Centrul de servicii de protecţie a cuplului mamă-copil

Ascultă Pagina
Centrul de servicii de protecţie a cuplului mamă-copil
 • Centrul Maternal Suceava
Adresa: Suceava, Bulevardul George Enescu numărul 16
Telefon: Suceava: 0230 520 172
Șef Centru: Cristina Croitorescu ( tel. 0731199738 )

CENTRUL DE SERVICII DE PROTECŢIE  A CUPLULUI MAMĂ-COPIL CENTRUL MATERNAL SUCEAVA

DESCRIEREA SERVICIULUI :  Suport si asistenta pentru cuplul mama-copil si femeia însărcinată, în scopul prevenirii abandonului si reintegrarii socio-profesionale

DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR DESFĂŞURATE ŞI A METODOLOGIILOR DE LUCRU UTILIZATE:

 

Centrul de Servicii de protecţie  a cuplului mamă-copil, Centrul Maternal Suceava este un serviciu de protecţie materno-infantilă, de tip rezidenţial, fără personalitate juridică, în structura funcţională a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului. 

        Centrul Maternal Suceava, cu sediul în municipiul Suceava, B-dul G. Enescu, nr. 16, a fost înfiinţat prin Hotărârea nr. 34/12.07.2002 a Consiliului Judeţean Suceava, finanţarea fiind asigurată în colaborare cu Banca pentru Dezvoltare a Consiliului Europei şi cu Guvernul României prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie.

Înfiinţarea Centrului Maternal Suceava a fost înscrisă în Strategia judeţeană privind protecţia copilului pe perioada 2000-2005, în scopul atingerii unor obiective precum: crearea unui cadru instituţional care să permită implicarea şi relaţionarea cu comunităţile locale în soluţionarea problemelor privind cuplurile mamă-copil aflaţi în situaţii de risc şi asigurarea unei măsuri de protecţie, programe, planuri de intervenţie, activităţi menite să prevină abandonul, instituţionalizarea copiilor sau înstrăinarea copilului de mamă.

Centrul Maternal Suceava oferă servicii unui grup ţintă bine stabilit, conform legislaţiei în vigoare.

Misiunea Centrului Maternal este de a furniza servicii cuplurilor mamă-copil aflate în situaţii de risc, care se confruntă cu dificultăţi de natură materială, socială, profesională sau relaţională, pe o perioadă determinată de timp în scopul acordării acestor  mame şanse de acomodare, de cunoaştere şi dezvoltare a dragostei materne.

Prin acest serviciu public se urmăreşte asigurarea unor condiţii corespunzătoare îngrijirii cuplurilor mamă-copil în favoarea cărora a fost instituită măsura de protecţie, responsabilizarea actorilor sociali implicaţi în acest domeniu de activitate şi celeritatea procesului de elaborare şi definitivare a planului individualizat de protecţie.

Serviciul se efectuează în ture asigurându-se permanenţă. De la un schimb la altul se transmit informaţii privind: evenimente petrecute, probleme şi modul lor de rezolvare, starea de sănătate în special a copiilor, sub formă de proces verbal de primire-predare a serviciului.

În cadrul echipelor pluridisciplinare, acţionează: managerul de caz, desemnat de conducerea Direcţiei Generale de Asistenţă şi Protecţia Copilului, responsabilul de caz desemnat de  șeful centrului, alţi specialişti din cadrul centrului, precum şi colaboratori din cadrul serviciilor de specialitate ale Direcţiei, de la alte instituţii şi ONG-uri precum şi din partea comunităţilor locale de provenienţă a cuplurilor.

   PRINCIPII

 

Principiile care stau la baza activitatii centrului maternal sunt: 

 • îngrijirea copilului în familie; 
 • abordarea comprehensiva; 
 • interventia planificata;  
 • parteneriatul;
 • interventia limitata în timp; 
 • confidentialitatea; 
 • respectarea si promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului
 •  egalitatea sanselor si nediscriminarea ; 
 • asigurarea unei îngrijiri individualizate si personalizate a copilului ; 
 • asigurarea unei interventii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare 
 • asigurarea protectiei împotriva abuzurilor, neglijarii si exploatarii copilului 
 • stimularea responsabilitatii si a autonomiei mamei; 
 • deschidere catre comunitate.

