Centrul de servicii multifuncţionale pentru copilul aflat în dificultate Fălticeni

Ascultă Pagina
Centrul de servicii multifuncţionale pentru copilul aflat în dificultate Fălticeni
 • Apartament "Stânișoara"
 • Apartament "Poiana"
 • Apartament "Olimpia"
 • Apartament "Victoria"
 • Apartament "Speranța"
 • Apartament "Atena"
 • Apartament "Zeus"
 • Apartament "Apollo"
 • Casa de tip familial pentru copilul cu dizabilități "Dalia"
 • Casa de tip familial "Domino"
 • Adăpost de zi şi de noapte pentru copiii străzii “Lizuca"
Adresa: Municipiul Fălticeni, judeţul Suceava
Telefon: 0230 545 955
Șef Centru: Iuliana Gabriela Curtui
-

CENTRULUI DE SERVICII MULTIFUNCțIONALE PENTRU COPILUL AFLAT ÎN DIFICULTATE FĂLTICENI

Sediul de la care se organizează furnizarea serviciilor: Aleea Căminului nr.2, municipiul Fălticeni, jud. Suceava, tel. 0230545955
Centrul de servicii multifuncționale pentru copilul aflat în dificultate Fălticeni a fost înființat prin reorganizarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului a Județului Suceava și cuprinde: apartamente, apartamente sociale, case de tip familial pentru copilul cu dizabilități, modul de tip familial și adăpost de zi şi de noapte pentru copiii străzii „Lizuca”

Misiunea generală a acestui serviciu constă în: furnizarea sau accesul copiilor pe o perioadă determinată la pregătire în vederea reintegrării sau integrării familiale, găzduire în condiţii optime, îngrijire conform normelor igienico-sanitare, acordarea de sprijin efectiv emoţional , accesul la educaţie nonformală şi informală, consiliere permanentă, formarea şi dezvoltarea deprinderilor de viaţă, integrarea socio-profesională, desfăşurarea în condiţii optime în propria locaţie a acţiunilor şi activităţilor, acces la viaţa comunitară.

Principlalele funcții ale serviciilor sociale sunt:

 • de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local;
 • de informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice și publicului larg despre domeniul său de activitate;
 • de promovare a drepturilor beneficiarilor și a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum și de prevenire a situațiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia;
 • de asigurare a calității serviciilor sociale ;
 • de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului .

Structura Centrului de servicii multifuncționale pentru copilul aflat în dificultate Fălticeni

                 Serviciul social Apartament nr.5 , cod serviciu social 8790CR-C-I este înfiinţat şi  administrat de furnizorul Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului a Județului Suceava, acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr.001628/05.01.2015, deține Licență de funcționare definitivă, seria LF nr.0004419/19.10.2017 și are sediul în municipiul Fălticeni, str. 2 Grăniceri, bl.27, sc. A, ap.8, județul Suceava, cu o capacitate de 5 locuri. Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Apartament nr.5 sunt copii fără dizabilități, indiferent de etnie, sex, religie şi clasă socială, cu vârste cuprinse între 7 – 18 ani, separați temporar sau definitiv de părinții lor, pentru care a fost dispusă o măsură de protecție.

 

Serviciul social  Apartament nr.8, cod serviciu social 8790CR-C-I este înfiinţat şi  administrat de furnizorul Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului a Județului Suceava, acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr.001628/05.01.2015, deține Licență de funcționare definitivă seria LF nr.0001478/10.07.2017 și are sediul în municipiul Fălticeni, str. 2 Grăniceri, bl.28, sc. D,  ap.11, județul Suceava, cu o capacitate de 5 locuri. Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Apartament nr.8 sunt copii fără dizabilități, indiferent de etnie, sex, religie şi clasă socială, cu vârste cuprinse între 7 – 18 ani, separați temporar sau definitiv de părinții lor, pentru care a fost dispusă o măsură de protecție.

