Rezultatul la proba scrisă la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut la Compartimentul management de caz plasament și reintegrare familială din cadrul Serviciului rezidențial copii și plasamente familiale, la Compartimentul management de caz copii aflați în asistență maternală din cadrul Serviciului de asistență maternală și la Serviciul juridic și contencios, ale D.G.A.S.P.C. Suceava, organizat în data de 12.11.2020, ora 9,00

Ascultă Pagina
rezultate
12 nov. 20
Rezultate
INAPOI