 

           

   SERVICII OFERITE DE CENTRUL MATERNAL

 

Centrul Maternal oferă servicii sociale în regim rezidenţial ca găzduire pentru o perioadă de timp, servicii medicale, servicii de educaţie şi consiliere privind creşterea şi educarea copilului, servicii de integrare socială  şi profesională.

 

Găzduirea cuplului mamă-copil/gravidei este unul dintre serviciile oferite de Centrul Maternal acestora fiindu-le asigurată cazare şi suport material pe o perioadă limitată de timp prin acordarea unui spaţiu adecvat îngrijirii copilului, un mediu securizant şi familial în system rezidenţial. Camera mamei şi a copilului este dotată cu pătuţ, masă de înfăşat, mama este încurajatăsă îşi personalizeze spaţiului în care locuieşte pentru crearea ambientului cu care este familiarizată (fotografii, obiecte personale), cu acces la baie de servici, duş.  De obicei într-o cameră sunt cazate două cupluri de mamă-copil, iar acest lucru se face pentru ca beneficiarele să se sprijine reciproc în împărţirea activităţilor zilnice, în supravegherea copiilor şi pentru relaţionarea între asistate. Găzduirea poate fi întreruptă la îndeplinirea obiectivelor prevăzute în planul individualizat de protecţie; identificarea unor alte soluţii pentru protecţia copilului; solicitarea scrisă a mamei; încălcarea repetată a regulamentului de ordine interioară

Acompaniere zilnică a cuplului mamă-copil prin:

 

 • consolidarea legăturii mamă-copil (ataşament reciproc);
 • condiţii optime de îngrijire (hrană, îmbrăcăminte, produse pentru igiena personală şi pentru igiena spaţiului ambiental, harnaşament, etc.);
 • consilierea şi educarea tinerei mame pentru depăşirea crizei familiale, pentru îngrijirea  şi dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare vârstei copilului;
 • protecţie şi asistenţă în exercitarea drepturilor mamelor şi copiilor;
 • accesul la educaţie, informare, cultură;
 • socializarea, dezvoltarea relaţiilor cu comunitatea;
 • suport psihologic, terapeutic, educaţional şi favorizarea unui comportament adaptativ, autosuportiv;
 • dezvoltarea unor activităţi de educaţie pentru sănătate şi prevenirea îmbolnăvirilor, pentru organizarea vieţii personale, planning familial care să favorizeze crearea premizelor pentru dezvoltarea autonomiei mamei şi pregătirea ei pentru (re)inserţie socială, familială;
 • dezvoltarea de activităţi pentru căpătarea unor deprinderi de viaţă şi aptitudini prin terapii ocupaţionale (micro-ateliere de lucru în cadrul centrului în domenii de interes precum: uz gospodăresc, nutriţie şi dietă, croitorie, aret decorative, operare calculator)

 

Asigurarea hranei în Centrul Maternal este asigurată din bugetul de stat şi constă într-o alimentaţie corespunzătoare din punct de vedere calitativ şi cantitativ, care răspunde nevoilor nutriţionale ale mamei şi copilului în funcţie de vârsta acestuia şi de preferinţa mamei.
        Beneficiarii centrului au o alimentaţie sănătoasă şi adaptată nevoilor personale. Copiii au o alimentaţie care permite dezvoltarea normo-ponderală, iar pentru nou-născuţi şi sugari se promovează şi se sprijină alimentaţia naturală. Mamele găzduite în Centrul Maternal participă activ la prepararea meselor, sub îndrumarea personalului de specialitate(bucătar), ocazie cu care îşi pot însuşi sau îmbunătăţi cunoştinţele pentru pregătirea meselor şi posibilitatea de a le aplica. Meniurile se stabilesc sub coordonarea unei persoane responsabile, în colaborare cu medicul, asistentul medical, persoanele asistate şi gestionarul. La întocmirea meniului se are în vedere diversitatea meniului, costurile(încadrarea în baremul alocat), numărul de calorii, cantitate şi calitate, organoleptic. La întocmirea meniului se ţine cont de sezon, sărbători religioase şi la dorinţa asistatelor de posturile din an.
Alimentele se păstrează, se prepară şi se servesc în spaţii special amenajate, în condiţii igienico-sanitare optime, corespunzătoare din punct de vedere sanitar-veterinare. 
Centrul Maternal dispune de aparatură electrocasnică adecvată pentru păstrarea şi prepararea hranei(frigider, aragaz, robot bucătărie, mixer). După fiecare masă se recoltează probe alimentare, care se păstrează la frigider 48 de ore. Prepararea şi servirea mesei se face după un program prestabilit, orele de masă fiind un prilej de socializare. Se respectă orarul clasic de servire a meselor: mic dejun, prânz, supliment ţi cină. În vederea oricăror tipuri de verificări sau controale, sunt evidenţiate meniurile zilnice de hrană în registrul de meniu, iar fişa zilnică de meniu se afişează la loc vizibil.

