REZULTATELE FINALE la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut, la Compartimentul management de caz plasament și reintegrare familială din cadrul Serviciului rezidențial copii și plasamente familiale, la Compartimentul management de caz copii aflați în asistență maternală din cadrul Serviciului de asistență maternală și la Serviciul juridic și contencios, ale D.G.A.S.P.C. Suceava, organizat în data de 12.11.2020

Ascultă Pagina
rezultate
13 nov. 20
Rezultate
INAPOI