Centrul de servicii de protecţie a cuplului mamă-copil

Ascultă Pagina
Centrul de servicii de protecţie a cuplului mamă-copil
 • 1. Centrul Maternal Gura Humorului
 • 2. Centrul Maternal Suceava
Adresa: Suceava, Bulevardul George Enescu numărul 16 | Gura Humorului, strada Ştefan cel Mare numărul 13
Telefon: Suceava: 0230 520 172 | Gura Humorului: 0731 199 697
Șef Centru: Cristina Croitorescu ( tel. 0731199738 )
 • Centrul Maternal Suceava
 • Centrul Maternal Gura-Humorului
DENUMIREA SERVICIULUI SOCIAL:
Suport și asistență pentru cuplul mamă-copil și femeia însărcinată, în scopul prevenirii abandonului.
 
DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR DESFĂŞURATE ŞI A METODOLOGIILOR DE LUCRU UTILIZATE:
Servicii de protecţie în regim de urgenţă a cuplului mamă-copil, Centrul Maternal Suceava şi Cemtrul Maternal Gura-Humorului sunt servicii de protecţie materno-infantilă, de tip rezidenţial, fără personalitate juridică, în structura funcţională a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului.
Serviciul de protecţie în regim de urgenţă a cuplului mamă-copil, Centrul Maternal Suceava, cu sediul în municipiul Suceava, B-dul G. Enescu, nr. 16, a fost înfiinţat prin Hotărârea nr. 34/12.07.2002 a Consiliului Judeţean Suceava, finanţarea fiind asigurată în colaborare cu Banca pentru Dezvoltare a Consiliului Europei şi cu Guvernul României prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie.

Serviciul de protecţie în regim de urgenţă a cuplului mamă-copil, Centrul Maternal Gura Humorului, cu sediul in localitatea Gura Humorului ,strada Stefan cel Mare nr.13. a fost înfiinţat prin HCJ nr.71/18.08.2006

Înfiinţarea Centrului Maternal a fost înscrisă în Strategia judeţeană privind protecţia copilului pe perioada 2000-2005, în scopul atingerii unor obiective precum: crearea unui cadru instituţional care să permită implicarea şi relaţionarea cu comunităţile locale în soluţionarea problemelor privind cuplurile mamă-copil aflaţi în situaţii de risc şi asigurarea unei măsuri de protecţie, programe, planuri de intervenţie, activităţi menite să prevină abandonul, instituţionalizarea copiilor sau înstrăinarea copilului de mamă.
Centrul Maternal oferă servicii unui grup ţintă bine stabilit, conform legislaţiei în vigoare.
 
Misiunea Centrului Maternal este de a furniza servicii cuplurilor mamă-copil aflate în situaţii de risc, care se confruntă cu dificultăţi de natură materială, socială, profesională sau relaţională, pe o perioadă determinată de timp în scopul acordării acestor mame şanse de acomodare, de cunoaştere şi dezvoltare a dragostei materne.
 
Prin acest serviciu public se urmăreşte asigurarea unor condiţii corespunzătoare îngrijirii cuplurilor mamă-copil în favoarea cărora a fost instituită măsura de protecţie, responsabilizarea actorilor sociali implicaţi în acest domeniu de activitate şi celeritatea procesului de elaborare şi definitivare a planului individualizat de protecţie.
 
Serviciul se efectuează în ture asigurându-se permanenţă. De la un schimb la altul se transmit informaţii privind: evenimente petrecute, probleme şi modul lor de rezolvare, starea de sănătate în special a copiilor, sub formă de proces verbal de primire-predare a serviciului.
 
În cadrul echipelor pluridisciplinare, acţionează: managerul de caz, desemnat de conducerea Direcţiei Generale de Asistenţă şi Protecţia Copilului, responsabilul de caz desemnat de coordonatorul centrului, alţi specialişti din cadrul centrului, precum şi colaboratori din cadrul serviciilor de specialitate ale Direcţiei, de la alte instituţii şi ONG-uri precum şi din partea comunităţilor locale de provenienţă a cuplurilor.
 