 

Menţinerea stării de sănătate în Centrul Maternal este asigurată prin specialiştii săi, prin îndrumare, sprijin şi consiliere pe probleme de sănătate în scopul promovării sănătăţii prevenirii îmbolnăvirilor, urmăririi evoluţiei stării de sănătate şi asigurării tratamentelor. Pentru a putea beneficia de serviciile oferite de Centrul Maternal, încă de la admiterea în unitate se solicită adeverinţe medicale privind starea de sănătate atât a mamelor cât şi a copiilor (aviz epidemiologic) nefiind admise mamele care prezintă tulburări de comportament psihice, boli cronice sau transmisibile precum şi mamele care sunt dependente de alcool sau droguri. Obţinerea de informaţii referitoare la condiţii de viaţă şi mediu se obţin şi cu prilejul evaluării cazului şi permit stabilirea stării de igienă personală (deparazitare, boli dermatologice), antecedente psihologice sau patologice, istoria medicală a familiei, imunizări, alergii, reacţii diverse.
Fiecare cuplu mamă-copil găzduit în Centrul Maternal este înscris la medicul de familie la opţiunea personală a asistatei. În dosarul fiecărei familii rezidente există o copie a fişei medicale a copilului care conţine date despre evoluţia ponderală, data şi vaccinările efectuate, schema de diversificaţie a alimentaţiei, boli şi tratamente prescrise, ş.a.
În cazul îmbolnăvirilor sau producerii unor accidente se sesizează de îndată persoana de serviciu care intervine prin acordarea măsurilor de prim ajutor, şi contactarea operativă a asistentului medical, coordonatorului Centrului Maternal şi medicul de familie. În Centrul Maternal se respectă legislaţia în vigoare cu privire la înregistrarea, depozitarea, manipularea, distribuirea şi administrarea medicamentelor.Medicamentele de uz curativ, prescrise se medic, sunt administrate copilului de către mama sa, sub supravegherea asistentului medical. 
Mamele beneficiază de acces la informare şi educaţie medicală prin: studiu individual, consiliere şi activităţi instructiv educative cu accent deosebit pe teme precum – acordare primului ajutor, prevenirea îmbolnăvirilor, organizarea vieţii personale, igienă, vaccinuri, profilaxia unor boli, nutriţie şi dietă, prevenirea consumului de tutun, alcool, droguri, abuzuri, infecţii cu transmitere sexuală, planning familial, educaţie contraceptivă, etc. Menţinerea şi întreţinerea stării de igienă a Centrului Maternal precum şi a siguranţei spaţiilor şi a programului de reparaţii se efectuează în conformitate cu normativele în vigoare.    

Securitate psihică şi fizică prin asigurarea pazei şi protecţiei mamelor şi copiilor, acordarea de prim ajutor în caz de accident sau îmbolnăvire

 

Atmosferă de tip familial prin crearea unui mediu calm, primitor, liniştit dând o stare de confort pentru beneficiarii centrului prin relaţionare între personal şi beneficiar şi relaţionarea între persoanele asistate.

