Complexul de Recuperare Neuro-Psiho-Motorie Blijdorp „O Nouă Viaţă” Suceava – Centrul de Servicii Sociale pentru Copii cu Dizabilităţi

Ascultă Pagina
Complexul de Recuperare Neuro-Psiho-Motorie Blijdorp „O Nouă Viaţă” Suceava – Centrul de Servicii Sociale pentru Copii cu Dizabilităţi
 • Casa de tip familial "O nouă viaţă"
 • Centrul de tip respiro pentru copii
 • Casa de tip familial Șcheia
 • Centrul de zi pentru copii cu dizabilităţi Blijdorp Romania
 • Centrul de recuperare neuro-psiho-motorie
Adresa: Strada Ion Irimescu, numărul 9, Suceava
Telefon: 0230 515 911 / Fax: 0230 421 890
Șef Centru: Ionel Ivan
1421

1. Centrul de zi pentru copii cu dizabilităţi Blijdorp România – capacitate 50 locuri – funcţionează din 2002

Suceava, str. Ion Irimescu 9

Telefon 0230/515911

Centrul de zi pentru copii cu dizabilităţi „Blijdorp – România” – funcționează din 2002, a fost construit şi dotat cu fonduri din partea Guvernului Flamand şi a Asociaţiei Blijdorp Belgia, are o capacitate de 50 locuri pentru copii cu dizabilităţi severe şi moderate, proveniţi din municipiul Suceava şi împrejurimi, cu vârste cuprinse între 3-18 ani.

Servicii oferite :

 • – activităţi de stimulare a autonomiei individuale, în funcţie de potenţial, pentru că fiecare beneficiar să poată deţine un control cât mai mare asupra propriei vieţi ( formarea unor deprinderi de viaţă independentă, de la satisfacerea nevoilor zilnice la a învăţa să cumpere un produs) ; 
 • – socializare 
 • – servirea mesei
 • – educaţie informală şi non-formală
 • – transport zilnic al beneficiarilor cu microbuze adaptate.

2. Centrul de recuperare neuro-psiho-motorie – capacitate 63 locuri – funcţionează din 2003

Suceava, str. Ion Irimescu 9

Telefon 0230/515911

Centrul de recuperare neuro-psiho-motorie – are că obiectiv principal oferirea de servicii de recuperare personalizată- kinetoterapie, logopedie şi psihoterapie- copiilor cu dizabilități din comunitate,din centrului de zi și casele de tip familial.

Activităţile de recuperare-reabilitare sunt organizate conform standardelor de calitate în domeniu, toate serviciile sunt acreditate şi licenţiate după legislaţia în vigoare.

Servicii oferite:

 • logopedie şi stimularea comunicării;
 • intervenție psihologică;
 • kinetoterapie şi educare motorie;
 • ergoterapie prin formarea unor deprinderi ( cusut, țesut, modelaj lut, pictură, grădinărit);
 • hipoterapie – din aprilie 2017;
 • suport şi consiliere psihologică a familiei ;
 • stimulare polisenzorială – snoezel room, mai ales pentru cei cu tulburări de integrare senzorială, care învaţă să organizeze ceea ce percep prin simţuri ;

Obiectivele urmărite pentru fiecare copil sunt stabilite de echipa pluridisciplinară în urmă evaluării şi se regăsesc în planul de servicii personalizat care este adaptat diagnosticului şi potenţialului, şi care este reevaluat periodic. Atingerea obiectivelor este urmărită atât în activităţile din cabinetele specialiştilor, cât şi în cele organizate de educatori la grupe; familia este considerată un partener în recuperare, ea este informată permanent asupra modalităţilor de lucru şi rezultatelor pentru a continuă şi acasă.

Întreagă activitate este derulată conform unor proceduri de lucru şi regulamente, de la admiterea copilului în 

centru şi până la încetarea contractului cu familia.

3. Casă de tip familial „O Nouă Viaţă – capacitate 9 locuri – funcţionează din 2002

-Suceava, str. Ion Irimescu 9

0230/515911

Casa de tip familial „O Nouă Viaţă” – a fost construită şi dotată de Fundaţia „O Nouă Viaţă” Siret, cu fonduri din Marea Britanie, în urmă colaborării cu Consiliul Judeţean Suceava şi Direcţia Generală Judeţeană pentru Protecţia Drepturilor Copilului Suceava. Sunt beneficiari cu dizabilităţi mentale şi asociate grave, majoritatea proveniţi din fostul Spital de Neuropsihiatrie Siret.

