Campanie ”PORȚI DESCHISE – spre comunitate” 2019

Ascultă Pagina
Campanie ”PORȚI DESCHISE – spre comunitate” 2019

Cea de-a V-a ediție a Campaniei ”Porți deschise-spre comunitate” se finalizează prin vizite în centrele de adulți astăzi 6 iunie și mâine, 7 iunie 2019 în centrele de copii din structura DGASPC Suceava.

Menționăm faptul că ediția a IV-a a Campaniei ”Porți deschise –spre voluntariat” de anul trecut a avut un ecou deosebit, atingându-și scopul, acela de a oferi transparență serviciilor oferite, de a facilita schimburi de experiență dar și de a implica societatea civilă în acțiunile și proiectele noastre.,

În ediția din acest an, Campania ”Porți deschise-spre comunitate”, a primit notă mai amplă și anume aceea de colaborare comunitară, interinstituțională și, de ce nu, internațională. Scopul campaniei a fost, ca pe lângă prezentarea serviciilor noastre, să promovăm inițiativele publice sau private din comunitățile care acordă o atenție sporită domeniului de asistență socială, comunități care și-au dezvoltat servicii de prevenire la nivel local dar și să facilităm dezvoltarea relațiilor de colaborare între autorități publice locale și ONG-uri.

  1. DESFĂȘURAREA ACȚIUNILOR: 1 APRILIE – 31 MAI 2019 :
  2. 1. Campania ”Porți deschise- spre comunitate” a debutat printr-o întâlnire îndata de 4 aprilie 2019, la care a participat o delegație din Raionul Soroca, Republica Moldova (vicepreședintele raionului și specialiști din cadrul Direcției de Asistență Socială și Protecția Familiei din Raionul Soroca). La întâlnire a participat și domnul Marin Gheorghe Niță, vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, conducerea și specialiști din cadrul Direcției.

Întâlnirea care a avut un caracter informal și informativ, a creat o punte de legătură între specialiștii DGASPC și specialiștii din cadrul Direcției de Asistență Socială și Protecție a Familiei Soroca.

Îi avem astăzi din nou printre noi și le mulțumim pentru faptul că au dat curs invitației noastre și la început și la final de campanie.

  1. A urmat a doua întâlnire, în data de 11 aprilie 2019, la care au participat reprezentanții primăriilor din orașe și municipii (viceprimari, secretari, șefi DAS/SPAS/Birouri de asistență socială), Fundația FARA prin doamna Carmen Netedu, director programe, o delegație din cadrul Direcției de Asistență Socială și Protecția Familiei Ocnița Republica Moldova, conducerea și specialiștii din cadrul serviciilor DGASPC Suceava.

Fiecare reprezentant și-a prezentat serviciile dezvoltate, proiectele sociale, precum și nevoile identificate la nivel de comunitate.

Din prezentările făcute, am remarcat faptul că începând cu anul 2015, legislația din Republica Moldova s-a orientat foarte mult către comunitate și rezolvarea problemelor sociale la nivel local. Astfel, asistenții sociali din cadrul primăriilor sunt angajați ai Direcțiilor de Asistență Socială și Protecția Familiei, astfel încât cazurile sunt instrumentate de specialiști și rezolvate la nivel local, iar pentru cazurile de urgență, dispoziția de preluare în regim de urgență este semnată de primar care reprezintă Autoritatea Tutelară Locală. Ajutoarele sociale (fondul de ajutor monetar) sunt în sarcina Direcței și sunt acordate în cazuri de urgență. Au o rețea de asistenți paternali și există foarte puține centre de plasament dar și case sociale cu familii angajate să primească în plasament un număr mai mare de copii. În structura Direcției se află și rețeaua de îngrijire la domiciliu pentru bătrâni dar și rețeaua de asistenți personali pentru persoanele cu handicap din fiecare comunitate. Au câteva azile pentru persoane vârstnice iar persoanele cu handicap grav care nu pot fi îngrijite de asistenți personali, sunt internate în spitale aparținând Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.

  1. Campania a continuat cu o întâlnire în data de 26 Aprilie, cu ONG-urile partenere, care ne-au fost alături de-a lungul timpului dar și cu organizațiile care au raspuns apelului nostru anul trecut și au desfășurat acțiuni de voluntariat cu copiii din centrele noastre de plasament (ajutor la teme, excursii, ieșiri la teatru, la cinema sau pur și simplu, în oraș.

Am discutat despre noi proiecte, despre nevoile identificate în comunitățile sucevene și despre modul în care organizațiile se pot implica la nivel local pentru prevenirea abandonului și separării copiilor de familie, a abandonului școlar, pentru sprijinirea persoanelor vârstnice și dezvoltarea de servicii sociale în comunitățile sucevene.

Au participat președinți, directori sau reprezentanți de la Fundația FARA, HHC România, Fundația Te Aud România, Asociația Salvați Copiii, Filiala Suceava, Asociația ”Ajungem Mari”, Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina, Tineri de Succes, Asociația Casa Betel, Asociația PACT dar și de Consiliul Județean al Elevilor Suceava.

  1. Pe parcusul lunilor aprilie și mai, am continuat campania prin întâlniri cu reprezentanții din 94 de autorități publice locale din județul Suceava (primari, viceprimari, secretari și asistenți sociali) precum și cu reprezentanți ai ONG-urilor partenere, în zilele de 9 mai, 15 mai, 22 mai, 29 și 30 mai 2019.

