Servicii Multifuncţionale pentru copilul aflat în dificultate – Fălticeni

Ascultă Pagina
Servicii Multifuncţionale pentru copilul aflat în dificultate – Fălticeni
 • 1. Apartamente de tip familial pentru copii
 • 2. Modul de tip familial
 • 3. Apartament de tip familial pentru copii cu dizabilităţi
 • 4. Case de tip familial pentru copii cu dizabilități
 • 5. Apartament social
 • 6. Adăpost de zi şi de noapte pentru copiii străzii „Lizuca”
Adresa: Municipiul Fălticeni, judeţul Suceava
Telefon: 0230 545 955
Șef Centru: Iuliana Gabriela Curtui

Servicii Multifunctionale Falticeni

Prezentare generală:
Sediul de la care se organizează furnizarea serviciilor: Aleea Căminului nr.2, mun. Fălticeni, jud. Suceava, tel. 0230545955
CENTRUL DE SERVICII MULTIFUNCŢIONALE PENTRU COPILUL AFLAT ÎN DIFICULTATE FALTICENI cuprinde:

 •  Apartamente de tip familial

 •  Apartament de tip familial pentru copii cu dizabilităţi

 •  Apartament social

 •  Case de tip familial pentru copiii cu dizabilități

 • Modul de tip familial

 •  Adăpost de zi şi de noapte pentru copiii străzii „Lizuca”

Cum au luat fiinţă SERVICIILE MULTIFUNCŢIONALE PENTRU COPILUL AFLAT ÎN DIFICULTATE FĂLTICENI?
Prin implementarea proiectului Phare RO-SV 514 la nivelul D.G.A.S.P.C. Suceava, proiect ce a avut ca obiectiv închiderea Centrului de Plasament „Dumbrava Minunată”Fălticeni.
În prezent, se află în subordinea D.G.A.S.P.C. Suceava, încadrându-se în structura de protecţie de tip rezidenţial.

Misiunea generală a acestui serviciu constă în: furnizarea sau accesul copiilor pe o perioadă determinată la pregătire în vederea reintegrării sau integrării familiale, găzduire în condiţii optime, îngrijire conform normelor igienico-sanitare, acordarea de sprijin efectiv emoţional , accesul la educaţie nonformală şi informală, consiliere permanentă, formarea şi dezvoltarea deprinderilor de viaţă, integrarea socio-profesională, desfăşurarea în condiţii optime în propria locaţie a acţiunilor şi activităţilor, acces la viaţa comunitară.

Ce activităţi se desfăşoară?