4. Centrul de tip respiro pt. copii – capacitate 2 locuri – funcţionează din 2003

-Suceava, str. Ion Irimescu 9

0230/515911

Centrul de tip respiro pentru copii – funcţionează în locaţia Casei de Tip Familial –O Nouă Viață Suceava, are o capacitate de 2 locuri, şi oferă familiilor din municipiul Suceava şi localitățile limitrofe care au copii cu nevoi speciale, posibilitatea de a lăsă copilul într-un loc specializat, pe o perioadă de maxim 3 săptămâni, pentru a rezolva anumite probleme personale.

5. Casa de tip familial Șcheia – capacitate 8 locuri – funcţionează din 2006

-Comună Şcheia

 0731199706

Casă de Tip Familial Şcheia – oferă servicii şi programe adaptate nevoilor beneficiarilor cu grad de handicap sever, care nu pot fi integraţi în invăţământul de masă Metodologia de lucru se axează pe : stimularea autonomiei, socializare, formarea unor deprinderi minimale de viaţă independentă, stimulare polisenzorială, educaţie motorie, formarea unor deprinderi practice.

6. Casă de tip familial Mihoveni – capacitate 14 locuri – funcţionează din 2006

-Comună Şcheia, sat Mihoveni

 0731199705

Casă de Tip Familial Mihoveni – oferă servicii adaptate beneficiarilor integraţi în invăţământul de masă, metodologia de lucru vizează formarea unor deprinderi intelectuale , imbunătăţirea experienţei de viaţă, integrarea socială şi şcolară, stimularea autonomiei.

Activităţi şi programe derulate pentru promovarea imaginii persoanei cu dizabilităţi şi a schimbării mentalităţii sociale faţă de această :

Din 2004 am iniţiat un program comunitar bazat pe voluntariat, ”Împreună” pornind de la prevederile „Strategiei naţionale de acţiune comunitară”. Avem semnate parteneriate cu instituţii şcolare din municipiul Suceava.

Programul de voluntariat se derulează pe două direcții:

 • 1. colaborare în organizarea unor acțiuni
 • 2. participarea voluntarilor la activitățile curente din centru.
 • expoziţii care prezintă obiecte create de beneficiari, obiecte specifice sărbătorilor de iarnă sau Mărţişorului, cu scopul principal de a demonstra ce pot realiza persoanele cu nevoi speciale şi a apropia comunitatea locală de acest grup social.
 • spectacole
 • sarbătorirea zilelor internaţionale ale persoanelor cu dizabilităţi
 • marşul „Pledoarie pentru demnitate”, organizat împreună cu „Asociaţia Părinţilor cu Copii cu Nevoi Speciale”, Suceava, desfăşurat anual pe 3 Decembrie, de Ziua internaţională a persoanelor cu handicap, din 2005. La această acţiune invităm toate ONG-urile cu activitate în domeniul social, partenerii din programul „Împreună”, autorităţile locale;
 • din 03.12.2017 – pentru a marca Ziua Internaţională a Persoanelor cu Dizabilităţi, în Centrele de zi Copii şi adulţi se organizeză acţiunea ,,Acceptare şi Integrare’’
 • ziua Mondială a Sindromului Down – 21 martie
 • 03.04 – pentru al VI-lea an consecutiv Complexul de Recuperare Neuro-Psiho-Motorie ,,Blijdorp – O Nouă Viaţă’’ în parteneriat cu Asociaţia Blijdorp România, marchează Ziua Internaţională de Conştientizare a Autismului.
 • program de hipoterapie pentru beneficiarii cu tulburări din spectrul autist, la Fermă de cai de la Lucăcești.
 • 26 mai 2007- acţiune umanitară „Zi belgiană”, organizată de Cluburile Rotary Aalst Noord şi Bucovina Suceava, şi de Asociaţia Blijdorp Belgia, derulată în centrul oraşului. Acţiunea a constat în vânzarea la preţuri simbolice a unor produse alimentare specific belgiene şi în oferirea gratuită pentru copii a unor mijloace de relaxare- maşinute şi saltele gonflabile;
 • 2014-„Zi românească în Belgia”, organizată de Asociația Blijdorp Belgia și Asociaţia Blijdorp România, derulată în Buggenhout, centrul pentru copii al asociației belgiene. La acțiune au participat beneficiari ai Complexului, părinți și personal, care au organizat standuri cu produse tradiționale românești.
 • Parteneriat, privind sprijinul și susținerea persoanelor cu dizabilități care beneficiază de serviciile Complexului, derulat din anul 2003, cu : 
  • – Clubul Rotary Aalst Noord Belgia
  • – Clubul Rotary Bucovina Suceava
  • – Clubul Rotary Geldenn Germania