Toate categoriile de personal participă activ şi cu responsabilitate la identificarea nevoilor, asigură asistenţa de specialitate şi intervine în sensul acordării unor servicii de calitate.
Pentru atingerea acestui obiectiv (de calitate a serviciilor acordate) Centrul Maternal are atribuţii bine definite pe care le transpune în practică prin:
 • – mod de organizare (organigramă, funcţii, relaţii interne)
 • – relaţii pe care le promovează în cadrul sistemului judeţean de servicii de protecţie a copilului şi în cadrul comunităţii
 • – antrenarea eficientă a resurselor umane, financiare, materiale, de care dispune
 • – utilizarea unor instrumente de lucru care asigură un bun nivel de profesionalism în toate etapele intervenţiei
În privinţa modului de lucru cu beneficiarii serviciilor, menţionăm că principala metodă constă în managementul de caz care presupune:
 • – identificarea clientului;
 • – evaluarea nevoilor şi resurselor clientului (puncte tari şi puncte slabe);
 • – planificarea serviciilor oferite, a terapiei, a intervenţiei, etc.;
 • – facilitarea accesului la servicii a clienţilor;
 • – realizarea legăturii între serviciile existente;
 • – monitorizarea şi urmărirea cazului;
 • – documentarea-ca sursă de informare în vederea constituirii suportului teoretic
 • – interviul;
 • – studiul de caz şi consilierea.
Planul de intervenţie individualizat cuprinde scopul, obiectivele, activităţile şi limita de timp necesară realizării acestora.
Modul de lucru cu beneficiarii presupune întrebuinţarea metodelor specifice, cum ar fi:
De asemenea se folosesc tehnici ca:
 • – întrevederea
 • – ecomapa
 • – genograma
 • – istoricul social şi al dezvoltării
 • – fişe de observaţii
Întrebuinţarea acestor metode şi tehnici are ca scop întărirea relaţiilor familiale, dezvoltarea reţelelor de suport a persoanelor aflate în situaţii de criză, susţinerea clientului în vederea dezvoltării personale, planificarea la nivel individual, de grup şi comunitar.
În privinţa modului de lucru în cadrul echipei, precizăm că pentru identificarea soluţiilor adecvate în vederea definitivării planului individual de permanenţă, se utilizează metoda de lucru în echipă, având la bază cooperarea între specialiştii instituţiei (iniţiativa şi activitatea, căutarea informaţiilor, cercetarea părerilor, furnizarea informaţiilor, oferirea părerilor, elaborarea, coordonarea şi rezumarea).
 
SERVICII OFERITE:
 
GĂZDUIRE
Centrul Maternal asigură:
 • -Suport material pe o perioadă limitată prin acordarea unui spaţiu adecvat îngrijirii copilului, în sistem rezidenţial.
Găzduirea poate fi întreruptă la:
 • – îndeplinirea obiectivelor prevăzute în planul individualizat de protecţie
 • – identificarea unor alte soluţii pentru protecţia copilului
 • – solicitarea scrisă a mamei
 • – încălcarea repetată a regulamentului de ordine interioară
ACOMPANIERE PLURIDISCIPLINARĂ
 • – consolidarea legăturii mamă-copil (ataşament reciproc)
 • – condiţii optime de îngrijire ( hrană, îmbrăcăminte, produse pentru igienă personală şi pentru igiena spaţiului ambiental, harnaşament, etc.)
 • – consilierea şi educarea tinerei mame pentru depăşirea crizei familiale, pentru îngrijirea şi dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare vârstei copilului;
 • – protecţie şi asistenţă în exercitarea drepturilor mamelor şi copiilor;
 • – accesul la educaţie, informare, cultură,
 • – socializarea, dezvoltarea relaţiilor cu comunitatea;
 • – suport psihologic, terapeutic, educaţional şi favorizarea unui comportament adaptativ, autosuportiv;
 • – dezvoltarea unor activităţi de educaţie pentru sănătate şi prevenirea îmbolnăvirilor, pentru organizarea vieţii personale, planyng familial care să favorizeze crearea premizelor pentru dezvoltarea autonomiei mamei şi pregătirea ei pentru (re)inserţie socială, familială;
 • – dezvoltarea de activităţi pentru căpătarea unor deprinderi de viaţă şi aptitudini prin terapii ocupaţionale (micro-ateliere de lucru în cadrul centrului în domenii de interes precum: uz gospodăresc, nutriţie şi dietă, croitorie, arte decorative, operare calculator, etc.)
SECURITATE FIZICĂ ŞI PSIHICĂ
 • – asigurarea pazei şi protecţiei mamelor şi copiilor:
 • – acordarea de prim ajutor în caz de accident sau îmbolnăvire
 • – îndrumarea pentru cunoaşterea şi aplicarea normelor de protecţie a muncii, protecţie a mediului şi P.S.I.
ATMOSFERĂ DE TIP FAMILIAL
 • – atmosferă de calm, linişte, stare de confort;
 • – relaţionare între personal şi beneficiari;
 • – relaţionare între persoanele asistate
SEDIUL DE LA CARE SE ORGANIZEAZĂ FURNIZAREA SERVICIULUI SOCIAL:
Imobilul este proprietate a Consiliului Judeţean Suceava ,amenajat prin lucrări constând în: dezafectări ziduri despărţitoare, compartimentări interioare şi scară interioară de acces la Centrul de Plasament Nr. 1 Suceava aprobate prin Autorizaţia de Constructie Nr. 12/12.01.2002 emisă de Primăria Municipiului Suceava cu adresa Mun. Suceava, str. George Enescu, nr. 16; Tel. 0731199737 , fax 40.230.523.337 iar cel de la Gura Humorului se află situat în Mun.Gura-Humorului, str. Srefan cel Mare, nr. 13.
 
