Servicii Multifuncţionale pentru copilul aflat în dificultatate – Gura Humorului

Ascultă Pagina
Servicii Multifuncţionale pentru copilul aflat în dificultatate – Gura Humorului
 • 1. Case şi Apartamente de tip familial pentru copii cu dizabilităţi
 • 2. Case şi Apartamente de tip familial pentru copii
 • 3. Centrul de Recuperare
Adresa: Strada Locotenent Mărceanu, numărul 18, Gura Humorului
Telefon: 0230 233 170
Șef Centru: Mihaela Pintilie

Servicii Multifunctionale – Gura Humorului

DESCRIEREA SERVICIULUI

Centrul de Servicii Multifuncţionale pentru Copilul aflat în dificultate Gura Humorului este o structură funcţională în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului şi cuprinde următoarele componente:

 • 1. Case şi Apartamente de tip familial pentru copii cu dizabilităţi
 • 2. Case şi Apartamente de tip familial pentru copii
 • 3. Centrul de Recuperare și Atelierul de ţesături şi împletituri

Casele şi Apartamentele de Tip Familial din cadrul serviciului au ca obiectiv asigurarea următoarelor activităţi principale:

 • -activităţi de primire şi găzduire a copiilor/tinerilor pe perioada măsurii de protecţie
 • -activităţi de supraveghere,îngrijire şi întreţinere zilnică a beneficiarilor într-un cadru şi după un program asemănător celui din familie
 • -activităţi de aprovizionare cu alimente, produse de igienă şi curăţenie, întreţinerea casei,asigurarea celor 3 mese principale şi a gustărilor,îmbrăcăminte,încălţăminte,consumabile necesare pentru activităţile zilnice de îngrijire
 • -activităţi de asistenţă medicală generală adaptată permanent nevoilor individuale ale beneficiarilor
 • -activităţi de educaţie,şcolarizarea obligatorie,asigurarea accesului la informare,dezvoltarea relaţiilor copilului/tânărului cu comunitatea
 • -activităţi de recreere-socializare,abilitare-reabilitare,consiliere,dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă,alte activităţi de sprijin în funcţie de nevoile copilului
 • -activităţi de menţinere a legăturilor cu familia/familia extinsă precum şi alte persoane faţă de care copilul a dezvoltat legături de ataşament
 • -activităţi de pregătire corespunzătoare a beneficiarului pentru ieşirea din serviciu pentru reintegrarea familială/integrarea socio-profesională
 • -activităţi de promovare a Caselor de Tip Familial la nivel comunitar şi instituţional.

Categoria de beneficiari la care se adresează Centrul de Servicii Multifuncţionale pentru copilul aflat în dificultate Gura Humorului este reprezentată de copii/tineri cu şi fără dizabilităţi.

Numărul de beneficiari: – 119 prezenți la data de 1 septembrie 2018

Situaţia de dificultate la care serviciul răspunde:

 • -copilul ai cărui părinţi sunt decedaţi,necunoscuţi,decăzuţi din exerciţiul dreptruilor părinteşti sau cărora li s-a aplicat pedeapsa interzicerii drepturilor părinteşti,puşi sub interdicţie,declaraţi judecătoreşte morţi sau dispăruţi,când nu ar putea fi instituită tutela.
 • -copilul,care în vederea protejării intereselor sale,nu poate fi lăsat în grija părinţilor din motive neimputabile acestora;
 • -copilul abuzat sau neglijat.

Categoria de beneficiari: băieti şi fete cu vârsta între 6 -21 ani, proveniti din familii cu multi copiii fără conditii materiale necesare, orfani de unul sau ambii părinți, aflați în situație de risc, de abandon școlar, copii neglijați, care frecventează cursurile școlare în cadrul Colegiului Al.cel Bun din Gura Humorului , respectiv în cadrul Școlii Gimnaziale nr 3, Școlii Gimnaziale nr 2. Scolii Gimnaziale nr 1 dar și la Centrul Scolar pentru Educație Incluzivă Sf.Andrei Gura Humorului.

