REZULTATUL selecției dosarelor candidaților înscriși la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut, organizat în data de 18.04.2023, ora 9,00 la Compartimentul investiţii şi recepții lucrări, la Serviciul resurse umane, la Biroul management de caz asistență maternală din cadrul Serviciului pentru protecția copilului aflat în dificultate și management de caz ale D.G.A.S.P.C. Suceava

Ascultă Pagina
rezultate
5 apr. 23
Detalii
INAPOI