Locaţia Centrului Maternal este situată corespunzător, într-o arie teritorială care are acces la serviciile oferite de comunitate, zona fiind intens populată, accesibilă tuturor persoanelor doritoare să contacteze acest serviciu. Ca spaţiu exterior, locaţia dispune de curte împrejmuită, parc, terenuri de joacă amenajate încât să corespundă nivelului mediu socio-economic al comunităţii locale.
 
Imobilul este structurat pe două nivele şi compartimentat corespunzător pentru a răspunde nevoilor specifice atât ale beneficiarilor cât şi ale angajaţilor şi dispune de toate utilităţile publice necesare: apă curentă, canal, agent termic, gaz metan, alimentare energie electrică, linie telefonică, cablu TV, etc.
Capacitatea aşezământului permite găzduire concomitentă unui număr de opt cupluri mame-copii Suceava şi la Gura-Humorului 10 locuri, într-o cameră fiind cazate două cupluri, fiind asigurate condiţii corespunzătoare de intimitate a familiei, camerele sunt amenajate corespunzător, cu mobilier adecvat.
 
Organizarea internă facilitează accesul beneficiarelor la spaţii comune destinate păstrării, preparării şi servirii produselor alimentare, la spaţii igienico-sanitare, la cele administrative, instructiv-educative. Din circuitul spaţiilor utilizate menţionăm:
 • – o sală birou pentru personal în care în funcţie de necesităţi, poate fi destinat pentru cabinet evaluare şi consiliere psihologică, socială, juridică. Cabinetul este amenajat astfel încât să asigure o ambianţă confortabilă, în cadru de parteneriat între profesionişti şi beneficiari, fiind dotat cu mobilier adecvat, aparatură electronică (calculator, televizor, radio, video).
 • – un cabinet de ludoterapie destinat atât pentru recreere cât şi pentru dezvoltarea unor activităţi de educaţie. În acest spaţiu se desfăşoară activităţi specifice precum: educaţie pentru sănătate şi prevenirea îmbolnăvirilor, acordarea primului ajutor, planning familial, căpătarea unor deprinderi şi aptitudini prin terapii ocupaţionale, lectură, cultură generală, etc.
 • – un birou pentru arhivă şi activităţi la calculator;
 • – patru dormitoare dotate cu 2 paturi adult şi 2 pătuţuri pentru copii, noptiere, şifoner;
 • – patru băi dotate cu cadă şi chiuvetă;
 • – patru grupuri sanitare dotate cu WC, duş, chiuvetă;
 • – două bucătării (una la parter şi una la etaj) mobilate şi dotate cu aparatură electrocasnică corespunzătoare;
CATEGORIA DE PERSOANE BENEFICIARE (PRECIZAŢI NUMĂRUL DE BENEFICIARI ŞI CARACTERISTICILE SOCIO-ECONOMICE ALE ACESTORA):
 • Numărul de beneficiari: 8 cupluri mama-copil Centrul Maternal Suceava
 • Numărul de beneficiari: 10 cupluri mamă-copil Centrul Maternal Gura-Humorului
Caracteristicile socio-economice ale acestora:
 