 • 1. Activităţi de informare la nivelul comunităţii
 • 2. Activităţi de îngrijire : asigurarea unor condiţii de locuit de bună calitate, decente şi asemănătoare mediului familial , a unor spaţii igienico-sanitare amenajate şi dotate cu echipament corespunzător, a unei alimentaţii sănătoase, hrănitoare, oferirea necesarului de îmbrăcăminte, încălţăminte, rechizite, echipamente, bani de buzunar , asigurarea unei stări de siguranţă şi securitate a copiilor prin activităţi de supraveghere şi prin măsuri de reducere şi evitare a pericolelor.
 • 3. Activităţi de promovare şi menţinere a sănătăţii : înscrierea copiilor la un medic din familie din cadrul comunităţii, efectuarea de evaluări medicale periodice, oferirea de sprijin, îndrumare şi consiliere pe probleme de sănătate (consum de alcool, droguri, fumat, boli cu transmitere sexuală), asigurarea tratamentului medicamentos adecvat şi a asistenţei de prim ajutor.
 • 4. Activităţi de formare a deprinderilor de viaţă independentă: organizarea programului zilnic al copilului în activităţi de pregătire a hranei, de servire a mesei, de curăţenie, de studiu individual şi de petrecere a timpului liber de natură să dezvolte deprinderile de igienă personală, practice şi de muncă, de învăţare şi de organizare şi de gestionare a timpului.
 • 5. Activităţi de educaţie formală, informală şi nonformală: asigurarea accesului copiilor la învăţământul de masă din comunitate, oferirea de condiţii materiale adecvate pentru instruirea şi educarea copiilor, efectuarea unor activităţi de studiu în fiecare locaţie, îndrumarea copiilor în pregătirea temelor şcolare, organizarea unor vizite educative cu copiii la muzeele din oraş şi din judeţ, la mănăstirile limitrofe şi cele din nordul Bucovinei, participarea la diferite activităţi extraşcolare, proiecte educative, asigurarea accesului la mijloacele moderne de informare (mass-media, internet,etc).
 • 6. Activităţi recreative şi de socializare: organizarea la sediului centrului a unor activităţi sportive şi ludice reunite sub denumirea de ,,Club de vacanţă”, organizarea de mese festive pentru sărbătorirea zilelor de naştere ale copiilor, ieşiri în comunitate ( plimbări în aer liber, ieşiri la cofetărie, cumpărături), participarea copiilor la diferite evenimente din comunitate ,,Zilele Fălticeniului”, ,,Festivalul de Artă Medievală” Suceava, organizarea de tabere , excursii .
 • 7. Activităţi de evaluare, reabilitare şi consiliere psihologică: evaluare psihologică iniţială ( la începutul venirii fiecărui copil în sistem), anuală şi finală ( la sfârşitul ieşirii tânărului din sistem) , elaborarea unor programe de consiliere/reabilitare comportamentală indviduale/ de grup pentru facilitarea adaptării la regulile din cadrul sistemului, prevenirea comportamentelor de risc ( violenţă, conflicte, consum de alcool, conduite suicidare, etc) şi pentru integrarea socioprofesională şi familială, activităţi de consiliere a copiilor şi părinţilor acestora ( unde este posibil).
 • 8. Activităţi legate de menţinerea legăturii cu familia /reintegrarea familială şi/sau socioprofesională: oferirea posibilităţii copilului de a menţine legătura cu familia prin telefon, vizite, învoiri în week-end-uri/vacanţe, organizarea unor întâlniri de lucru (unde este posibil) cu familia copilului în vederea comunicării unor informaţii utile despre progresele şi regresele înregistrate pe linie intelectuală, comportamentală, pregătirea psihoemoţională a copilului şi a familiei, antrenarea tânărului în cursuri şi programe de pregătire profesională, participarea copiilor şi tinerilor la târguri de ofertă educaţională şi profesională, colaborarea cu servicii sociale din comunitate în vederea asigurării integrăriii sociale.

STRUCTURA CENTRULUI DE SERVICII MULTIFUNCȚIONALE FĂLTICENI:

Apartamentul 10: 3 camere decomandat având suprafaţa de 67,8m2( 2 dormitoare- 11,6m2, 10,1m2, 1 cameră de zi- 18m2, 1bucătărie- 7,10m2 1 baie- 4m2, 1hol- 11m2, 1 balcon –3,60m2, 1 debara- 1,50m2 ) şi capacitate de 5 locuri, situat în Str. Republicii, Bl.50, Sc. B, Et. 3, Ap.9.

Apartament 5 : 3camere semidecomadat având suprafaţa de 60,6m2 ( 2 dormitoare- 9,2m2, 11,5m2, 1 cameră de zi –18,9m2, 1bucătărie- 7,00m2, 1baie- 3,85m2, 1hol-1,70m2) şi capacitate de 5 locuri, situat Str.2 Grăniceri, Bl.27, Sc.A, ap8.

Apartament 8 : 3 camere decomandat având suprafaţa de 72m2 ( 2dormitoare- 12,4m2, 9,7m2, 1cameră de zi- 14,6m2, 1bucătărie- 9,2m2, 1baie-4,60m2, 1camară-1,70m2) şi capacitate de 5 locuri , situat în Str.2 Grăniceri, Bl.28, Sc.D, ap.11.

Apartamentul 7: 4 camere semidecomadat având suprafaţa de 75,8 mp ( 3 dormitoare – 9,9 mp, 10,20mp, 11,80 mp, 1 cameră de zi – 16,9 mp, 1 bucătărie- 9,35 mp, 1 baie- 3,30 mp, 1 balcon- 3,50 mp, 1hol- 3,40 mp) şi capacitate de 6 locuri, situat în Str. Maior Ioan, Bl. 8, Sc.C, Et. 4, Ap.19.

