Întâlnire primării din municipii și orașe 09.05.2019 Campania ”PORȚI DESCHISE-spre comunitate”

Ascultă Pagina
Întâlnire primării din municipii și orașe 09.05.2019 Campania ”PORȚI DESCHISE-spre comunitate”

În data de 9 Mai 2019, am avut a patra întâlnire din cadrul Campania ”PORȚI DESCHISE-spre comunitate”, la sediul DGASPC Suceava, la care au participat reprezentanții a 21 de autorități locale (primari, viceprimari, secretari, compartimente de asistență socială), dar și reprezentanți ai ONG-urilor partenere (Fundația FARA, Te Aud România, Tineri de Succes, Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina, Consiliul Județean al Elevilor, Asociația PACT, Asociația Casa Betel), precum și conducerea și specialiștii din cadrul serviciilor DGASPC Suceava.

Întâlnirea care a avut un caracter informal și informativ, a creat o punte de legătură între toți cei prezenți, și a avut ca scop prezentarea serviciilor dezvoltate la nivel județean, dar și local, dezvoltarea relațiilor de colaborare și o mai strânsă legătură între specialiști, ONG-uri și instituții.

Așa cum am mai menționat, în acest an, în cadrul Campaniei ”Porți deschise-spre comunitate”, ne-am propus, ca pe lângă deschiderea spre voluntariat în centrele noastre, să ne îndreptăm atenția către comunitate și vă propunem să fiți alături de noi, în acest demers. Dacă, legislația și standardele implementate în decursul celor 22 de ani de la înființare, au condus la o dezvoltare progresivă și multiplă a serviciilor oferite de către instituția noastră și la crearea unor condiții optime și în deplină siguranță, pentru beneficiarii noștri, copii, tineri sau adulți, nu același lucru s-a întâmplat și în comunitate, unde serviciile sociale și de prevenire nu au fost dezvoltate în același ritm.

Din acest motiv, începând cu această campanie, ne-am dorit, ca pe lângă prezentarea serviciilor noastre, să salutăm inițiativele private sau publice din comunitățile care acordă o atenție sporită domeniului de asistență socială și care și-au dezvoltat servicii de prevenire la nivel local, ceea ce a condus la reducerea ratei abandonului familial și a situațiilor de risc, neglijență sau exploatare și să invităm celelalte primării să acorde o atenție sporită domeniului de asistență socială.

Astfel, începând cu luna aprilie și până la ”deschiderea porților” în luna iunie, pe parcursul acestei campanii, se desfășoară seria întâlnirilor cu toate cele 114 autorități locale din județul Suceava, întâlniri cu ONG-urile partenere pentru obținerea unui feedback precum și a unor recomandări prețioase în ceea ce privește modul de lucru cu beneficiarii serviciilor noastre, întâlniri cu instituțiile partenere și desigur, concursuri la care vor participa cei mai talentați copii, tineri sau adulți din sistemul de protecție.

Prezența în număr mare a reprezentanților primăriilor a fost pentru noi un indicator important al interesului acordat domeniului asistenței sociale.

Următoarea întâlnire cu primăriile, va avea loc în data de 15 Mai 2019, la sediul DGASPC Suceava, invitația fiind adresată, în special primarilor, deoarece decizia pentru dezvoltarea serviciilor sociale la nivel local, le aparține în cea mai mare măsură.

În cadrul acestei întâlniri, fiecare participant a prezentat serviciile oferite, modul de organizare la nivel local al SPAS-urilor (Birou, compartiment sau persoană cu atribuții în asistență socială), nevoile identificate și planuri de viitor.

Prezența reprezentanților ONG-urilor a fost salutată cu interes de reprezentanții primăriilor, punând bazele unei viitoare colaborări.

O intervenție extrem de tonică a venit din parte președintelui și a directorului Consiliului Județean al Elevilor Suceava. Elevi în primii ani de liceu, aceștia au susținut ideea ca primăriile să acorde burse sociale elevilor din comunitățile rurale tocmai pentru a reduce fenomenul abandonului școlar care este îngrijorător.

La final, a urmat partea de întrebări, schimburi de informații, de legislație și putem afirma că a fost un schimb de informații extrem de interesant între specialiști.

ÎNAPOI
Sari la conținut