1. Pot beneficia de complexul de servicii cuplurile mamă-copil când copilul are vârsta de până la trei ani.
A. cuplurile mame-copii aflate în risc de degradare – ruptură a legături familiale;
 • – mame cu copii nou-născuţi cu intenţie de abandon, în general mame singure, mame minore, mame provenind din familii marginalizate, sărace, etc.
 • – mame cu copii care temporar nu (mai) au locuinţă sau/şi se confruntă cu mari probleme financiare, profesionale, relaţionale, fiind în imposibilitatea de a asigura copiilor un trai decent.
B. cupluri mame-copii abuzate sau neglijate:
 • – cazuri în care mama este abuzată în familie;
 • – cazuri în care mama copilului a fost victima unui abuz din partea tatălui sau a altui membru al familiei;
 • – cazuri în care copilul este maltratat fizic/psihic prin neglijare, părinţii nefiind capabili să-i asigure un minim de bunăstare (din neştiinţă sau din imposibilitate materială);
 • – cazuri în care atât mama cât şi copilul sunt abuzaţi sau neglijaţi de tată;
C. gravide în dificultate aflate în una sau mai multe din situaţiile prevăzute anterior pe parcursul ultimului trimestrului de sarcină.
D. cuplul mama-copil inclus într-un program de restabilire a legăturii familiale;
 • – cazuri în care copilul a trecut printr-o formă de protecţie, plasament familial sau rezidenţial şi este necesară o etapă intermediară de asistenţă complexă şi suport pentru mamă în vederea reintegrării familiale definitive.
2. Familia naturală sau lărgită:
 • – prin medierea conflictelor se ameliorează şi se armonizează relaţiile intrafamiliale.
3. Comunitatea:
 • – prin serviciile oferite se transformă un membru al comunităţii dintr-un beneficiar de servicii de protecţie socială, într-un membru autonom, independent;
 
Admiterea în Centrul Maternal se face pe baza de dispoziţiei emisă de organul de conducere al DGASPC şi a contractului de rezidenţă al mamei.
Contractul de rezidenţă reprezintă convenţia încheiată între mamă şi conducerea Direcţiei, care reglementează obiectivele intervenţiei, drepturile şi obligaţiile părţilor, condiţiile şi modul de încetare a acordării serviciilor, precum şi perioada pentru care se acordă acestea.
 
MODALITATEA DE SELECTARE A BENEFICIARILOR:
 
Criteriile de admitere în Centrul Maternal Suceava sunt următoarele:
a)– domiciliul stabil al mamei şi copilului în judeţul Suceava
b)– starea de sănătate a mamei şi copilului să corespundă cu legislaţia privind admiterea într-o colectivitate. Atât mama cât şi copilul nu trebuie să sufere de boli psihice, cronice sau transmisibile
c)– mama să nu prezinte tulburări de comportament sau de personalitate
d)– mama să nu fie dependentă de alcool sau de droguri
e)– vârsta copilului să nu fie mai mare de 3 ani
f)– limita locurilor disponibile
 
Admiterea ca beneficiar al Centrului Maternal se face prin parcurgerea următoarelor etape:
 • – înregistrarea cererii reprezentantului legal al copilului prin care se solicită admiterea la serviciile oferite de Centrul Maternal
 • – evaluarea primară a situaţiei cuplului în context socio-familial, medical, psihologic, juridic, prin ancheta socială elaborată de către Primăria de domiciliu
 • – desemnarea responsabilului de caz, de către coordonatorul Centrului Maternal
 • – desemnarea unui manager de caz de către conducerea DGASPC
 • – întocmirea planului de servicii de către serviciul social de la domiciliul mamei
 • – elaborarea planului individualizat de protecţie de către echipa pluridisciplinară
 • – consilierea mamei privind depăşirea perioadei de criză
 • – încheierea contractului de rezidenţă a cuplului
 • – admiterea cuplului mamă-copil la serviciile oferite de Centrul Maternal prin dispoziţia conducerii DGASPC.
MODALITĂŢILE DE IMPLICARE A BENEFICIARILOR ÎN ACTIVITĂŢILE DESFĂŞURATE:
In Centrul Maternal , mama este sprijinita in vederea dobandirii deprinderilor de viata independenta, in acest scop se initiaza activitati pentru :
 • – formarea deprinderilor de gestionare a timpului
 • – deprinderi de munca
 • – deprinderi de gestionare a banilor
 • – deprinderi de folosire a resurselor comunitatii;
MODALITĂŢILE DE CONTROL PERIODIC AL CALITĂŢII SERVICIULUI:
Persoanele rezidente precum şi orice altă persoană care este afectată de serviciul furnizat are dreptul de a sesiza în scris în Registru de Sesizări şi Reclamaţii orice încălcare a drepturilor mamei şi copilului precum şi de a se plânge de calitatea serviciilor oferite de către instituţie.
Consemnările vor fi analizate şi soluţionate de către coordonatorul centrului iar persoana în cauză este informată de progresul realizat pentru soluţionarea sesizării sau a reclamaţiei periodic.
 