Apartament 9 : 4 camere decomandat având suprafaţa de 78,5 mp (3 dormitoare- 10 mp, 10 mp, 11,70 mp, 1 cameră de zi- 18,20 mp, 1 bucătărie-10 mp, 1 baie- 4 mp, 1 debara-3 mp, 1 hol- 4 mp) şi capacitate de 6 locuri, situat în Str. Republicii, Bl.50, Sc.A, ap1

Apartament social nr.2 : dispune de 3 (trei) camere de locuit şi dependinţe, cu suprafaţa utilă de 61,45 mp şi capacitate de 5 locuri (2 dormitoare, 1 cameră de zi, 1 bucătărie, 2 holuri, 2 băi), situat în Str.2 Grăniceri, bl.20, sc. B, ap.8. Categoria de beneficiari:tineri cu vârsta între 16-26 ani,aflati în anii terminali de studiu sau tineri absolventi,care beneficiază de sprijin şi asistentă în vederea facilitătii integrării socio-profesionale

Casa de tip familial „DOMINO” – Adresa: strada Ion Creangă, nr.54 bis mun. Fălticeni, jud. Suceava Tel. 0731199716, capacitate 10 locuri

Casa de tip familial „DALIA” – Adresa: Nada Florilor , nr.13, mun. Fălticeni, jud. Suceava Tel. 0731199716, capacitate 9 locuri

Modul de tip familial – Adresa : Aleea Căminului , nr. 2, capacitate 6 locuri

Adăpostul de zi şi de noapte pentru copiii străzii „LIZUCA” Fălticeni este un serviciu de tip rezidenţial în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Suceava.

Misiunea este de a asigura găzduire şi îngrijire de bază pe termen scurt, servicii de asistenţă socială şi psihologică, precum şi alte activităţi de acces la serviciile necesare în scopul reintegrării beneficiarilor în familie sau aplicării unei măsuri de protecţie corespunzătoare.
Activitatile serviciului se desfasoara în deplin acord cu Strategia D.G.A.S.P.C. Suceava care are drept principal obiectiv promovarea şi respectarea interesului superior al copilului.
Serviciul, singurul de acest tip din Suceava, urmăreşte reducerea cauzelor care generează apariţia fenomenului „copiii srăzii” precum şi a efectelor acestuia şi anume: nivel redus de educaţie, igienă precară, apariţia riscului de creştere a ratei infracţionalităţii, diversificarea şi profesionalizarea serviciilor locale.
Principalele activităţi efectuate in cadrul Adăpostului de zi şi de noapte pentru copiii străzii „LIZUCA” Fălticeni sunt:

 • – diseminarea informaţiilor privind planurile strategice atat în interiorul instituţiei prin informarea beneficiarilor și a personalului cât și în cadrul oricărei instituţii relevante cu care C.S.M.P.C.A.T.F Falticeni stabileşte relaţii în scopul promovării serviciului în rândul actorilor sociali relevanţi;

 • – comunicarea informațiilor se face pe baza respectării principiului transparenței, colaborării şi implicării;

 • – publicarea de materiale informative privind activitatea serviciului (ghidul beneficiarului, pliante, codul etic, etc.)

 • – organizarea unor acţiuni care să faciliteze voluntariatul din comunitate şi şcoli care dezvoltă programe de voluntariat;

 • – consiliere psihologica pentru copiii şi familiile acestora,

 • – prezentarea codului etic reprezentanţilor legali ai copiilor beneficiari, prin mijloace şi materiale accesibile tuturor.

