Informații Locale Adopții

INFORMAȚII UTILE pentru familiile care doresc să adopte un copil

Despre adopție, dacă ne referim strict ca termen, putem spune că reprezintă „un act juridic prin care se creează legătura de filiație între adoptator și adoptat precum și legături de rudenie între adoptat și rudele adoptatorului.”
Însă adopția înseamnă mult mai mult.
Adopția înseamnă o șansă pentru doar o parte din cei 177 de copii cu vârsta până la 10 ani, care fac parte din cei 1451 copii aflați în sistemul de protecție cu măsură de ocrotire, restul fiind copii mai mari de 10 ani pentru care familiile potențial adoptatoare nu solicită adopția sau se află în plasament simplu la rude până la gradul IV. Din cei 177 de copii cu vârste până în 10 ani (34 sunt în centre rezidentiale de stat și 143 în plasament la asistenți maternali profesioniști), o mare parte sunt vizitați de părinți, sau rude ori sunt grupe de frați si nu se poate deschide procedura de adopție pentru ei, deoarece  frații mai mari nu și doresc adopția.

De ce încurajăm adopția?
Adopția reprezintă șansa de a fi părinte și de a oferi dragoste necondiționată unor copii, șansă asumată de cele 74 de familii atestate care așteaptă un copil.
Adopția înseamnă împlinirea unui vis de a avea o familie pentru cei 23 de copii greu adoptabili de pe profilul public .
Și, nu în ultimul rând, adopția reprezintă posibilitatea celor 42 de familii care au depus cerere de evaluare, pentru a-și împlini visul de a deveni părinte.

Ce presupune adopția unui copil?
Un copil poate deveni adoptabil doar dacă are instituită măsura plasamentului de protecție specială la asistent maternal profesionist sau în sistem rezidențial, cu excepția copilului din familie pe care îl adoptă soțul/soția care nu este părinte natural sau care se află în plasament la o rudă până la gradul IV care își manifestă dorința să-l adopte.
Un copil poate fi adoptat numai după ce instanţa l-a declarat adoptabil. Nu orice familie poate să adopte un copil. Este importantă motivaţia care stă la baza unei astfel de decizii deoarece „familiile care își doresc să adopte, de fapt își doresc să devină părinți, să treacă prin experiența de a fi părinte cu toate bucuriile,
emoțiile și împlinirile generate de creșterea și educarea unui copil”.


Statistici și condiții
Din anul 2016 până în octombrie 2020 au fost declarați adoptabili un număr de 191 de copii.
Din statisticile Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Suceava rezultă că anul acesta, până la acest moment, s-au făcut 23 deschideri de procedură de adopţie, cu sentinţe definitive.
Asta înseamnă că 33 copii adoptabili şi-au găsit o familie dispusă să le acorde iubirea şi îngrijirea de care au nevoie, iar pe rolul instanței se mai află 4 dosare de încredințare în vederea adopției. În așteptare sunt 74 de familii.

Criteriile de selecție pe care, de obicei, o familie atestată să adopte, le emite, sunt următoarele:
vârsta copilului, sexul copilului, starea de sănătate a copilului, etnia precum și numărul de copii pe care familia respectivă dorește să-i adopte.

Condițiile pe care o familie trebuie să le îndeplinească pentru a deveni părinți adoptivi sunt prevăzute de Legea 273 republicată în 2016 și Normele metodologice care prevăd existența garanțiilor materiale și morale ale potențialilor părinți adoptivi, care trebuie dovedite cu documente, adeverințe de venit și recomandări, precum și adeverințe medicale și de la medicul psihiatru care dovedesc inexistența impedimentelor la adopție.
De asemenea, cei care doresc să adopte trebuie să urmeze cursurile care au loc la sediul DGASPC Suceava și să participe la întâlnirile de evaluare prevăzute de lege pentru a putea obține Atestatul de familie/persoană aptă să adopte. Acesta se poate obține în termen de 90 de zile de la depunerea cererii dacă sunt îndeplinite toate condițiile prevăzute de lege și familia parcurge toate etapele de evaluare.

Perioada de încredințare în vederea adopției reprezintă perioada de acomodare a familiei cu copilul și a copilului cu familia și durează 3 luni, din momentul în care instanța de judecată respectiv Tribunalul Suceava încredințează în vederea adopției un copil unei familii atestate ca aptă să adopte.

Durata de timp dintre eliberarea atestatului și încredințarea în vederea adopției este mai mare sau mai mică in funcție de caracteristicile copilului pe care familia dorește să-l adopte și depinde de criteriile de selecție care sunt: vârsta copilului, sexul copilului, starea de sănătate a copilului și numărul de copii pentru care familia este atestată.


De ce unele familii parcurg o perioadă mai lungă până la adopție?
Cei mai mulți dintre viitorii părinţi îşi doresc copii cu vârste cuprinse între 0 şi 8 ani, sănătoşi, în egală măsură băieţi şi fete, cei mai mulţi optând pentru ”indiferent de sex”. Cu cât criteriile de selecție sunt mai rigide cu atât este mai dificil de identificat un copil care să corespundă cerințelor familiei adoptive.
Vârsta mare a unui copil (mulţi dintre cei care aşteaptă o familie au vârsta peste 6 ani) face mai dificilă găsirea unei familii care să-i adopte sau faptul că sunt grupe de fraţi, care îşi doresc să trăiască în continuare nedespărţiţi.
Cu cât familia este mai flexibilă cu privire la vârstă, număr de frați, sex sau etnie, cu atât perioada privind procedura de adopție se poate scurta.
Pentru marea majoritate a familiilor care doresc să adopte un copil nu contează etnia. De-a lungul anilor au fost adoptaţi şi copii de etnie romă, ceea ce înseamnă că nu acesta este impedimentul cel mai mare la a găsi o familie pentru un copil.
De aceea adopția înseamnă împlinirea unui vis prin iubire pentru cele 171 de familii care au adoptat din anul 2016 până în prezent, de când legea a fost modificată.
În încheiere o putem cita pe autoarea Kristine A. Lombardi care printr-o povestioară despre adopție, scrie că ”toți cei care doresc să adopte sau așteaptă un copil în adopție, își vor găsi copilul potrivit pentru ei, doar
dacă rămân ei înșiși”.