De asemenea persoana în cauză urmează să primească în scris, în maxim 30 de zile, răspunsul în ceea ce priveşte solicitarea sau reclamaţia.
Evidenţa sesizărilor şi reclamaţiilor se trimit periodic – cel puţin lunar – la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului. De asemenea coordonatorul centrului monitorizează aceste evidenţe cel puţin la fiecare 3 luni şi elaborează concluzii.
În cazul în care plângerea vizează aspecte legate direct de activitatea coordonatorului centrului aceasta se adresează furnizorului de servicii sociale, respectiv Direcţiei Generale de Asistenţă Socială ţi Protecţia Copilului Suceava.
 
MODALITĂŢILE PERIODICE DE CONTROL AL GRADULUI DE SATISFACŢIE A BENEFICIARILOR:
Gradul de satisfacere a beneficiarilor, respectiv cuplurilor mama-copil, consta in evaluarea activitatilor desfasurate de catre specialisti si personalul din cadrul Centrului Maternal, prin aplicarea unui chestionar de satisfactie catre beneficiarul serviciului, precum si prin autoevaluarea activitatii specializate efectuate de catre specialisti prin atingerea scopurilor propuse prin planul individual de protectie pentru fiecare caz in particular.
 
RESURSELE UMANE PENTRU REALIZAREA SERVICIULUI SOCIAL:
STRUCTURA DE PERSONAL
Centrul Maternal Suceava
– şef serviciu: 1
– inspector specialitate: 1
– educator : 3
– asistent medical: 1
– referent de educaţie: 1
– educator specializat : 1
Centrul Maternal Gura-Humorului
– educator: 1
– administrator: 1
– referent educaţie: 1
– supraveghetor de noapte: 2
Organizarea, numărul de posturi şi categoriile de personal sunt aprobate prin hotărârea Consiliului Judeţean, avându-se în vedere specificul activităţilor şi necesitatea asigurării unui complex de servicii de calitate .
Serviciul se efectuează în ture asigurându-se permanenţă. De la un schimb la altul se transmit informaţii privind: evenimente petrecute, probleme şi modul lor de rezolvare, starea de sănătate în special a copiilor, sub formă de raport întocmit în scris în proces verbal de predare-primire a serviciului.
 
În cadrul echipelor pluridisciplinare , acţionează: managerul de caz, desemnat de conducerea Direcţiei Generale Judeţene de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului ,responsabilul de caz desemnat de şeful centrului, alţi specialişti din cadrul centrului, precum şi colaboratori din cadrul serviciilor de specialitate ale direcţiei , de la alte instituţii şi ONG- uri precum şi din partea comunităţilor locale de provenienţă a cuplurilor.
 
Toate categoriile de personal participă activ si cu responsabilitate la identificarea nevoilor ,asigură asistenţa de specialitate şi intervine în sensul acordării unor servicii de calitate. Pentru atingerea acestui obiectiv(de calitate a serviciilor acordate) Centrul Maternal are atribuţii bine definite pe care le transpune în prin:
 • -mod de organizare(organigramă, funcţii, relaţii interne)
 • -relaţii pe care le promovează în cadrul sistemului judeţean de servicii de protecţie a copilului şi în cadrul comunităţii
 • -antrenarea eficientă a resurselor umane, financiare , materiale , de care dispune
 • -utilizarea unor instrumente de lucru care asigură un bun nivel de profesionalism în toate etapele intervenţiei
Personalul angajat îşi desfăşoară activitatea conform atribuţiilor din fişa postului, care sunt cunoscute şi asumate pe bază de semnătură. De asemenea personalul a luat cunoştinţă de regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale Judeţene de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului cât şi de regulamentul de ordine interioară a Centrului Maternal .Documentele aprobate sunt afişate la loc vizibil în cadrul unităţii.
Personalul a participat la cursuri de perfecţionare în domeniile:
 • -asistenţă socială
 • -prevenirea îmbolnăvirilor cu transmitere sexuală
 • -protecţia muncii şi PSI
 • -contabilitate şi gestiune
Colaboratorii Centrului Maternal din cadrul serviciilor specializate ale DGJASPC ,au înscrise în fişa postului atribuţii suplimentare pe linia activităţilor din Centrul Maternal.
Direcţia are încheiate contracte de colaborare cu alte instituţii: Inspectoratul Şcolar, Inspectoratul Judeţean de Poliţie , Direcţia de Sănătate Publică , de care beneficiază şi Centrul Maternal.
Beneficiarii sunt înscrişi la medicul de familie. În baza acestei colaborări medicul de familie este inclus în echipele pluridisciplinare de soluţionare a planurilor de intervenţie individualizate, participă activ la evaluarea stării de sănătate a cuplurilor(educaţie sanitară, prevenirea îmbolnăvirilor).
Sunt cooptaţi în echipele pluridisciplinare şi reprezentanţi ai comunităţilor locale de provenienţă, în special de la nivelul serviciilor de autoritate tutelată şi asistenţă socială.
 