Centrul de Servicii Multifuncţionale pentru copilul aflat în dificultate Gura Humorului asigură pregătirea corespunzătoare a ieşirii copilului/tânărului din serviciu prin dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă şi a altor condiţii necesare pentru reintegrarea sau integrarea socio-profesională.

MISIUNEA CENTRULUI

Asigurarea accesului copiilor/tinerilor pe o perioada determinata la gazduire,ingrijire,reabilitare, educatie si pregatire in vederea reintegrarii familiale si sociale,reintegrarii socio-profesionale

I.Case si apartamente de tip familial pentru copilul normal

 • 1.Apartament de tip familial nr.1,str.Cetătii,nr.6,sc.B,et.I,ap.3,Gura Humorului –cu o capacitate de 5 locuri;
 • 2.Apartament de tip familial nr.2,str.Piata Republicii,bl.T850,sc.C,ap.10,Gura Humorului-cu o capacitate de 6 locuri;
 • 3.Casa de tip familial nr.6,str.M-rea Humorului,nr. 108 Gura Humorului-cu o capacitate de 12 locuri;
 • 4.Casa de tip familial “Sidorovici”,str. Locotenent Mărceanu nr 18 Gura Humorului-cu o capacitate de 12 locuri;
 • 5.Apartamnet de tip familial Licurici Str.Cetatii Bl.6 Sc D ap 1 Gura Humorului cu o capacitate de 5 locuri

Categoria de beneficiari:băieti şi fete cu vârsta între 8-20 ani,proveniti din familii cu multi copiii fără conditii materiale necesare,orfani de unul sau ambii părinti,aflati în situatie de risc,de abandon scolar,copii neglijati,care frecventează cursurile scolare în cadrul Colegiului Alexandru cel Bun,respectiv în cadrul Scolii gimnaziale nr 3, Scolii Gimnazile nr.2, ,Scolii Gimnaziale nr.1,

II.Case si apartamente de tip familial pentru copilul cu dizabilităti:

 • 1.Apartament de tip familial nr.3,str.Milcov,bl.14,sc.C,Ap.14,Gura Humorului-capacitate – 6 locuri;
 • 2.Apartament de tip familial nr.4,str.Milcov,bl.11,sc.A,ap.2,Gura Humorului-capacitate-5 locuri;
 • 3.Apartament de tip familial nr.11,str.Cetătii,nr.4,sc.A,ap.1,Gura Humorului –capacitate-5 locuri;
 • 4.Apartament de tip familial nr.12,str.Cetătii,nr.6,sc.C,ap.6,Gura Humorului-capacitate-6 locuri;
 • 5.Casa de tip familial nr.7,str.Stefan cel Mare,nr.3,Gura Humorului –capacitate 12 locuri;
 • 6. Casa Orhideea str.Moldovei nr 40 capacitatea -12 locuri
 • 7. Casa Iasmina str. Moldovei nr 40 capacitatea -12 locuri
 • 8. Casa Iris str. Moldovei nr 40 capacitatea -12 locuri
 • 9. Casa Lotus str. Moldovei nr 40 capacitatea -12 locuri

Categoria de beneficiari :băieti şi fete cu vârsta între 6-23 ani,proveniti din familii cu multi copii,fără conditii materiale necesare,orfani de unul sau ambii părinti,aflati în situatie de risc,de abandon scolar,copii neglijati,care frecventează cursurile în învătământ special în cadrul Centrului Scolar pentru Educatie Inclusivă”Sf Andrei”Gura Humorului

III.Centrul de Recuperare din cadrul Centrului de Servicii Multifunctionale pentru copilul aflat in dificultate Gura Humorului

Nume serviciu: Centrul de Recuperare din cadrul Serviciilor Multifunctionale pentru copilul aflat in dificultate Gura Humorului din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială si Protecția Copilului Suceava

Istoricul instituției:

Centrul de Recuperare, parte a Centrului de Servicii Multifunctionale pentru copilul aflat in dificultate Gura Humorului, a fost înființat la data de 1 martie 2004 prin proiectul PIN 1-09 de închidere a Centrului de plasament ”Laurenția Ulici” Gura Humorului, proiect derulat în cadrul Programului de interes național ”Închiderea instituțiilor de tip vechi și înființarea de centre de recuperare, case de tip familial și/ sau apartament”, finanțat de către Ministerul Muncii, Fmiliei și Protecției sociale și Persoanelor Vârstnice.