CATEGORIA DE PERSOANE BENEFICIARE 

 

 • Numărul de beneficiari: 8  cupluri mama-copil Centrul Maternal Suceava

 

 

Caracteristicile socio-economice ale acestora: 

 

 1. Pot beneficia de  servicii cuplurile mamă-copil
 2. cuplurile mame-copii aflate în risc de degradare – ruptură a legăturii familiale;

– mame cu copii nou-născuţi cu intenţie de abandon, în general mame singure, mame minore, mame provenind din familii marginalizate, sărace, etc.

       –  mame cu copii care temporar nu (mai) au locuinţă sau/şi se confruntă cu mari probleme financiare, profesionale, relaţionale, fiind în imposibilitatea de a asigura copiilor un trai decent.

 1. cupluri mame-copii abuzate sau neglijate:

– cazuri în care mama este abuzată în familie;

– cazuri în care mama copilului a fost victima unui abuz din partea tatălui sau a altui membru al familiei;

– cazuri în care copilul este maltratat fizic/psihic prin neglijare, părinţii nefiind capabili să-i asigure un minim de bunăstare (din neştiinţă sau din imposibilitate materială);

– cazuri în care atât mama cât şi copilul sunt abuzaţi sau neglijaţi de tată;

 

 1. gravide în dificultate aflate în una sau mai multe din situaţiile prevăzute anterior pe parcursul ultimului trimestrului de sarcină.

 

 1. cuplul  mama-copil inclus într-un program de restabilire a legăturii familiale; 

– cazuri în care copilul a trecut printr-o formă de protecţie, plasament familial sau rezidenţial şi este necesară o etapă intermediară de asistenţă complexă şi suport pentru mamă în vederea reintegrării familiale definitive.

 1. Familia naturală sau lărgită: 

– prin medierea conflictelor se ameliorează şi se armonizează relaţiile intrafamiliale.

 1. Comunitatea:

– prin serviciile oferite se transformă un membru al comunităţii dintr-un beneficiar de servicii de protecţie socială, într-un membru autonom, independent;

Admiterea în Centrul Maternal se face pe baza de dispoziţiei emisă de organul de conducere al DGASPC şi a contractului de furnizare de servicii..

Contractul de furnizare de servicii reprezinta convenţia încheiată între mamă şi conducerea Direcţiei, care cuprinde misiunea centrului, obiectivele intervenţiei, drepturile şi obligaţiile părţilor, condiţiile şi modul de încetare a acordării serviciilor, precum şi perioada pentru care se acordă acestea.  

 

MODALITATEA DE SELECTARE A BENEFICIARILOR:

 

Criteriile de admitere în Centrul Maternal Suceava sunt următoarele:

 

 • – domiciliul stabil al mamei şi copilului în judeţul Suceava
 • – starea de sănătate a mamei şi copilului să corespundă cu legislaţia privind admiterea într-o colectivitate. Atât mama cât şi copilul nu trebuie să sufere de boli psihice, cronice sau transmisibile
 • – mama să nu prezinte tulburări de comportament sau de personalitate
 • – mama să nu fie dependentă de alcool sau de droguri
 • – limita  locurilor disponibile

 

 

Admiterea ca beneficiar al Centrului Maternal se face prin parcurgerea următoarelor etape:

– înregistrarea cererii reprezentantului legal al copilului prin care se solicită admiterea la serviciile oferite de Centrul Maternal

– evaluarea inițială a situaţiei cuplului în context socio-familial, medical, psihologic, juridic,  educational  prin ancheta socială elaborată de către Primăria de domiciliu/manager de caz

–  desemnarea responsabilului de caz, de către seful Centrului Maternal

–  desemnarea unui manager de caz de către conducerea DGASPC

–  întocmirea planului de servicii de către serviciul social de la domiciliul mamei

– elaborarea planului individualizat de protecţie de către echipa pluridisciplinară sau PPI

–   consilierea mamei privind depăşirea perioadei de criză

–   încheierea contractului de furnizare de servicii sociale 

–   admiterea cuplului mamă-copil la serviciile oferite de Centrul Maternal prin dispoziţia conducerii DGASPC.

ÎNAPOI
Sari la conținut