Biroul adopţii şi postadopţii

Ascultă Pagina
Biroul adopţii şi postadopţii

Compartimentul adopţii

 • identifică copiii ale căror Planuri Individualizate de Protecție prevăd ca obiectiv final adopția, prin colaborarea cu serviciul de asistență maternală și cu serviciul de management de caz pentru copiii din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului a Județului Suceava, precum și cu serviciile de asistență socială de la nivelul primăriilor locale;

 • contactează familiile biologice în vederea informării și conștientizării efectelor adopției;

 • identifică, evaluează și formează familiile potențial adoptive prin:

  • -selectarea cererilor familiilor/persoanelor;
  • -evaluarea inițială psihosocială a acestora;
  • -formarea acestora în cadrul cursurilor de pregătire;
  • -evaluarea finală în vederea obținerii atestatului de familie/persoană aptă să adopte.
 • identifică cea mai potrivită familie adoptatoare pentru copilul adoptabil realizând potrivirea practică dintre copil și familie și mutarea copilului în familie;

 • monitorizează post-încredințare în vederea adopției, prin vizite la familii adoptive bilunar, întocmirea de rapoarte de vizită bilunare în perioada de încredințare în vederea adopției și consilierea familiei adoptive și a copilului în vederea înțelegerii și acceptării adopției;

 • asigură asistenţă, consultanţă şi reprezentare juridică a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Județului Suceava şi a copiilor potenţial adoptabili, în fața instanței de judecată;

 • promovează drepturile copilului;

 • întocmeşte corespondenţa cu Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopții privitor la situația copiilor pentru care se solicită dezvăluirea adopției;

 • asigură introducerea datelor cu caracter personal ale familiilor adoptive și ale copiilor declarați adoptabili în Registrul Național de Adopții;

 • generează liste de potrivire teoretică și practică ale copiilor adoptabili cu familii atestate;

 • asigură asistenţă juridică şi reprezentarea în faţa instanţelor de judecată a instituţiei, a minorilor pentru care s-a stabilit Planul Individualizat de Protecție cu finalitatea adopție;

 • promovează acţiuni în justiţie, întocmeşte cereri sau sesizări adresate altor organe cu activitate jurisdicţională, exercită căi de atac, în baza delegaţiei date în scopuri ce privesc adopția de către instituţie;

 • perfecționează personalul în vederea oferirii unor servicii de calitate prin participarea acestora la cursuri de perfecționare, participare la schimburi de experiență și instruiri periodice pe anumite teme de însușire a legislației și a literaturii de specialitate.

Compartimentul postadopții

 • monitorizează post adopție copilul în familia adoptivă timp de 2 ani de la rămânerea irevocabilă a sentinței de încuviințare a adopției, prin întocmirea de rapoarte trimestriale post adopție, întâlniri în cadrul grupurilor suport a părinților adoptatori și informarea familiilor cu privire la existența Asociației Părinților Adoptatori;

 • organizează trimestrial întalniri cu familiile care au adoptat sau de câte ori este nevoie pentru a monitoriza eventuale crize în adopție;

 • organizează Ziua Națională a Adopției prin întâlnirea familiilor care au adoptat cu familii care doresc să adopte pentru a le împărtăși din experiența lor.

ÎNAPOI
Sari la conținut