Compartiment registratură şi relaţii cu publicul

Ascultă Pagina
Compartiment registratură şi relaţii cu publicul
 • asigură legătura permanentă cu publicul;

 • comunică din oficiu informaţiile de interes public;

 • primeşte corespondenţa, reclamaţiile şi sesizările adresate Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava de la alte instituţii şi de la cetăţeni;

 • întocmeşte şi înregistrează delegaţiile din unitate;

 • primeşte, descarcă şi ştampilează corespondenţa primită de la serviciile din cadrul direcţiei care urmează a fi expediată;

 • urmăreşte înregistrarea, rezolvarea şi expedierea corespondenţei repartizată spre soluţionare conducerii direcţiei;

 • completează borderourile pentru prioripost, plicurile trimise recomandat (prin curierat rapid sau poşta normală), completează adresele pe plicuri, împachetează coletele, înregistrează plicurile trimise;

 • primeşte şi înregistrează întreaga corespondenţă a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava;

 • îndrumă cetăţeanul către serviciul de specialitate în vederea obţinerii de informaţii detaliate care depăşesc competenţele structurii de asistenţă;

 • primeşte solicitările privind informaţiile de interes public;

 • se ocupă de relaţionarea instituţiei cu organizaţiile, în conformitate cu dispoziţiile directorului executiv;

 • răspunde de derularea/contractarea abonamentelor la ziare, reviste, monitoare oficiale şi alte publicaţii necesare Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava;

 • îndeplineşte orice alte sarcini de domeniu de competenţă reieşit din actele normative şi din dispoziţiile directorului executiv;

 • îndeplineşte atribuţiile ce revin din prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor cu modificările şi completările ulterioare;

 • colaborează şi cooperează cu autorităţile administraţiei publice locale în vederea promovării unor interese comune;

 • primeşte, soluţionează, ordonează, păstrează şi arhivează corespondenţa cu instituţiile publice din judeţ şi din ţară;

 • colaborează cu celelalte structuri de specialitatedin cadrul direcţiei pentru realizarea unor acţiuni de interes comun.

ÎNAPOI
Sari la conținut