Toate întâlnirile care au avut un caracter informal și informativ, au fost benefice pentru toate părțile implicate deoarece autoritățile locale au prezentat structura socială îmființată la nivel de primărie (SPAS, Birou sau Compartiment de Asistență Socială), serviciile sociale existente sau nevoile identificate precum și eventualele colaborări un ONG-uri partenere.

De asemenea, ONG-urile și-au prezentat proiectele în desfășurare dar și oferta de a dezvolta noi servicii la inițiativa primăriilor doritoare precum și modul în care pot interveni în cazuri concrete, pentru prevenirea și rezolvarea situațiilor de risc.

În același timp, noi, am prezentat toate serviciile Direcției precum și proiectele care sunt în curs de desfășurare:

TEAM-UP- angajarea în decursul a 5 ani, începând din acest an, a unui număr total de încă 150 de asistenți maternali profesioniști, având în vedere faptul că orice copil care are până în 7 ani, aflat în stuație de risc, va putea fi plasat doar în asistență maternală,

– PIN ”Pași spre Viitor”- în cadrul căruia vor fi construite trei locuințe protejate cu o capacitate de 8 persoane fiecare și un centru de zi pentru adulți cu handicap,la Cacica, prin restructurarea CRRN Costâna,

– un proiect în desfășurare cu HHC România, în vederea închiderii Centrului de Plasament ”Mihai și Gavril” de la Solca și construirea a două case de tip familial în aceeași localitate, cu finalizare în decembrie 2019.

Faptul că am adus la aceeași masă reprezentanți ai autorităților locale și ai organizațiilor neguvernamentale, a avut rezultate peste așteptări, deoarece primarii au fost încântați de faptul că pot colabora cu ONG-urile pentru a implementa și susține dezvoltarea de servicii sociale la nivel local dar și pentru faptul că, în cazurile de risc, pot apela la reprezentanții ONG-urilor prezente.

De asemenea, faptul că am avut la întâlniri mulți primari care au dat curs invitației noastre, ne-a arătat faptul că sunt preocupați și de partea socială a comunității, au constatat că există primării care au înființat servicii sociale prin atragerea de fonduri europene sau în colaborare cu ONG-uri cu care au inițiat parteneriate, au constatat faptul că pot apela la omologii domniilor lor pentru rezolvarea unor cazuri sociale din comunitate, în special atunci când e vorba de persoane vârsnice rămase fără niciun sprijin.

CONCLUZII

Putem concluziona că fiecare autoritate publică locală se confruntă cu cel puțin una sau mai multe probleme identificate de specialiștii noștri din practica celor 22 de ani de asistență socială în România și în Suceava dar și din discuțiile avute în cadrul acestor întâlniri: abandon școlar, copii rămași singuri acasă, fără reprezentant legal, abuzați prin cerșetorie, exploatare prin muncă, violență școlară/domestică, bătrâni singuri acasă, lipsa locurilor de muncă, părinți dependenți de ajutorul social, lipsa posibilităților de reintegrare în familie a copiilor din sistemul de protecție etc

Tot împreună am identificat și soluțiile care se pot concretiza prin parteneriate publice-private, prin scrierea de proiecte și atragerea de fonduri, prin parteneriate zonale între autorități publice locale.

Astfel, se pot înființa echipe mobile comunitare/zonale pentru consilierea și susținerea copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate, rețele de îngrijire la domiciliu a persoanelor cu dizabilități/persoanelor vârstnice care nu au susținători, cabinete de educație parentală, centre after school pentru reducerea abandonului școlar (centrele de zi sunt prea costisitoare pentru comunități!), sprijin pentru persoanele cu dizabilități din comunitate (cluburi, ateliere etc), sprijin pentru reintegrarea în familie a copiilor din sistemul de protecție, sprijin pentru reintegrarea în familie a persoanelor adulte cu handicap din centrele rezidențiale pentru adulți cu handicap, ale DGASPC.

Tot din discuțiile cu primăriile a reieșit necesitatea de a avea întâlniri cel puțin anuale și nu doar cu primăriile ci și cu alte instituții partenere, în special cu Inspectoratul Școlar Județean Suceava, AJOFM și Direcția de Sănătate Publică Suceava.

Deoarece nu au participat toate primăriile la aceste întâlniri, din diverse motive, îi vom invita pe cei 20 de primari la o nouă întâlnire pe care o vom organiza cât mai curând posibil.

Trebuie să vă mai spunem că am avut și un concurs de afișe între centre, sunt cele pe care le vedeți aici și care au fost votate de către participanții de la ultimele două întâlniri cu primăriile și cu ONG-urile. Deși fiecare afiș este lucrat împreună cu beneficiarii și transmite un mesaj de întâmpinare a vizitatorilor cu brațele deschise, doar două afișe, din cele care au întrunit cele mai multe voturi (unul de la copii și unul de la adulți) au devenit parte din afișul campaniei la nivel județean. Cele două afișe câștigătoare din acest an sunt efectuate de echipele de la CRRN Mitocu Dragomirnei și de la Servicii Multifunncționale pentru Copilul în Dificultate din Gura Humorului.

În ceea ce privește cele două zile de final de campanie, vă invităm să vizitați centrele noastre conform calendarelor pe care le-am pus la dispoziție:

  • În data de 6 iunie 2019:

– Porți deschise în toate centrele pentru adulți cu dizabilități din structura DGASPC Suceava, conform calendarului anexat,

  • În data de 7 iunie 2019:

Porți deschise în toate centrele pentru copii din structura DGASPC, conform calendarului anexat,

ÎNAPOI
Sari la conținut