Complexul de Recuperare Neuro-Psiho-Motorie Blijdorp „O Nouă Viaţă” Suceava – Centrul de servicii sociale pentru persoane adulte cu dizabilități

Ascultă Pagina
Complexul de Recuperare Neuro-Psiho-Motorie Blijdorp „O Nouă Viaţă” Suceava – Centrul de servicii sociale pentru persoane adulte cu dizabilități
  • 1.Centrul de zi pentru persoane adulte cu dizabiliăți ”Blijdorp România”
  • 2. Centrul de servicii de recuperare neuromotorie pentru persoane adulte cu dizabilități (de tip ambulatoriu)
  • 3. Centrul de îngrijire și asistență pentru persone adulte cu dizabilități ”O Nouă Viață”
  • 4. Locuința Maxim Protejată Mihoveni
Adresa: Strada Ion Irimescu, numărul 9, Suceava
Telefon: 0230 515 911 / Fax: 0230 421 890
Șef Centru: Pentiuc Magdalena-Manuela

CENTRUL DE SERVICII SOCIALE PENTRU ADULțI CU HANDICAP  DIN CADRUL

COMPLEXULUI DE RECUPERARE NEURO-PSIHO-MOTORIE  BLIJDORP – O NOUĂ VIAțĂ SUCEAVA

 

  1. Centrul de Zi pentru Adulți cu Handicap Blijdorp România
  2. Centrul de Servicii de Recuperare Neuro-Motorie pentru Persoane

   Adulte cu Handicap ( de Tip Ambulatoriu)

  1. Centrul de Ingrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu

    Dizabilități “O Nouă Viață” Suceava

 

  1. a) CENTRUL  DE ZI  PENTRU  ADULȚI  CU  HANDICAP   BLIJDORP ROMANIA – capacitate 30 locuri,  cod serviciu social 8899CZ-D-I, înfiinţat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Suceava nr. 154 /30.09.2013 şi administrat de furnizorul Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Județului Suceava, având Licență de Funcționare  emisă de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, în vederea asigurării funcţionării acestuia, cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferite etc. 

 

Scopul serviciului social CENTRUL  DE ZI  PENTRU  ADULȚI  CU  HANDICAP   BLIJDORP ROMANIA – este de a oferi servicii sociale care cuprind un ansamblu de activități realizate în intervale diferite ale zilei, pentru a răspunde nevoilor individuale specifice ale persoanelor adulte cu dizabilități, in vederea depășirii situațiilor de dificultate, dezvoltării potențialului personal și prevenirii instituționalizării.

 

Beneficiarii serviciilor sociale acordate in cadrul  CENTRULUI  DE ZI  PENTRU  ADULȚI  CU  HANDICAP  BLIJDORP ROMANIA –  sunt persoane adulte cu dizabilități din comunitate, cu certificat de încadrare în grad de handicap în termen de valabilitate, indiferent de etnie, sex, religie și clasă socială.

CENTRUL DE ZI PENTRU ADULȚI  CU  HANDICAP  BLIJDORP ROMANIA –

 a fost construit şi dotat cu fonduri din partea Cluburilor Rotary:  Aalst Noord Belgia, Geldern Germania, Bucovina Suceava, a Asociaţiei Blijdorp Belgia, a Asociaţiei Blijdorp România, a Fundaţiei Vodafone şi a Asociaţiei Părinţilor cu Copii cu Nevoi Speciale. în urma unei colaborări încheiate cu Consiliul Judeţean Suceava, Direcţia Generală de Asistență Socială și Protecţia Copilului a Județului Suceava, Asociația Blijdorp Belgia și Asociația Blijdorp Romania Suceava. 

 

  1. b) CENTRUL DE SERVICII DE RECUPERARE NEURO-MOTORIE PENTRU PERSOANE  ADULTE CU HANDICAP (de Tip Ambulatoriu) capacitate 40 locuri, cod serviciu social 8899CZ-D-II, înfiinţat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Suceava nr.154  /30.09 2013 şi administrat de furnizorul Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Județului Suceava, deține Licență de funcționare emisă de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, în vederea asigurării funcţionării acestuia, cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferite etc.

 

Scopul serviciului social – CENTRUL DE SERVICII DE RECUPERARE NEURO-MOTORIE PENTRU PERSOANE  ADULTE CU HANDICAP (de Tip Ambulatoriu)  este de

a oferi servicii de recuperare neuromotorie pentru a răspunde nevoilor individuale, identificate prin evaluare, ale persoanelor adulte cu dizabilități, în vederea menținerii  dezvoltării  potențialului personal  și prevenirii instituționalizăriiAstfel, beneficiarilor centrului li se asigură consiliere psihologică, abilitare  și reabilitare, activități pentru menținerea /dezvoltarea deprinderilor de viață independentă, educație, asistență  și suport pentru luarea unei decizii, precum și pentru integrare și participare socială și civică.

Beneficiarii serviciilor sociale acordate în  CENTRULUI DE SERVICII DE RECUPERARE NEURO-MOTORIE PENTRU PERSOANE  ADULTE CU HANDICAP (de Tip Ambulatoriu)  sunt

persoane adulte cu dizabilități din comunitate,  Centrul de Zi  și Centrul  de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități “O Nouă Viață” Suceava, cu certificat de încadrare în grad de handicap în termen de valabilitate, indiferent de etnie, sex, religie și clasă  socială, care necesită asistență de specialitate.

