;
ÎNAPOI
Sari la conținut