Complexul de Recuperare Neuro-Psiho-Motorie Blijdorp „O Nouă Viaţă” Suceava – Centrul de servicii sociale pentru adulţi cu handicap

Ascultă Pagina
Complexul de Recuperare Neuro-Psiho-Motorie Blijdorp „O Nouă Viaţă” Suceava – Centrul de servicii sociale pentru adulţi cu handicap
 • 1. Centrul de zi pentru adulţi cu handicap Blijdorp România
 • 2. Centrul de servicii de recuperare neuromotorie pentru persoane adulte cu handicap(de tip ambulatoriu)
 • 3. Centrul de tip respiro pentru persoane adulte cu dizabilităţi
 • 4. Centrul de recuperare şi reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilităţi "O nouă viaţă Suceava"
Adresa: Strada Ion Irimescu, numărul 9, Suceava
Telefon: 0230 515 911 / Fax: 0230 421 890
Șef Centru: Pentiuc Magdalena-Manuela

Blijdorp Adulti

1. CENTRUL DE ZI PENTRU ADULŢI CU HANDICAP a fost înfiinţat în 2008, fiind construit şi dotat cu fonduri din partea Cluburilor Rotary Aalst Noord Belgia, Geldern Germania, Bucovina Suceava, a Asociaţiei Blijdorp Belgia, a Asociaţiei Blijdorp România, a Fundaţiei Vodafone şi a Asociaţiei părinţilor cu copii cu nevoi speciale. Centrul are o capacitate de 30 locuri, pentru beneficiari cu vârsta peste 18 ani din Suceava şi localităţile limitrofe.

Centrul este amplasat la mansarda clădirii Centrului de zi pentru copii Blijdorp, şi ocupă o jumătate din spaţiul acesteia. Dispune de 3 săli de grupă, o sală pentru activităţi de grup.

Cheltuielile de funcţionare, materiale şi personal – sunt suportate în totalitate de Consiliul Judeţean Suceava, prin DGASPC Suceava, de la înfiinţare.

Adresa: str.Ion Irimescu, nr.9,.Suceava

Telefon/fax: 0230515911-tel/ 0230421890-fax

Adresă de e-mail: blijdorp.romania@gmail.com

Șef serviciu adulți: d-na Pohoață Manuela

Beneficiari: Adulți – vârsta peste 18 ani care se încadrează în gradul de handicap Deficiență funcțională gravă (cu asistent);

Centrul de zi pentru adulţi cu handicap BLIJDORP ROMÂNIA are drept misiune – prevenirea abandonului şi a instituţionalizării persoanelor adulte cu handicap, prin asigurarea, pe timpul zilei, a activităţilor de îngrijire, educaţie, abilitare-reabilitare, recreere-socializare, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viaţă independentă, orientare profesională, cât şi a unor activităţi de sprijin, consiliere, educare pentru părinţi sau reprezentanţii legali, precum şi pentru alte persoane care au în îngrijire adulți cu handicap, activităţi de informare la nivelul local, serviciile oferite corespund nevoilor individuale ale beneficiarului în contextul său socio-familial. 

2. CENTRUL DE SERVICII DE RECUPERARE NEURO-MOTORII PENTRU PERSOANE ADULTE CU HANDICAP (DE TIP AMBULATORIU) are ca scop principal oferirea de servicii de recuperare personalizată – kinetoterapie, logopedie şi psihoterapie adulţilor din : Centrul de zi pentru adulți cu handicap Blijdorp, Centrul de Recuperare și Reabilitare pentru persoanele adulte cu dizabilități « O Noua Viata » Suceava și din comunitate. 

În septembrie 2016 a avut loc inaugurarea oficială a Centrului de Recuperare pentru Adulţi cu Handicap din cadrul Complexului de Recuperare Neuro-Psiho-Motorie ,,Blijdorp România – O Nouă Viaţă’’, ca urmare a finalizării proiectului de amenajare a celei de-a doua jumătăţi a mansardei. Astfel, activitatea Centrului de zi Adulţi a fost separată de activitatea de recuperare Adulţi. Serviciul de Recuperare Neuro-Psiho-Motorie pentru persoanele adulte cu handicap (de tip ambulatoriu) are o capacitate de 40 locuri. Dispune de :cabinet psihologic, atelier de modelaj lut, de lucru manual, atelier de îngrijire personală, atelier pentru hîrtie nouă, atelier bricolaj şi stimulare senzorială,o sală pentru activităţi de grup. Cheltuielile de funcţionare, materiale şi de personal – sunt suportate în totalitate de Consiliul Judeţean Suceava, prin DGASPC Suceava, de la înfiinţare.

Adresa: str.Ion Irimescu, nr.9,.Suceava

Telefon/fax: 0230515911-tel/ 0230421890-fax

Adresă de e-mail: blijdorp.romania@gmail.com

Șef serviciu adulți: d-na Pohoață Magdalena-Manuela

Beneficiari: Adulți – vârsta de peste 18 ani care se încadrează în gradul de handicap Deficiență funcțională gravă (cu asistent), persoane adulte cu handicap atât din Centrul de adulți cât și din comunitate.

