Centrul de servicii de protecţie pentru copilul aflat în dificultate – Casa de tip familial „Visătorii” Fundu Moldovei

Ascultă Pagina
Centrul de servicii de protecţie pentru copilul aflat în dificultate – Casa de tip familial „Visătorii” Fundu Moldovei
Adresa: Strada Timan, numărul 270 C, localitatea Fundu Moldovei, judeţ Suceava
Telefon: 0230 577 432
Șef Centru: Graţiela Tonegari

Casa de tip familial „Visătorii” Fundu Moldovei

Descrierea activităţilor desfăşurate şi a metodologiilor de lucru utilizate:

Casa de Tip Familial “Visătorii” din com. Fundu Moldovei realizează o protecţie de tip rezidenţial într- un mediu relaţional cât mai apropiat de cel familial, asigură recuperarea experienţelor negative, a unor forme uşoare de retard şcolar şi de dezvoltare fizică şi psihică, educaţie, formează, pregăteşte, integrează, reintegrează socio-profesional şi familial, copiii, adolescenţii, tinerii aflaţi în dificultate.

Casa de Tip Familial “Visătorii” funcţionează în conformitate cu Contractul de Comodat nr.26961/1.2014, încheiat între Fundaţia Umanitară “Viorica & Ria” şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Suceava.

SERVICII OFERITE

În Casa de Tip Familial se ţine cont în primul rând de nevoile de dezvoltare ale fiecărui copil/tânăr în parte, respectiv: sănătate, educaţie, trăirile emoţionale, comportamentul, identitatea, recuperarea cognitivă, senzorială şi psiho-motorie, stabilirea relaţiilor cu familia, dezvoltarea relaţiilor sociale şi nu în ultimul rând reintegrarea în societatea din care face parte ca individ.

Toți copiii/ tinerii din unitate beneficiază de educație formală, o parte sun înscrisi la Școala Gimnazială ”Dimitrie Gusti” din localtate sau la liceele din mun. Câmpulung Moldovenesc. Educația informală este asigurată în cadrul Casei de Tip Familial de către personalul de specialitate.

Copiii/ tinerii beneficiază de consiliere psihologică în vederea recuperării experiențelor acumulate, a unor forme de retard școlar și de dezvoltare fizică și psihică și activități de dezvoltare a deprinderilor de viață independentă.

Se asigură asistență medicală în cadrul cabinetului medical, copiii/tinerii beneficiază de controale medicale anual și de specialitate.

Menținerea legăturii cu familia sau rude pâna la gradul IV se realizează prin vizita copiilor acasă la părinți: la sfârșit de săptămână sau la evenimente speciale, pe baza cererii părinților și cu avizul Directorului DGASPC Suceava; vizita părinților la centru, telefoane, scrisori.

Fiecare copil are o persoană de referință din cadrul unității pe care o alege în funcție de afinitățile sale și pe care o poate contacta în mod direct în legătură cu problemele sale personale sau legate de viața sa în CTF. 
Durata în timp estimată: pe perioada plasamentului.

Data de la care funcţionează sau de la care va funcţiona serviciul social: 01.03.2006

Aria de desfăşurare a activităţii: jud. Suceava

Categoria de persoane beneficiare( numărul de beneficiari şi caracteristicile socio-economice ale acestora):

Sunt institutionalizați un număr de 29 de copii cu vârste cuprinse între 4-19 ani, capacitatea CTF-ului fiind de 32 locuri.

Caracteristicile socio-economice ale beneficiarilor:

 • Condiţii improprii de viaţă;
 • Violenţa domestică şi diferite forme de neglijare ale copiilor;
 • Consumul de alcool în familie;

Modalitatea de selectare a beneficiarilor:

Admiterea în CTF se realizează pe baza Hotărârii Comisiei pentru Protecția Copilului a jud. Suceava sau pe baza Sentinței Tribunalului jud. Suceava, care decide luarea unei măsuri de protecție conform legislației în vigoare. Fiecărui copil i se întocmește un dosar ce cuprinde: certificat de naștere, ancheta socială, act de stare civilă a părinților, hotărâre de plasament, fișa de evaluare socio-psiho-medicală, istoricul social al copilului, plan individualizat de protecție, declarația părinților precum sunt de acord cu înternarea copilului în unitate.