Personalități care au vizitat Complexul:

 • 2002 – Vice – consulul Belgiei în România – dl DECALUWE
 • 2003 – Consulul S.U.A în România – dl MICHAEL MATES
 • 2004 – Preşedintele UNICEF în România – dl PIERRE POUPARD
 • 2005 – Ministrul de externe al Belgiei – dl KAREL de GUCHT
 • Ambasadorul Belgiei în România
 • Ambasadorul României în Belgia
 • 2006 – Cardinalul Scoţiei – dl KEIT O’BRIEN
 • 2008 – Guvernatorul Clubului Rotary România – d-na MARTHA MARIA MOCANU
 • 2009 – Daniel O’Donnell – cântăreţ irlandez
 • 2010 – Franco Midiri – cântăreţ italian
 • 2010 – Preşedintele Schwaben–Germania – dl JURGEN REICHARD
 • 2011 – Delegaţie de 5 deputați ai Parlamentului Flandrei Orientale
 • 2016 – Alteţa Să Regală, PRINCIPESA MARIA A ROMÂNIEI
 • Excelenţa Sa, THOMAS BAEKELANDT, Ambasadorul Belgiei în România.
 • 2017 – Instituţia noastră a fost vizitată de o delegaţie formată din reprezentanţi ai Irlandei de Nord, Slovacia, Turcia şi România, parteneri în cadrul unui curs de formare de nivel european pentru mentori comunitari care să ofere mentorat unor categorii dezavantajate în vederea îmbunătăţirii nivelului lor de incluziune socială şi a creşterii şanselor de angajare, prin utilizarea unor tehnici inovatoare. 

24 – 25.05 – În cadrul parteneriatului dintre Colegiul ,,Maria Montessori’’, Haga, Olanda şi Colegiul Naţional

 ,,Mihai Eminescu’’ Suceava, un grup de 22 de elevi şi două cadre didactice au participat, în cele două zile, 

în intervalul orar 10.00 – 13.00, la activităţile desfăşurate în Complexul nostru. Acţiunea a avut loc în cadrul 

Proiectului de voluntariat româno – olandez care este se desfăşoară pentru al 10-lea an consecutiv.

01.11.2018 – A avut loc vizită domnului Jurgen Reichert, preşedintele regiunii Schwaben în cadrul DGASPC Suceava,

 la Complexul de Recuperare Neuro-Psiho-Motorie ,,Blijdorp – O Nouă Viaţă’’ Suceava.

 Au participat domnul Flutur Gheorghe, preşedintele Consiliului Judeţean Suceava şi conducerea DGASPC Suceava

excursii şi tabere, organizate anual din 2003 cu sprijinul Asociaţiaei Părinţilor cu Copii cu Nevoi Speciale, Asociaţiei Blijdorp România, Asociaţiei Blijdorp Belgia şi a altor parteneri.

Formarea personalului:

 • – anual personalul a beneficiat de stagii de specializare în Blijdorp Belgia, finanţate de Asociaţia Blojdorp Belgia ;
 • – anual specialiști din Blijdorp Belgia, au organizat în cadrul Complexului sesiuni de formare pe diferite teme și au lucrat la grupe împreună cu colegii români;
 • – cursuri de formare în Marea Britanie, finanțate de Fundația O Nouă Viață ;
 • – specialiști din diverse state, cu sprijinul Fundației O Nouă Viață, au efectuat stagii de voluntariat în cadrul Casei de Tip Familial O Nouă Viață;
 • – cursuri de formare cu specialiști din țară și străînătate, organizate de Asociația Blijdorp România România;
 • – cursuri interne de formare continuă a personalului organizate la nivelul Complexului;
 • – cursuri de formare continuă organizate de DGASPC Suceava.

Proiecte realizate recent:

 • achiziționarea unui microbuz cu rampă electrică pentru transport persoane în scaun cu roțile;
 • Proiect în derulare:

  •  1.Amenajarea spaţiului exterior, prin crearea unui parc, a unui spaţiu de joacă adaptat persoanelor cu dizabilităţi motorii şi asociate.
  ÎNAPOI
Sari la conținut