REZULTATUL selecției dosarelor candidaților înscriși la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut, organizat în data de 12.11.2020, ora 9,00 la Compartimentul management de caz plasament și reintegrare familială din cadrul Serviciului rezidențial copii și plasamente familiale, la Compartimentul management de caz copii aflați în asistență maternală din cadrul Serviciului de asistență maternală și la Serviciul juridic și contencios, ale D.G.A.S.P.C. Suceava

Ascultă Pagina
rezultate
2 nov. 20
Rezultat selecție dosare
INAPOI