Director Executiv Adjunct – MARGARETA ISĂILĂ

Director Executiv Adjunct – MARGARETA ISĂILĂ
Ascultă Pagina

Directorul executiv adjunct pe domeniul protecţiei drepturilor copilului şi ale persoanelor adulte îşi desfăşoară activitatea conform normelor şi legislaţiei  specifice în vigoare, conform fişei postului şi atribuţiilor care i-au fost delegate prin dispoziţia directorului executiv, ţinând permanent legătura cu direcţiile şi serviciile de specialitate pe domeniile de specialitate.
 
 a) coordonează activitatea compartimentelor de specialitate şi a centrelor de plasament pe linia protecţiei drepturilor copilului şi răspunde de aplicarea prevederilor legislaţiei în vigoare;
 b) elaborează proiecte şi adoptă strategii judeţene anuale, pe termen lung şi mediu referitoare la restructurarea, organizarea şi dezvoltarea sistemului judeţean de protecţie a copilului aflat în dificultate, inclusiv a serviciilor de sprijin şi asistenţă pentru prevenirea situaţiilor ce pun în pericol securitatea şi dezvoltarea copilului şi le supune aprobării Consiliului Judeţean;
 
 c) supervizează activitatea personalului de specialitate pe linie de protecţie a copilului;
 
 d) asigură promovarea principiilor şi normelor prevăzute de Convenţia O.N.U. cu privire la drepturile copilului;
 
 e) verifică activitatea de protecţie a copilului asigurând în acelaşi timp circuitul şi regimul actelor şi dosarelor cu respectarea confidenţialităţii acestora;
 
 f) verifică activitatea asistenţilor maternali profesionişti;
 
 g) colaborează cu alte instituţii şi organizaţii în vederea dezvoltării de programe în domeniul protecţiei copilului;
 
 h) asigură aplicarea legislaţiei specifice de protecţie specială a persoanelor cu handicap şi protecţie socială a tuturor categoriilor defavorizate de adulţi, bătrâni, persoane marginalizate, persoane aflate în situaţii de risc, persoane abuzate, etc,);
 
 i) are în subordine personalul care acordă asistenţă socială persoanelor adulte;
 
 j) coordonează activitatea compartimentelor de specialitate şi a centrelor pe linia protecţiei persoanelor adulte cu handicap răspunzând de îndeplinirea atribuţiilor de serviciu de către salariaţi;
 
 k) aprobă dosarele pentru acordarea drepturilor prevăzute de lege, persoanelor cu handicap şi semnează deciziile de intrare în plată;
 
 l) urmăreşte implementarea standardelor de calitate în instituţiile rezidenţiale, facând propuneri cu privire la dotările suplimentare şi acţiunile necesare îmbunătăţirii calităţii serviciilor oferite;
 
m) colaborează cu alte instituţii şi organizaţii în vederea dezvoltării de programe în domeniul protecţiei persoanelor adulte.
ÎNAPOI
Sari la conținut