OBIECTIVE GENERALE
1-Identificarea cazurilor care necesită protecţie în Centrul Maternal
Implementare:
-colaborare cu maternităţile şi unităţile spitaliceşti din judeţ , cu serviciile de asistenţă socială de la nivelul primăriilor locale , cu organizaţiile neguvernamentale în vederea direcţionării cazurilor de risc către Centrul Maternal
 
2-Crearea mediului ambiental, cu scopul de a asigura condiţii de calitate pentru găzduire, îngrijire , educare pentru creşterea copilului care să conducă la prevenirea separării copilului de mamă.
Implementare:
 • -prin personalizarea spaţiului de găzduire;
 • -prin asigurarea şi îmbunătăţirea meniurilor zilnice de hrană;
 • -prin achiziţionarea articolelor de îmbrăcăminte, harnaşament ,produse de igienă personală şi de igienă a spaţiilor folosite de beneficiare;
 • -prin desfăşurarea unor activităţi de educaţie privind pregătirea pentru viaţă, de iniţiere în stimularea psiho–somatică corespunzătoare vârstei copilului, de planning familial, moral-civică a mamei , de formare a deprinderilor practice şi autogospodăreşti.
3-Elaborarea planurilor individualizate de protecţie specifice fiecărui cuplu mamă-copil aflate în rezidenţă.
Implementare:
Fiecare cuplu mamă-copil are o persoană de referinţă cu care se stabileşte o relaţie de colaborare, încredere şi confidenţialitate.
La admiterea cuplului în Centrul Maternal se efectuează o evaluare preliminară în baza căreia se identifică nevoile specifice, urmând să se elaboreze de către echipa pluridisciplinară , planul individualizat de protecţie cu colaborarea şi acordul mamei. P.I.P. urmăreşte obiective pe termen scurt, mediu şi lung.
 
4-Menţinerea legăturii cu familia naturală sau lărgită a cuplului mamă-copil.
Implementare:
 • -intervenţii pentru identificarea şi stabilirea paternităţii copilului;
 • -facilitarea contactelor directe între cuplu mamă-copil şi rude;
 • -vizite la domiciliu a membrilor echipei de intervenţie şi consilierea membrilor familiei, care să vizeze ameliorarea sau rezolvarea stărilor conflictuale din familie;
 • -încurajarea vizitelor membrilor familiei la Centrul Maternal.
5-Reintegrare socio-profesională şi familială.
Implementare:
 • -consiliere în vederea conştientizării necesităţii obţinerii unui loc de muncă;
 • -stimularea finalizării studiilor , stimularea în vederea participării la cursuri de calificare şi recalificare;
 • -participarea la bursa locurilor de muncă;
 • -contactarea unor instituţii în vederea găsirii unui loc de muncă;
 • -facilitarea unor ateliere de lucru în cadrul centrului( croitorie, artă decorativă).
6-Reamenajarea Centrului Maternal
Implementare:
 • -continuarea demersurilor în vederea extinderii spaţiului de pregătire şi servire a mesei;
 • -reamenajarea spaţiului verde( bănci ,gard viu grădină cu flori).
7-Perfecţionarea personalului în vederea oferirii unor servicii de calitate
Implementare:
 • -participarea personalului la cursuri de perfecţionare;
 • -participare la schimburi de experienţă;
ÎNAPOI
Sari la conținut