Serviciul social  Apartament nr.10, cod serviciu social 8790CR-C-I este înfiinţat şi  administrat de furnizorul Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului a Județului Suceava, acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr.001628/05.01.2015, deține Licență de funcționare definitivă seria LF nr.0001465/27.06.2017 și are sediul în municipiul Fălticeni, str. Republicii, bl.50, sc. B,  ap.9, județul Suceava, cui o capacitate de 5 locuri. Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Apartament nr.10 sunt copii fără dizabilități, indiferent de etnie, sex, religie şi clasă socială, cu vârste cuprinse între 7 – 18 ani, separați temporar sau definitiv de părinții lor, pentru care a fost dispusă o măsură de protecție.

            Serviciul social Apartament social nr.7, cod serviciu social 8790CR-C-I este înfiinţat şi  administrat de furnizorul Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului a Județului Suceava, acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr.001628/05.01.2015 și are sediul în municipiul Fălticeni, str. Maior Ioan, bl.8, sc. C, et.4, ap.19, județul Suceava, cu o capacitate de 6 locuri. Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Apartament social nr.7 sunt copii cu vârsta între 7 și 18 ani, precum și tineri cu vârsta de până la 26 de ani, care își continuă studiile o singură dată la o formă de învățământ de zi, indiferent de etnie, sex, religie şi clasă socială, separați temporar sau definitiv de părinții lor, pentru care a fost dispusă o măsură de protecție.

Serviciul social  Apartament nr.9, cod serviciu social 8790CR-C-I este înfiinţat şi  administrat de furnizorul Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului a Județului Suceava, acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr.001628/05.01.2015, deține Licență de funcționare definitivă seria LF nr.0004420/19.10.2017 și are sediul în municipiul Fălticeni, str. Republicii, bl.50, sc. A,  ap.1, județul Suceava, cu o capacitate de 7 locuri. Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Apartament nr.9 sunt copiii fără dizabilități, indiferent de etnie, sex, religie şi clasă socială, cu vârste cuprinse între 7 – 18 ani, separați temporar sau definitiv de părinții lor, pentru care a fost dispusă o măsură de protecție.

Serviciul social Casa de tip familial pentru copilul cu dizabilități “Dalia”, cod serviciu social 8790CR-C-I este înfiinţat şi administrat de furnizorul Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului a Județului Suceava, acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr.001628/05.01.2015, deține Licență de funcționare definitivă seria LF nr.0000729/14.06.2019 și are sediul în municipiul Fălticeni, str. Nada Florilor, nr.13, județul  Suceava, cu o capacitate de 9 locuri. Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Casa de tip familial pentru copilul cu dizabilități “Dalia” sunt copii cu dizabilități mentale şi asociate, cu certificate de încadrare în grad de handicap grav, accentuat și mediu, indiferent de etnie, sex,  religie şi clasă socială, cu vârste cuprinse între 3 – 18 ani, separați temporar sau definitiv de părinții lor, pentru care a fost dispusă o măsură de protecție.  

Serviciul social Casa de tip familial “Domino”, cod serviciu social 8790CR-C-I este înfiinţat şi  administrat de furnizorul Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Suceava, acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr.001628/05.01.2015, deține Licență de funcționare definitivă seria LF nr nr.998/25.09.2019, și are sediul în municipiul Fălticeni, str. Ion Creangă, nr.54 bis, județul Suceava, cu o capacitate de 10 locuri. Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Casa de tip familial “Domino” sunt copii cu dizabilități mentale şi asociate, cu certificate de încadrare în grad de handicap grav, accentuat și mediu, indiferent de etnie, sex,  religie şi clasă socială, cu vârste cuprinse între 3- 18 ani, separați temporar sau definitiv de părinții lor, pentru care a fost dispusă o măsură de protecție.