CENTRUL DE SERVICII DE RECUPERARE NEURO-MOTORII PENTRU PERSOANE ADULTE CU HANDICAP (DE TIP AMBULATORIU) are drept misiune – oferirea de servicii de recuperare personalizată adulţilor cu dizabilităţi mentale şi/sau asociate, care au încadrare în grad de handicap grav sau accentuat, din : Centrul de zi pentru adulți cu handicap Blijdorp, Centrul de Recuperare și Reabilitare pentru persoanele adulte cu dizabilități « O Noua Viata » Suceava și din comunitate. 

 Activităţile derulate la nivelul centrului sunt : kinetoterapie şi educaţie motorie, terapie ocupationala, ergoterapie, consilierea psihologică a beneficiarilor şi a familiei . 

3. CENTRUL DE RECUPERARE ȘI REABILITARE PENTRU PERSOANELE ADULTE CU DIZABILITĂȚI „O NOUĂ VIAȚĂ” SUCEAVA cu capacitatea de 8 locuri.

Adresa: str.Ion Irimescu, nr.9,.Suceava

Telefon/fax: 0230515911-tel/ 0230421890-fax

Adresă de e-mail: blijdorp.romania@gmail.com

Șef serviciu adulți: d-na Pohoață Magdalena-Manuela

Beneficiari: Adulți – vârsta de peste 18 ani care se încadrează în gradul de handicap Deficiență funcțională gravă (cu asistent), persoane adulte cu handicap care sunt instituționalizate.

CENTRUL DE RECUPERARE ȘI REABILITARE PENTRU PERSOANELE ADULTE CU DIZABILITĂȚI „O NOUĂ VIAȚĂ” SUCEAVA – are drept misiune – asigurarea accesului adulților, pe o perioadă determinată, la găzduire, asistenţă medicală, îngrijire, recuperare, reabilitare, educaţie şi pregătire în vederea reintegrării sau integrării familiale şi integrării/includerii sociale, aplicarea politicilor şi strategiilor de asistenta specială a persoanelor cu handicap mental şi/sau fizic, pentru a răspunde nevoilor sociale, precum şi celor speciale, individuale, în vederea depăşirii situaţiilor de dificultate şi creşterii calităţii vieţii. 

4. CENTRUL DE TIP RESPIRO PENTRU PERSOANELE ADULTE CU DIZABILITĂȚI cu capacitatea de 1 loc.

Adresa: str.Ion Irimescu, nr.9,.Suceava

Telefon/fax: 0230515911-tel/ 0230421890-fax

Adresă de e-mail: blijdorp.romania@gmail.com

Șef serviciu adulți: d-na Pohoață Magdalena-Manuela

Beneficiari: Adulți – cu vârsta de peste 18 ani care se încadrează în gradul de handicap Deficiență funcțională gravă (cu asistent), din Centrele de adulți cât și din comunitate.

CENTRUL DE TIP RESPIRO are drept misiune – sprijinirea familiilor cu unul sau mai mulți adulți cu dizabilități mentale și/sau asociate, prin asigurarea serviciilor de cazare și îngrijire într-un mediu specializat, pentru o perioadă limitată de timp. Centrul oferă posibilitatea părinților/ reprezentanților legali să beneficieze de independență și libertate de mișcare crescută în vederea rezolvării unor situații problematice.

Recuperarea şi reabilitarea beneficiarilor în cadrul Serviciilor complexului se realizează prin:

 • activităţi de stimulare a autonomiei individuale, în funcţie de potenţial, pentru ca fiecare beneficiar să poată deţine un control cât mai mare asupra propriei vieţi ( formarea unor deprinderi de viaţă independentă, de la satisfacerea nevoilor zilnice la a învăţa să cumpere un produs) ; 
 • socializare, la grădina zoologică Rădăuţi, atelierul de ceramică de la Marginea, cetatea de scaun a Sucevei, muzeul de Ştiinţele Naturii, în parcuri. Beneficiarii învaţă să cumpere produse într-un supermarket, servesc masa la un fast-food sau un desert la o cofetărie din municipiu ;
 • logopedie şi stimularea comunicării;
 • interventie psihologica;
 • kinetoterapie şi educare motorie;
 • ergoterapie prin formarea unor deprinderi ( cusut, tesut, modelaj lut, pictura, gradinarit);
 • suport şi consiliere psihologică a familiei ;
 • stimulare polisenzorială – snoezel room, mai ales pentru cei cu tulburări de integrare senzorială, care învaţă să organizeze ceea ce percep prin simţuri ;
 • transport zilnic al beneficiarilor cu microbuze adaptate.

Activităţile de recuperare-reabilitare sunt organizate conform standardelor de calitate în domeniu, toate serviciile sunt acreditate şi licenţiate după legislaţia în vigoare.

Obiectivele urmărite pentru fiecare beneficiar sunt stabilite de echipa pluridisciplinara în urma evaluării şi se regăsesc în planul de servicii personalizat care este adaptat diagnosticului şi potenţialului, şi care este reevaluat periodic. Atingerea obiectivelor este urmărită atât în activităţile din cabinetele specialiştilor, cât şi în cele organizate de educatori la grupe; familia este considerata un partener in recuperare, ea este informată permanent asupra modalităţilor de lucru şi rezultatelor pentru a continua şi acasă.

Întreaga activitate este derulată conform unor proceduri de lucru şi regulamente, de la admiterea beneficiarului în centru şi până la încetarea contractului cu familia.

ÎNAPOI
Sari la conținut