Descrierea generală a serviciului

Familia/ reprezentantul legal află despre serviciile oferite în cadrul Centrului de Recuperare din următoarele surse: serviciile specializate ale DGASPC, SPAS, medici, mass – media, părinți care au copii ce beneficiază deja de serviciile centrului, internet.

Ca urmare, ne contactează și completează o cerere de înscriere pe lista de așteptare.

Familia este informată în vederea întocmirii dosarului cu actele necesare. Asistentul social întocmeste documentația necesară admiterii și o înaintează DGASPC, directorul executiv emite dispoziția în baza căreia pot fi acordate servicii în cadrul Centrului de recuperare.

În prima zi are loc întalnirea familiei/ reprezentantului legal cu membri echipei interdisciplinare fiind completate fișa de primire a copilului în centru, iar familia/reprezentantul legal semnează contractul și ia la cunoștință regulamentul.

După terminarea perioadei de acomodare, beneficiarul va fi evaluat de specialiști în funcție de diagnostic și se vor completa fișele de evaluare inițială. Dupa evaluarea preliminară, echipa interdisciplinară stabileste planul de interventie pentru noul beneficiar.

Centrul de recuperare oferă următoarele servicii:

 • 1. Psihoterapie și terapie de expresie
 • 2. Kintetoterapie
 • 3. Ludoterapie
 • 4. Terapie Ocupațională
 • 5. Asistență socială
 • 6. Logopedie
 • 7. Psihoeducație și consiliere
 • 8. Stimulare cognitivă
 • 9. Grup de sprijin pentru părinții copiilor cu dizabilități.
 • 10. Asistență medicală.

Contextul local:. În teritoriu se acordă servicii de recuperare la domiciliul benefciarilor prin intermediul serviciului specializat în acest sens din structura DGASPC Suceava. Centrul de recuperare a fost înființat pentru a răspunde nevoilor de abilitare/ reabilitare neacoperite: grupuri de suport pentru părinți, cabinete specializate dotate cu aparatură performantă, instrumente de evaluare standardizate. Realizarea acestui serviciu a fost posibilă datorită implicării autorităților locale si județene, care au înțeles necesitatea si importanța existențeiacestui serviciu

Obiectivele serviciilor: – Acordarea de servicii specializate: sprijin, consiliere și terapii specifice copiilor cu dizabilitati din cadrul comunității, în vederea evitării instituționalizării și facilitarea menținerii acestora în familie.

 • Recuperarea copiilor cu dizabilități printr-un program specializat de terapie care implică: refacerea, abilitarea și atingerea unui potential optim de funcționare socială.
 • Sprijin și consiliere pentru părinții copiilor cu dizabilități în vederea prevenirii instituționalizării.

Grupul țintă: 10 copii cu dizabilități din cadrul comunității, proveniți din familie.

54copii cu dizabilități proveniți din cadrul Serviciilor Multifuncționale pentru copilul aflat în dificultate Gura Humorulu.

Beneficiari direcți: de serviciile Centrului de recuperare beneficiaza 64 de copiii cu dizabilități cu vârste cuprinse între 6 și 18 ani, din comunitate (orașul Gura Humorului și împrejurimi) provenind din familie sau rezidenți ai Sistemului de protecție al copilului.

Nu pot beneficia de serviciile oferite de centrul de recuperare tinerii care au împlinit 18 ani.

Aria de acoperire:

– orașul Gura Humorului și zona limitrofă.

Capacitatea maximă a serviciului:

Capacitatea maximă a serviciului este de 64 de beneficiari.

Servicii oferite:

 • – consiliere psihologiă, psihoeducație, terapie de expresie, terapie ocupațională,
 • – terapie logopedică,
 • – stimulare senzoriala, ludoterapie, stimulare cognitivă,
 • – kinetoterapie,
 • – asistentță medicală,
 • – educație pentru sănătate
 • – asistență socială,
 • – evaluare psihosocială permanentă;
 • – consilierea parinților și familiei.