 

CENTRUL DE SERVICII DE RECUPERARE NEURO-MOTORIE PENTRU PERSOANE  ADULTE CU HANDICAP (de Tip Ambulatoriu) – a fost construit şi dotat cu fonduri din partea Cluburilor Rotary:  Aalst Noord Belgia, Geldern Germania, Bucovina Suceava, a Asociaţiei Blijdorp Belgia, a Asociaţiei Blijdorp România, a Fundaţiei Vodafone şi a Asociaţiei Părinţilor cu Copii cu Nevoi Speciale. în urma unei colaborări încheiate cu Consiliul Judeţean Suceava, Direcţia Generală de Asistență Socială și Protecţia Copilului a Județului Suceava, Asociația Blijdorp Belgia și Asociația Blijdorp Romania Suceava.

  1. c) CENTRUL  DE ÎNGRIJIRE ȘI ASISTENȚĂ PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂȚI “O NOUĂ VIAȚĂ” SUCEAVA – capacitate 8 locuri, cod serviciu social 8790-CR-D-I, înfiintat prin Hotărarea Consiliului Județean Suceava nr. 246 din 19 decernbrie 2019 şi administrat de furnizorul Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Județului Suceava, deține Licență de funcționare emisă de Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții în vederea asigurării funcţionării acestuia, cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferite etc.

 

Scopul serviciului social Centrul de Ingrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu

Dizabilități0 Noua ViațăSuceava – este de a oferi servicii sociale de tip rezidențial persoanelor

adulte cu dizabilități în vederea depășirii situațiilor de dificultate, prevenirii  și cormbaterii riscului de excluziune socială, prormovării  incluziunii  sociale și creșterii calitații vieții.  Astfel, beneficiarilor centrului li se asigură găzduire, îngrijire, informare, asistență socială  și medicală, consiliere psihologică, abilitare și reabilitare, activități pentru menținerea /dezvoltarea deprinderilor de viață independență, educație, asistență și suport pentru luarea unei decizii, precum  și  pentru integrare și participare  socială și civică.

Beneficiarii serviciilor sociale, acordate in cadrul Centrului de Ingrijire și Asistență pentru

Persoane Adulte cu Dizabilitati “0 Noua Viata” Suceava,  sunt persoane adulte cu dizabilități, cu

certificat de încadrare în grad de handicap în termen de valabilitate, care necesită  îngrijire și asistență de specialitate.

Centrul de Ingrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități0 Noua ViațăSuceava- funcționează în CASA DE TIP FAMILIAL ”O NOUĂ VIAȚĂ – care a fost construită şi dotată de Fundaţia „O Nouă Viaţă” Siret, cu fonduri din Marea Britanie, în urma colaborării cu Consiliul Judeţean Suceava şi Direcţia Generală de Asistență Socială și  Protecţia Drepturilor Copilului Suceava.

                                     PROTOCOALE   DE    COLABORARE 

 

NR.

CRT.

Partile contractului 

Complexul de Recuperare Neuro-Psiho-Motorie Blijdorp-O Noua Viată

Scopul  colaborării

Nr. si data incheierii 

        Termenul 

1.

Colegiul Naţional –Mihai Eminescu Suceava

Program de Acţiune Comunitară

10114/ 15.06.2004

Permanent

2

Inspectoratul Şcolar al Judeţului Suceava

Promovarea inv. Centrat pe copil in funcţie de dizabilităţi

5733/ 26.03.2004

Permanent

3.

Şcoala Creştină -Filadelfia

Program de Acţiune Comunitară

193 /09.06.2005

Permanent

4.

Colegiul Naţional –Petru Rareş

Program de Acţiune Comunitară

189 C /05.01.2006

Permanent

5.

Colegiul Naţional de Informatică

SPIRU  HARET     Suceava

Program de Acţiune Comunitară

24505/10.10.2006

Permanent

6.

Şcoala cu clasele I-VIII  Ipoteşti 

Suceava

Program de Acţiune Comunitară

779/20.10.2009

Permanent

7.

Şcoala cu clasele I-VIII   NR.1 

Suceava

Program de Acţiune Comunitară

61994 /17.12.2009

Proiect Educațional 

LECȚIA DE FAPTE BUNE

Permanent

8.

Palatul Copiilor Suceava

Program de Acţiune Comunitară

17502 /10.05.2010

Permanent

9.

Colegiul de Artă –Ciprian Porumbescu

Suceava

Program de Acţiune Comunitară

Proiect –SĂ FIM BUNI….. DE CRĂCIUN

11104/24.03. 2010

20 noie. – 19 dec.2020

Permanent

20 noie. – 19 dec.2020

10.

Şcoala cu clasele I-VIII  Nr.8 

Suceava

Program de Acţiune Comunitară

7301 /24.02.2010

Permanent

11.

Fundaţia  MY BROTHER S KEEPER 

Acţiuni educaţionale, socializare

126321 /04.12.2017; si 128892. 09.12.2019

2 ani

12.

Protocol de Colaborare

Universitatea –Ştefan cel Mare 

Practică studenţi kinetoterapie și asistență socială

111863/ 08.10.2020

anual

13.

Școala Gimnazială Bosanci 

Program de Acţiune Comunitară

126796/28.11.2020

anual

14.

ASOCIAȚIA  BLIJDORP  BELGIA

Protocol  de colaborare

 

Permanent

15.

ASOCIAȚIA  BLIJDORP  ROMANIA

Protocol  de colaborare

 

Permanent

16.

FUNDAȚIA  O  NOUĂ  VIAȚĂ

Protocol  de colaborare

 

Permanent

 

     

ÎNAPOI
Sari la conținut