Modalităţile de implicare a beneficiarilor în activităţile desfăşurate:

Activitatea educațională se desfășoara pe baza Planului Individualizat de Protecție și Planurilor de intervenție specifice, fiecărui copil i se întocmește o Fișă individuală ce are drept scop dezvoltarea deprinderilor de viață cotidiană, deprinderi de locuire și folosire a resurselor comunității, deprinderi de viață în societate și deprinderi pentru activitatea individuală. Mesajele importante despre copii se consemnează în scris în Ragistrul de predare-primire.

Activitatea de asistență și intervenție psihologică se realizează prin testarea periodică a fiecărui copil, întocmindu-se Raportul de evaluare psihologică, se întocmeșc rapoarte de implementare a programelor personalizate derulate, de câte ori este nevoie, sunt completate Fișele de evaluare cu scopul monitorizării situației fiecărui copil, psihologul unității întocmește un program de intervenție individualizat ce cuprinde date referitoare la dezvoltarea psihologică a copilului, recomandări și obiective de realizat într-o anumită perioadă de timp.

Modalităţile de control periodic al calităţii serviciului:

Controlul periodic al calităţii serviciului este asigurat prin şedinţe de supervizare a personalului, desfăşurate individual sau în echipă. Aceste şedinţe se efectuează cel puţin o dată pe săptămână sau de câte ori se impune acest lucru. Evaluarea şi monitorizarea aspectelor socio-psiho-juridice importante pentru procesul reintegrării/integrării, aspecte ce caracterizează copiii care beneficiază de o măsură de protecţie de tip rezidenţial şi a familiilor biologice sau lărgite ale acestora.

Modalităţile periodice de control al gradului de satisfacţie a beneficiarilor:

Copiii sunt solicitaţi la toate activităţile care ţin de viaţa lor în unitate-la amenajarea şi întreţinerea spaţiilor de locuit, la gestionarea timpului liber, la stabilirea meniurilor, la achiziţia hainelor. Banii de buzunar sunt utilizaţi exclusiv de copii, aceştia semnând actele de primire .Ei sunt încurajaţi, învăţaţi și sprijiniţi să îşi gestioneze propriile resurse financiare provenite din banii de buzunar. Sunt încurajaţi să îşi exprime opiniile în mod diferenţiat pentru a evita uniformizarea şi anihilarea dezvoltării personalităţii în mod individual.

Periodic,sau în funcţie de evenimente se organizează şedinţe de grup cu copiii în vederea rezolvării problemelor cu care se confruntă.

În cazul unităţii care asistă persoanele la sediul acesteia:

 • – suprafaţă locuibilă/persoană asistată
 • – condiţii de cazare, numărul de persoane/dormitor: 8 dormitoare, 4 persoane/ dormitor;
 • – condiţii de petrecere a timpului liber: in baza biletelor de voie copiii pot merge la plimbare, participa la diverse activitati distractive organizate atat in centru, cat si in comunitate;
 • – condiţii de comunicare cu exteriorul: copiii au acces la TV, internet, telefon;
 • – condiţii de servire a mesei: masa se servește în sala de mese de către personalul de servici ( bucatareasa, instructor educație), cât și de către copilul responsabil cu servirea mesei în ziua respectivă.
 • – alte condiţii în funcţie de tipul de servicii de asistenţă socială acordate:
 • – grupurile sanitare: …..6……… la …….32………. persoane asistate;
 • – 1 duş/cadă la …..4………. persoane asistate;

Condiţiile de preparare şi servire a hranei:

Centrul dispune de sala de mese și de bucătarie utilată conform standardelor.

Rezultatele preconizate ale activităţii:

 •  Pregătirea copiilor/tinerilor pentru viață.
 •  Reintegrarea /integrarea acestora în cadrul familiei biologice sau lărgite cât şi prin reinserţie socio-profesională a tinerilor;
 •  Identificarea celei mai bune soluţii pentru fiecare copil/tânăr astfel încât acesta să fie capabil să depăşească problemele cu care se confruntă acesta (consiliere psiho – socială).
 • Efectele benefice ale activităţii la nivelul comunităţii:
 • Modalităţile de informare a comunităţii privind activităţile şi rezultatele acestora;

Indirect – convorbiri telefonice, adrese, mass – media, presă;

Direct – afișe cu desfășurarea anumitor evenimente din cadrul CTF-ului.

Organigrama CTF-ului: 

 • Șef centru;
 • Inspector specialitate I;
 • Asistent social;
 • Psiholog;
 • Asistent medical;
 • Instructor educație;
 • Supraveghetor noapte;
 • Bucătar;
 • Muncitor de întreținere;
ÎNAPOI
Sari la conținut