Activități derulate:

În cadrul Centrului se desfăsoară următoarele tipuri de activități:

 • – înregistrarea cererilor de admitere;
 • – evaluarea psihosocială inițială, periodică si finală a beneficiarilor;
 • – sedințe de consiliere de grup si individuale cu beneficiarii
 • – terapii specifice,
 • – educație pentru sănătate si prevenire îmbolnăviri;
 • – activități care pregătesc integrarea socio-profesionala a beneficiarilor – dezvoltarea deprinderilor de viață independentă.
 • – activități de mediatizare a serviciului: pliante, prezentarea centrului, expoziții, serbări tematice, ”Ziua porților deschise”.
 • – întâlniri și ședințe de consiliere cu părinții beneficiarilor.

Parteneri:

În realizarea obiectivelor mai sus menționate Centrul de recuperare colaborează cu Centrul Școlar de Educație Incluzivă ”Sf. Andrei” Gura Humorului, Fundatia Special Olympics Romania, Asociatia Ana Dor Gura Humorului, Fundația ”Te aud Romania”, dar si cu școlile generale si liceul din localitate.

Programele derulate în cadrul Centrului de recuperare sunt susținute de către membrii echipei interdisciplinare, fiind organizate individual sau în grupuri mici în funcție de interese, probleme sau opțiunea părinților.

Programele desfășurate sunt:

 • – programe de informare a părinților privind educarea, formarea, sănătatea, îngrijirea copiilor, petrecerea timpului liber, orientare școlară și professional,
 • – programe de susținere a părinților,
 • – programe de formare: educația părinților, dezvoltarea atitudinilor și practicilor parentale, a responsabilității parentale, însușirea unor tehnici de autocunoaștere și cunoaștere, comunicare, luarea deciziilor, managementul timpului și a resuselor, soluționarea conflictelor.

Părinții oferă constant feedback pozitiv apreciind progresul copiilor lor, precum și interesul specialiștilor de a-i asista și de a le acorda suport (în ședințe individuale sau de grup), lucrând împreună la ameliorarea relatiei părinților cu copilul în demersul de compensare a deficitelor funcționale ale copilului.

Serviciu specializat la standarde de calitate

Serviciul dispune de proceduri, regulamente si metodologii de lucru, aprobate de către DGASPC Suceava și cunoscute de specialiștii centrului.

Având în vedere serviciile oferite si partenerii implicați, prin centrul de recuperare sunt prevenite anumite situații mult mai grave si costisitoare (copii instituționalizați, părinți epuizați.). De asemenea, centrul de recuperare oferă servicii care asigură cresterea gradului de autonomie personală și socială a beneficiarilor : consiliere psihologică pentru beneficiari și părinți, kinetoterapie, educație pentru sănătate.

In cadrul Centrului de Recuperare este Atelierul de țesătorie și împletituri

Activitățile de terapie ocupațională în cadrul Atelierului de țesătorie și împletituri sunt concepute ca ateliere de experimentare a unor meșteșuguri tradiționale și de dezvoltare a creativității.

Sunt realizate împreună cu beneficiarii centrului, sub îndrumarea unui educator specializat și este dotat cu război de țesut, materiale de lucru( sfoară, etamină,ată de cusut ptr realizarea unor semne de carte ; țesături tradiționale cu utilizarea războiului de țesut(trăistuțe tradiționale) , împletituri din foi de porumb ( decorațiuni,păpuși) și mici tablouri pe suport textil și din sfoară.

In cadrul Atelierului de țesaturi și împletituri se confecționează măști populare tradiționale romanesti, folosindu-se blănuri de oaie,de capră, seminte și alte accesorii pentru finalizarea obiectelor. În tradiția populară romanească măștile sunt legate de sărbătorile de iarnă.

Promovarea activităților din cadrul Atelierului de țesătorie si împletituri se face prin participarea beneficiarilor la diverse concursuri și targuri sociale, în vederea încurajării lor în continuitatea activităților la nivel de centru.

Durata și complexitatea activităților de la atelier, diferă în funcție de varstă și abilitățile grupurilor cărora li se adresează.

ÎNAPOI
Sari la conținut