Scopul declarat propus nu este numai de furnizor de servicii, ci şi acela de vector al schimbării în „reforma mentalităţilor”. Se face promovarea unei imagini pozitive a beneficiarilor prin diferite materiale promoţionale (pliante, ghiduri, etc) , reducerea riscului de marginalizare/excluziune socială a copiilor care traiesc în stradă
În cadrul Adăpostului de zi şi de noapte pentru copiii străzii „LIZUCA” Fălticeni poate fi admis orice copil cu vârsta cuprinsă între 7 şi 18 ani care:

 • – se adresează direct şi solicită accesul la serviciile centrului,

 • – este identificat de către lucrătorii de poliţie, practicând cerşetoria, şi nu există posibilitatea predării acestuia, la momentul respectiv,unui reprezentant legal,

 • – se află provizoriu în stradă, fiind fugit de acasă sau de la reprezentantul său legal.

 • – este lipsit de ocrotirea părintească din diverse motive.

Amplasamentul, dimensiunile şi compartimentarea spaţiului amenajat pentru „Adăpostul de zi şi de noapte pentru copiii străzii LIZUCA” Fălticeni corespund misiunii acestuia şi asigură siguranţa şi securitatea necesare protecţiei copiilor respectând următoarele condiţii:
Locaţia asigură un spaţiu suficient pentru copiii pe care îi are în îngrijire şi protecţie. Numărul de copii dintr-un dormitor nu depăşeşte cifra 4, numărul maxim de locuri fiind de 6. Într-un dormitor vor fi cazaţi doar copii de acelaşi sex, coordonatorul adăpostului având posibilitatea să admită excepţii în cazul particular al copiilor fraţi. Nu este admis ca membrii ai personalului să ocupe o cameră împreună cu copiii.

 •  Spaţiul locativ este structurat şi amenajat în mod funcţional, la un nivel decent, pentru a permite desfăşurarea în condiţii corespunzătoare a activităţilor adăpostului şi oferă o ambianţă confortabilă. Nu este permisă utilizarea spaţiilor din adăpost în scopuri străine de misiunea acestuia sau într-un mod care să prejudicieze copiii.

 •  Locaţia, renovările şi modificările structurilor corespund normelor legale de siguranţă.

 •  În dormitoare, copiii beneficiază de pat propriu, cu saltea, curat şi confortabil, dotat cu echipamentele necesare, noptieră proprie, dulap comun pentru haine, covor şi perdele.

 •  În adăpost există toalete şi duşuri suficiente, organizate pe sexe si amenajate cu materiale ce permit o igienizare rapidă (gresie, faianţă) şi sunt dotate cu cabine WC, chiuvete, duşuri şi materialele consumabile uzuale (săpun, hârtie igienică, şampon, prosoape de uz individual, etc.). În toate spaţiile igienico-sanitare este asigurată apă rece şi apă caldă permanent.

 •  Spaţiile igienico-sanitare sunt compartimentate, iar uşile compartimentelor se încuie pe dinăuntru, pentru a respecta cerinţele de intimitate şi siguranţă ale copiilor.

 •  În adăpost există spaţii adecvate pentru spălarea, curăţarea, igienizarea rufăriei, conform normelor igienico-sanitare în vigoare şi cu dotările necesare. Totodată, adăpostul are amenajate spaţii adecvate, conform normelor legale în vigoare, pentru depozitarea în condiţii de siguranţă a materialelor de igienizare (detergenţi, dezinfectanţi, etc).

 •  Copiii beneficiază de servicii de calitate conform nevoilor pe care le au, în baza unui plan anual de acţiune, întocmit de către coordonatorului adăpostului şi avizat de DGASPC Suceava, care vizează respectarea prevederilor standardelor minime obligatorii prezente şi a nevoilor specifice ale copiilor care sunt protejaţi în adăpost.

 •  Adăpostul are stabilit un regulament de ordine interioară, care reflectă spiritul valorilor democratice de respect pentru drepturile copilului şi ale individului şi este pus la dispoziţia întregului personal.

Cine oferă serviciile?
Echipa multidisciplinară formată din:

 • – șef centru;

 • – coordonator personal de specialitate;

 • – manager de caz;

 • – asistent social;

 • – psiholog;

 • – asistent medical;

 • – educator;

 • – supraveghetor de noapte;

ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE

 •  programe de socializare

 •  ergoterapie (la cabinet şi în cadrul locaţiilor)

 •  activităţi extracurriculare

ÎNAPOI
Sari la conținut