 

Serviciul social Apartament social nr.2 Fălticeni , cod serviciu social 8790CR-C-I este înfiinţat şi  administrat de furnizorul Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului a Județului Suceava, acreditată conform Certificatului de acreditare seria AF nr.001628/05.01.2015, deține Licență de funcționare definitivă seria LF nr.4421/19.10.2017 și are sediul în municipiul Fălticeni, str. 2 Grăniceri, bl.20, sc. B, et.2, ap.8, județul Suceava, cu o capacitate de 5 locuri. Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Apartament social nr.2 Fălticeni sunt copii cu vârsta între 7 și 18 ani, precum și tineri cu vârsta de până la 26 de ani, care își continuă studiile o singură dată la o formă de învățământ de zi, indiferent de etnie, sex, religie şi clasă socială, separați temporar sau definitiv de părinții lor, pentru care a fost dispusă o măsură de protecție.

 

            Serviciul social social Adăpost de zi și de noapte pentru copiii străzii „Lizuca” Fălticeni, cod serviciu social 8790CR-C-III este înfiinţat şi administrat de furnizorul Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului a Județului Suceava, acreditată conform Certificatului de acreditare seria AF nr.001628/05.01.2015, deține Licență de funcționare definitivă, seria LF nr.0004447/20.12.2017, cu sediul în municipiul Fălticeni, str.Aleea Căminului nr.2, județul Suceava, cu o capacitate de 6 locuri. Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Adăpostul de zi și de noapte pentru copiii străzii „Lizuca” Fălticeni,  sunt:

– copiii străzii, respectiv copiii care trăiesc permanent în stradă și nu întrețin nici un fel de legături cu familia;

– copiii care se află circumstanțial în stradă și care păstrează legături ocazionale cu familia;

– copiii care se află permanent pe stradă trimiși de familie pentru a câștiga bani prin diverse munci, cerșit sau mici furturi;

– copiii familiilor fără adăpost.

 

 Serviciul social Modul de tip familial Fălticeni , cod serviciu social 8790CR-C-I este înfiinţat şi  administrat de furnizorul Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului a Județului Suceava, acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr.001628/05.01.2015, deține Licența de funcționare definitivă, seria LF nr.000183/27.10.2020 și are sediul în municipiul Fălticeni, str.  Aleea Căminului, nr.2, județul Suceava, cu o capacitate de 6 locuri. Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Modul de tip familial Fălticeni sunt copii fără dizabilități, indiferent de etnie, sex, religie şi clasă socială, cu vârste cuprinse între 7 – 18 ani, separați temporar sau definitiv de părinții lor, pentru care a fost dispusă o măsură de protecție.

 

Serviciul social Apartament “Speranța”, cod serviciu social 8790CR-C-I este înfiinţat şi  administrat de furnizorul Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului a Județului Suceava, acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr.001628/05.01.2015 și are sediul în municipiul Fălticeni, str. 13 Decembrie, bl.2, sc. A,  ap.2, județul Suceava, cu o capacitate de 5 locuri. Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Apartament “Speranța” sunt copii fără dizabilități, indiferent de etnie, sex, religie şi clasă socială, cu vârste cuprinse între 7 – 18 ani, separați temporar sau definitiv de părinții lor, pentru care a fost dispusă o măsură de protecție.

 

 Serviciul social Apartament social nr.6, cod serviciu social 8790CR-C-I este înfiinţat şi  administrat de furnizorul Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului a Județului Suceava, acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr.001628/05.01.2015 și are sediul în municipiul Fălticeni, str. 2 Grăniceri, bl.17, sc. A, et.2, ap.8, județul Suceava, cu o capacitate de 6 locuri. Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Apartament social nr.6 sunt copii cu vârsta între 7 și 18 ani, precum și tineri cu vârsta de până la 26 de ani, care își continuă studiile o singură dată la o formă de învățământ de zi, indiferent de etnie, sex, religie şi clasă socială, separați temporar sau definitiv de părinții lor, pentru care a fost dispusă o măsură de protecție

Cine oferă serviciile?
Echipa multidisciplinară formată din:

 • – șef centru;
 • – coordonator personal de specialitate;
 • – manager de caz;
 • – asistent social;
 • – psiholog;
 • – asistent medical;
 • – educator;
 • – supraveghetor de noapte;

 

ÎNAPOI
Sari la conținut